Bài toán qui hoạch tuyến tính đối ngẫu

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

1
1.939
lượt xem
520
download

Bài toán qui hoạch tuyến tính đối ngẫu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý thuyết đối ngẫu là một trong những công cụ hữu hiệu của Toán học nói chung . Nhiều mệnh đề Toán học được suy ra từ mệnh đề đã biết nhờ qui tắc đối ngẫu mà không cần chứng minh .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài toán qui hoạch tuyến tính đối ngẫu

  1. CHƯƠNG 2 : BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU BÀI 1: BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU I. BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU KHÔNG ĐỐI XỨNG II. BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU ĐỐI XỨNG III. BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU TỔNG QUÁT BÀI 2: CÁC ĐỊNH LÝ ĐỐI NGẪU BÀI 3: ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU I. KIỂM TRA TÍNH TỐI ƯU CỦA MỘT PHƯƠNG ÁN II. Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU BÀI TÂP CHƯƠNG 2 Lý thuyết đối ngẫu là một trong những công cụ hữu hiệu của Toán học nói chung . Nhiều mệnh đề Toán học được suy ra từ mệnh đề đã biết nhờ qui tắc đối ngẫu mà không cần chứng minh . Bài toán Qui hoạch tuyến tính đối ngẫu là bài toán được thành lập từ một bài toán Qui hoạch tuyến tính gốc cho trước , có mối liên hệ chặt chẽ với bài toán gốc . Nhiều khi , việc giải bài toán gốc được thực hiện dễ dàng thông qua việc giải bài toán đối ngẫu của nó , đặc biệt là đối với các bài toán Qui hoạch tuyến tính có nhiều ẩn số nhưng lại có ít điều kiện ràng buộc TOP BÀI 1: BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU Chúng ta sẽ lần lượt xây dựng bài toán đối ngẫu của các bài toán Qui hoạch tuyến tính dạng đặc biệt ( dạng chính tắc , dạng chuẩn tắc ) và cuối cùng là của Qui hoạch tuyến tính tổng quát . TOP I. BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẨU KHÔNG ĐỐI XỨNG
  2. TOP II. BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẨU ĐỐI XỨNG
  3. TOP III. BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẨU TỔNG QUÁT
  4. Dựa vào qui tắc ( 1-15 ) ta thấy rằng bài toán đối ngẫu của bài toán dạng chuẩn tắc cũng là bài toán dạng chuẩn tắc . Vì vậy cặp bài toán dạng chuẩn tắc và bài toán đối ngẫu của nó được gọi là cặp bài toán đối ngẫu đối xứng .
  5. TOP BÀI 2: CÁC ĐỊNH LÝ ĐỐI NGẪU
  6. Mối liên hệ giữa bài toán Qui hoạch tuyến tính gốc và bài toán đối ngẫu của nó được thể hiện trong các Ðịnh lí đối ngẫu sau đây . Ðịnh lí 1 Cho bài toán Qui hoạch tuyến tính tổng quát ( D , f ) và giả sử bài toáïn Qui hoạch tuyến tính đối ngẫu của nó là (E , g ) . Khi đó, bài toán đối ngẫu của bài toán ( E , g ) là bài toán ( D , f ) . Như vậy , nếu thành lập bài toán đối ngẫu của bài toán đối ngẫu thì được bài toán gốc ban đầu . Ðịnh lí 1 được chứng minh đễ dàng dựa vào qui tắc thành lập bài toán đối ngẫu và các mũi tên hai chiều trong ( 1-15 ) .
  7. Bài toán Qui hoạch tuyến tính tổng quát có thể đưa về dạng chính tắc (Ðịnh lí 1 Chương I ) , mặt khác , Ðịnh lí 1 Chương II cho thấy nếu thành lập bài toán đối ngẫu của bài toán đối ngẫu thì được bài toán gốc ban đầu , vì vậy , chỉ cần chứng minh cho trường hợp bài toán gốc dạng chính tắc . Phần chứng minh chi tiết xem [ 1 ] hoặc [ 3 ] . Có thể viết phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu dựa vào bảng đơn hình giải bài toán gốc dạng chính tắc theo qui tắc thực hành sau đây .
  8. BÀI 3: ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU TOP I. KIỂM TRA TÍNH TỐI ƯU CỦA MỘT PHƯƠNG ÁN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản