intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chia sẻ: ĐẶNG MINH NHỰT | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

932
lượt xem
315
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bối cảnh lịch sử đó, giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu của lịch sử, hoàn thành được mục tiêu cuối cùng là độc lập cho dân tộc đem lại quyền làm chủ cho nhân dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

  1. 1.Quan điểm cách mạng không ngừng của Mác- 1. Ăngghen: Các Mác Các Ăngghen Ăngghen
  2. 1.Quan điểm cách mạng không ngừng của Mác- 1. Ăngghen: Mác-Ăngghen cho rằng: cuộc cách mạng của giai cấp  công nhân phát triển liên tục theo từng giai đoạn khác nhau, trong phạm vi một nước hoặc trên phạm vi toàn thế giới. Đối với các nước còn chế độ quân chủ phong kiến:  + Giai cấp công nhân + giai cấp tư sản  cách mạng dân chủ tư sản  nhà nước của giai cấp tư sản. + Giai cấp công nhân + giai cấp nông dân đánh đổ giai cấp tư sản  chính quyền của giai cấp công nhân. 
  3. a.Tính tất yếu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: + Đầu thế kỷ XX, Việt Nam là một nước thuộc địa nửa phong kiến, nhiệm vụ của cách mạng lúc này là đánh đổ đế quốc phong kiến giành độc lập cho dân tộc và quyền dân chủ cho nhân dân. +giai cấp công nhân Việt Nam: số lượng không đông bị ba tầng áp bức sức đấu tranh kiên cường Thực dân Pháp
  4. + Những phong trào đấu tranh trong thời kỳ này đứng trên lập trường tư sản và tiểu tư sản đều bị thất bại do nhiều nguyên nhân khác nhau. Phan Chu Trinh Nguyễn Thái Học
  5. Thiếu đường lối đúng đắn Các phong  Không đáp ứng yêu cầu trào thất bại  dân chủ thời đại mới do: Tư tưởng phong kiến, tư sản lạc hậu
  6. + Trong bối cảnh lịch sử đó, giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu của lịch sử, hoàn thành được mục tiêu cuối cùng là độc lập cho dân tộc đem lại quyền làm chủ cho nhân dân.
  7. b.Tính tất yếu chuyển từ dân tộc dân chủ nhân dân sang cách mạng XHCN: + Sau cách mạng tháng Tám năm 1945 Pháp trở lại xâm lược VN, chúng ta vừa phải kháng chiến vừa phải kiến quốc; chủ trương xây dựng chính quyền của nhân dân làm cho nhân dân thực sự là người chủ xã hội mới. Nhờ đường lối đúng đắn với sự ủng hộ của nhân dân miền Bắc được giải phóng đi lên con đường xây dựng CNXH. + Sau 1955 đất nước bị miền Bắc xây dựng chia cắt làm hai miền, CNXH đảng ta xác định: miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
  8. Sự sụp đổ của Đông  Âu và Liên Xô kéo theo sự thoái trào tạm thời của chủ nghĩa xã hội Bức tường Berlin sụp đổ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2