intTypePromotion=3

Bài thuyết trình: Tóm tắt pháp luật đại cương

Chia sẻ: Bui Thi Nu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
134
lượt xem
32
download

Bài thuyết trình: Tóm tắt pháp luật đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình "Tóm tắt pháp luật đại cương" có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung bài thuyết trình giới thiệu đến các bạn những nội dung về một số vấn đề cơ bản về nhà nước, một số vấn đề cơ bản về pháp luật, hình thức pháp luật, pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, pháp luật lao động,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Tóm tắt pháp luật đại cương

 1. Bài thuyết trình Lớp 23_K37 – Nhóm 1 www.themegallery.com LOGO
 2. NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước. Chương 2. Một số vấn đề cơ bản về pháp luật. Chương 3. Hình thức pháp luật. Chương 4. Pháp luật dân sự ­ Hôn nhân và gia đình                                                            Tố tụng dân sự. Chương 5. Pháp luật lao động. Chương 6. Pháp luật hành chính và tố tụng hành  chính.  Chương 7. Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. www.themegallery.com LOGO
 3. 1. Nhà nước 1.1. Khái niệm Giai cấp  Nhà thống trị Nước Kinh tế Chính trị Tư  tưởng www.themegallery.com LOGO
 4. 1.  Nhà nước 1.2. Đặc trưng cơ  bản Bộ máy quyền lực  công đặc biệt Đặt ra hệ  thống  PL  Chủ  & điều  quyền  Đặc trưng hành XH  quốc  trên cơ sở  gia HTPL đó Xác định các  loại thuế và tổ  chức việc thu  thuế www.themegallery.com LOGO
 5. 2.  Hình thức nhà nước Hình thức NN Hình thức  Hình thức  Chế độ chính  chính thể cấu trúc trị Quân  Cộng  NN  NN  Dân  Phản  chủ hòa đơn  liên  chủ dân  nhất bang chủ CH  CH  QC  QC  Quý  Dân  tuyệ hạn  tộc chủ t đối chế Tổng  Đại  Hỗn  thốn nghị hợp g www.themegallery.com LOGO
 6. 3.  Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2. Nguyên tắc tổ chức 1. Khái niệm Bộ máy  NN 3. Các loại cơ quan www.themegallery.com LOGO
 7. NHỮNG NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CỦA BỘ MÁY  NN CHXHCN VIỆT NAM Quyền lực NN là thống nhất, phân công & phối hợp giữa các cơ quan Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam Sự tham gia của nhân dân vào hoạt động quản lý của NN Tập trung dân chủ Pháp chế xã hội chủ nghĩa www.themegallery.com LOGO
 8. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Cơ quan lập pháp Cơ quan hành pháp Cơ quan tư pháp Xây dựng và  Tổ chức thực  Tiến hành xét  ban hành các  hiện pháp luật  xử và bảo vệ  văn bản QPPL và quản lý  pháp luật XH www.themegallery.com LOGO
 9. * Các cơ quan cấu thành Bộ máy NN XHCN VN 1 CQ quyền  Cơ quan  Cơ  Cơ quan  2 lự c quản lý hành  quan xét  kiểm sát chính xử Trung  ­ Quốc  ­ Chính phủ ­ TAND  ­VKSND  ương Hội ­ Bộ, Cơ  tối cao tối cao ­ Ủy ban  quan ngang  ­ TA  ­VKS  TVQH Bộ, cơ quan  Quân sự  Quân sự  thuộc Chính  TW TW phủ Địa  HĐND các  UBND các  TAND   VKSND  phươn cấp cấp, các Sở,  cấp  cấp tỉnh,  g Phòng, Ban tỉnh,  huyện www.themegallery.com LOGO
 10. Là hệ thống quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung,  Khái niệm do NN ban hành hoặc thừa nhận, được NN đảm bảo  thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và phụ  thuộc vào các điều kiện KTXH, là nhân tố điều chỉnh  các QHXH. Nguồn gốc Xuất hiện tư hữu, giai cấp(giống NN) Tính bảo đảm bởi Nhà Nước Tính quy phạm phổ biến Bản chất Đặc điểm Tính ổn định KHÁI Xác định chặt chẽ về mặt hình  thức QUÁT Quan hệ với các PL & Kinh tế PL & Nhà Nước VỀ Hiện tượng xã hội khác PL & Chính Trị PL & Đạo Đức PHÁP Chiếm hữu nô lệ Phong kiến LUẬT Kiểu PL Tư sản Xã hội chủ nghĩa Tập quán pháp Hình thức PL Tiền lệ  pháp ản quy phạm  Văn b LOGO PL
 11. Khái niệm Quy phạm Đặc điểm  pháp luật - Giả định Cấu trúc ­Quy định ­ Chế tài =>  Là nguyên tử cấu thành nên hệ thống PL Là thước đo, khuôn mẫu điều chỉnh hành vi con người www.themegallery.com LOGO
 12. Quyền lực Quan hệ hi ện Nhà nước xã hội h ực t o bả ảm Đ Quy Phản ánh phạm Quan hệ pháp Thể hiện pháp luật luật Phản ánh ý chí Cấu thành bởi Nhà nước các quyền và nghĩa vụ pháp lý LOGO
 13. CẤU THÀNH CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT CHỦ THỂ KHÁCH THỂ NỘI DUNG (Thể nhân; Pháp nhân và tổ  chức có năng lực pháp lý hạn  chế Quyền  Nghĩa vụ Năng lực chủ  thể chủ thể  chủ thể Năng lực  Năng lực  Quan hệ pháp luật là hình thức pháp lý pháp luật hành vi của quan hệ xã hội dưới tác động điều chỉnh của các quy phạm pháp luật; đồng Tiền đề,  thời cũng là một bộ phận của quan hệ xã Điều  hội điều  kiện đủ kiện cần www.themegallery.com LOGO
 14. TUÂN THỦ PL:không  thực hiện điều mà  PL ngăn cấm ÁP DỤNG THI HÀNH PL: PL: đối  CÁC HÌNH chủ thể tượng thực  THỨC thực hiện hiện PL là  THPL PL một  nhà nước cách chủ  động SỬ DỤNG PL:cho phép chủ thể lựa chọn cách hành xử www.themegallery.com LOGO
 15. TUÂN THỦ PL ÁP DỤNG PL SỬ DỤNG PL THI HÀNH PL www.themegallery.com LOGO
 16. VP  VP  VP  VP DÂN  HÌNH  HÀNH KỈ  SỰ SỰ CHÍNH LUẬT PHÂN LOẠI KHÁI  NIỆM,DẤU  ĐẶC  HIỆU CỦA  VI PHẠM PL TRƯNG VPPL CẤU THÀNH MẶT MẶT  CHỦ THỂ  KHÁCH  KHÁCH CHỦ  (con  THỂ QUAN QUAN người) (QHXH) (dấu hiệu  (dấu hiệu  bên ngoài) bên trong) www.themegallery.com LOGO
 17. 1 Trách nhiệm dân sự TRÁCH 2 Trách nhiệm hình sự NHIỆM PHÁP 3 Trách nhiệm hành chính LÝ 4 Trách nhiệm kỷ luật www.themegallery.com LOGO
 18. HÌNH  NỘI DUNG THỨC (quy phạm  (văn bản quy  PL) phạm PL) www.themegallery.com LOGO
 19. LUẬT DÂN SỰ 2005 Khái niệm Quan hệ tài sản Đối tượng điều chỉnh Quan hệ nhân thân LUẬT DÂN Phương pháp điều chỉnh Bình đẳng, thỏa thuận SỰ Chiếm hữu Quyền sở hữu Sử dụng Các chế định cơ bản Định  Hợp đồng dân sự đoạt Quyền thừa kế www.themegallery.com LOGO
 20. Khái niệm Đối tượng  điều chỉnh PHÁP Mệnh lệnh­phục tùng Phương pháp LUẬT điều chỉnh Quyền tự định đoạt TỐ Nguyên tắc TỤNG  DÂN Thẩm quyền TAND SỰ Chủ thể Chứng minh và Luật Tố   chứng cứ tụng dân sự  2004 Các giai đoạn www.themegallery.com LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản