intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài thuyết trình Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin: Kinh tế xã hội chủ nghĩa Liên Xô

Chia sẻ: Lyathans Young666 | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:30

0
69
lượt xem
13
download

Bài thuyết trình Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin: Kinh tế xã hội chủ nghĩa Liên Xô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin: Kinh tế Xã hội chủ nghĩa Liên Xô trình bày khái niệm kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế Liên Xô những năm 60 thế kỉ XX (1945 - 1975), sự khủng hoảng của chế độ CNXH Liên Xô (nửa sau 1970 - 1991), so sánh nền kinh tế của xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin: Kinh tế xã hội chủ nghĩa Liên Xô

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC LÊ­NIN KINH TẾ XàHỘI CHỦ NGHĨA LIÊN XÔ
 2. So, Thanks Whichfor wayyour willattention you turn?
 3. I KHÁI NIỆM KINH TẾ XàHỘI CHỦ NGHĨA
 4. I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XàHỘI CHỦ NGHĨA 
 5. I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XàHỘI CHỦ NGHĨA 
 6. I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XàHỘI CHỦ NGHĨA  2. Nguyên nhân tất yếu ra đời của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa
 7. I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XàHỘI CHỦ NGHĨA  3. Các giai đoạn phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa a. Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ­ Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong hệ thống kinh tế  quốc dân thống nhất, vận động theo định hướng xã hội chủ nghĩa ­ Nền kinh tế có nhiều thành phần được xác lập trên cơ sở khách Đặc điủểa s quan c m nự tềồn kinh t n tại nhi ềủ ế c u lo a thạờ i hình sở hữộu v i kỳ quá đ ề tưủ  lên ch ệu sản xuấột, v  li nghĩa xã h i:  ới  những hình thức tổ chức kinh tế đa dạng, đan xen hỗn hợp với nhau, nhiều hình thức phân phối thu nhập khác nhau.
 8. I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XàHỘI CHỦ NGHĨA  3. Các giai đoạn phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa
 9. c. Giai đoạn cao của hình thái kinh tế ­ xã hội cộng sản chủ  nghĩa ơ sở nghiên cứu quá trình phát triển của lực lượng sản xuất Trên c C.Mác dự báo về sự xuất hiện giai đoạn cao của hình thái kinh tế­ xã hội cộng sản chủ nghĩa:
 10. II KINH TẾ LIÊN XÔ NHỮNG NĂM 60 THẾ KỈ  XX (1945­1975)
 11. II. KINH TẾ LIÊN XÔ NHỮNG NĂM 60 THẾ KỈ XX (1945­1975) 1. Hoàn cảnh ­ Liên Xô là nước chịu tổn thất nặng nề nhất trong Chiến  tranh thế giới thứ hai: 27 triêu người chết, 1710 thành  phố, hơn 7 vạn làng mạc, gần 32000 xí nghiệp bị tàn phá  nặng nề ­ Các nước phương Tây do Mĩ cầm đầu theo đuổi chính  sách chống Liên Xô. Liên Xô phải chăm lo củng cố quốc  phòng và an ninh - Liên Xô có trách nhiệm gúp đỡ các nước Đông Âu khôi  phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội; giúp đỡ phong  trào giải phóngdân tộc trên thế giới.
 12. II. KINH TẾ LIÊN XÔ NHỮNG NĂM 60 THẾ KỈ XX (1945­1975) 2. Thành tựu ­ Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trong 4  năm 3 tháng. Tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so  với năm 1939, xây dựng thành công cơ sở vật chất kĩ  thuật bằng nhiều kế hoạch dài hạn như kế hoạch 5  năm. - Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thức hai  trên thế giới (sau Mĩ), chiếm gần 20% tổng sản lượng  công nghiệp thế giới, tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình  quân là 9,6%. Một số ngành công nghiệp có sản lượng cao  vào loại nhất thế giới như dầu mỏ, than, thép... Liên Xô đi  đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân
 13. a. Nông nghiệp Máy kéo đầu tiên của Vladimir Krikhatsky thể hiện quan điểm XHCN của một đất nước cơ khí.
 14. b. Công nghiệp Nhà máy dệt  Camisin ở  Vônga mỗi  ngày sản  xuất 1 triệu  thước vải và  lụ a
 15. b. Công nghiệp Các nhà máy đồ hộp ở Ama Ata mỗi ngày sản xuất 140.000 hộp thịt
 16. c. Khoa học kĩ thuật Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử,  phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ
 17. c. Khoa học kĩ thuật Ngày 04/10/1957 tại sân bay  Baikonour ở Kazakhstan, vệ tinh  nhân tạo đầu tiên mang tên Sputnik 1  được phóng vào vũ trụ
 18. c. Khoa học kĩ thuật 12/04/1961, Liên Xô đã phóng con tàu vũ  trụ đưa nhà du hành vũ trụ I.Gagarin bay  vòng quanh Trái Đất, mở đầu kỉ nguyên  chinh phục vũ trụ của loài người

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản