intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài thuyết trình: Dựa vào mô hình phân phối thu nhập hãy phân tích phương pháp phân phối thu nhập của Việt Nam hiện nay. Những thành tựu đã đạt được và những khó khăn còn tồn tại. Để giảm bớt sự bất bình đẳng và xóa đói giảm nghèo chính phủ cần thực hiện các giải pháp nào

Chia sẻ: Huỳnh Tấn Tài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

196
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình: Dựa vào mô hình phân phối thu nhập hãy phân tích phương pháp phân phối thu nhập của Việt Nam hiện nay. Những thành tựu đã đạt được và những khó khăn còn tồn tại. Để giảm bớt sự bất bình đẳng và xóa đói giảm nghèo chính phủ cần thực hiện các giải pháp nào trình bày về sự tăng trưởng kinh tế và vấn đề đáp ứng phúc lợi; những mô hình phân phối thu nhập chính; các phương pháp phân phối thu nhập ở Việt Nam; những thành tựu đạt được và những khó khăn còn tồn tại trong những mô hình phân phối thu nhập; bất bình đẳng và xóa đói giảm nghèo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Dựa vào mô hình phân phối thu nhập hãy phân tích phương pháp phân phối thu nhập của Việt Nam hiện nay. Những thành tựu đã đạt được và những khó khăn còn tồn tại. Để giảm bớt sự bất bình đẳng và xóa đói giảm nghèo chính phủ cần thực hiện các giải pháp nào

 1. 1
 2. 2
 3. 1. Lê Kim Cúc 2. Nguyễn Chí Cường 3. Lê Thanh Đông 5. Đặng Vi Vinh 4. Huỳnh Tấn Tài 3
 4. 4
 5. NỘI DUNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP I ỨNG PHÚC LỢI NHỮNG MÔ HÌNH PHÂN PHỐI THU NHẬP II CHÍNH CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN PHỐI THU III NHẬP Ở VIỆT NAM 5
 6. NỘI DUNG NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG IV KHÓ KHĂN CÒN TỒN TẠI TRONG NHỮNG MÔ HÌNH PHÂN PHỐI THU NHẬP BẤT BÌNH ĐẲNG VÀ XÓA ĐÓI GIẢM V NGHÈO 6
 7. I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI 1. Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng tổng sản phẩm quốc nội, tổng thu nhập quốc dân hoặc thu nhập quốc dân tính trên đầu người. Tăng trưởng kinh tế xảy ra nếu sản lượng tăng nhanh hơn dân số (Douglass C. North và Robert Paul Thomas). 7
 8. I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI 2. Vấn đề đáp ứng phúc lợi Trong chiến lược phát triển quốc gia không chỉ đòi hỏi gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn phải quan tâm trực tiếp đến việc cải thiện đời sống vật chất cho người dân, cũng tức là quan tâm đến việc “phân phối thu nhập”. 8
 9. II. NHỮNG MÔ HÌNH PHÂN PHỐI THU NHẬP CHÍNH 1. Khái niệm phân phối thu nhập Phân phối thu nhập là kết quả của sản xuất, do sản xuất quyết định. Tuy là sản vật của sản xuất, song sự phân phối có ảnh hưởng không nhỏ đối với sản xuất: có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với sản xuất. 9
 10. 2. Các mô hình phân phối thu nhập 2.1. Mô hình phân phối thu nhập theo chức năng (phân phối lần đầu) Phân phối lần đầu là phân phối phần thu nhập cơ bản giữa những thành viên tham gia tạo ra của cải vật chất của xã hội. Phân phối lần đầu được thực hiện trước hết và chủ yếu tại khâu cơ sở của hệ thống tài chính. 10
 11. Tiền lương Hộ gia đình 1 Sản Hộ gia đình 2 Tiền thuê xuất Hộ gia đình 3 Lợi nhuận Hộ gia đình 4 11
 12. 2.2. Mô hình phân phối lại thu nhập Phân phối lại thu nhập là sự phân phối phần thu nhập cơ bản đã được hình thành trong phân phối lần đầu và thực hiện các quan hệ điều tiết thu nhập để đáp ứng nhu cầu tích lũy và tiêu dùng cũng như phục vụ các yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước. Phân phối lại thu nhập nhằm mục đích chuyển quyền sở hữu một phần thu nhập từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh vào trong tay Nhà nước dưới hình thức thuế. 12
 13. 2.3. Mối quan hệ giữa mô hình phân phối thu nhập theo chức năng và mô hình phân phối lại thu nhập. Sự phân phối lại nhằm điều chỉnh hợp lí cho những hạn chế gặp phải ở phân phối lần đầu: Điều tiết Tăng thu nhập mức thu Duy trì Mở rộng Đẩy của các nhập và bộ máy và phát mạnh tầng lớp tiêu dùng Nhà triển nền phúc lợi dân cư thực tế nước. sản xuất. xã hội. trong xã của nhân hội. dân. 13
 14. III. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN PHỐI THU NHẬP Ở VIỆT NAM 1. Phân phối theo lao động Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động của từng người đã đóng góp cho xã hội. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 2. Phân phối theo vốn, tài sản, cổ phần Phân phối theo vốn, tài sản, cổ phần là sự xác định thu nhập mang lại cho người sở hữu tư liệu sản xuất, vốn tiền tệ, kỹ thuật – công nghệ (sở hữu công nghiệp)…đó tham gia vào sản xuất kinh doanh. 17
 18. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam từ 2005-2013 (USD) 1933 1749 1517 1273 1145 1160 919 796 700 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 18
 19. 3. Phân phối thông qua các quỹ phúc lợi, xã hội Phân phối thông qua các quỹ phúc lợi, xã hội là hình thức phân phối nhằm nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân lao động. Hình thức phân phối này bản thân nó là một biện pháp làm giảm bất bình đẳng nhưng trên thực tế do công tác quản lý và thực hiện yếu kém nên có nhiều nơi để xảy ra hiện tượng sai trái trong công tác phân phối đến từng hộ gia đình. 19
 20. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2