Bản Công Bố Thông Tin tại công ty cổ phần in An Giang

Chia sẻ: Phan Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
162
lượt xem
55
download

Bản Công Bố Thông Tin tại công ty cổ phần in An Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những thay đổi và biến động của chu kỳ kinh tế luôn luôn có những tác động nhất định đến ngành in. Khi nền kinh tế tăng trưởng sẽ có những tác động tốt, tích cực và hỗ trợ ngành in phát triển, ngược lại ngành in sẽ chịu tác động tiêu cực gây ra những khó khăn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản Công Bố Thông Tin tại công ty cổ phần in An Giang

 1. Ban tổ chức đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần In An Giang khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định đăng ký tham gia đấu giá. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2008 BAÛN COÂNG BOÁ THOÂNG TIN BAÙN ÑAÁU GIAÙ COÅ PHAÀN CUÛA TOÅNG COÂNG TY ÑAÀUTÖ VAØ KINH DOANH VOÁN NHAØ NÖÔÙC TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN IN AN GIANG Đại diện phần vốn Nhà nước Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Chi nhánh khu vực phía Nam Tầng 03 Tòa nhà ITAXA, số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Tổ chức tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Quốc - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh Tầng 10 Tòa nhà ITAXA, số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 2. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 GIỚI ThIệu ChuNG VỀ CôNG Ty 4 I. CĂN Cứ pháp LÝ 5 II. CáC NhÂN Tổ RỦI Ro 6 1. Rủi ro về kinh tế 6 2. Rủi ro về luật pháp 6 3. Rủi ro đặc thù 6 3.1. Rủi ro kỹ thuật 6 3.2. Rủi ro cạnh tranh ngành 6 3.3. Rủi ro chi trợ cấp mất việc làm 6 4. Rủi ro lãi suất 7 5. Rủi ro khác 8 III. NhỮNG NGƯỜI ChỊu TRáCh NhIệM ChÍNh ĐốI VỚI BẢN CôNG Bố ThôNG TIN 9 IV. CáC kháI NIệM 10 V. TÌNh hÌNh VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CôNG Ty 10 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 10 2. Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty 11 2.1. Cơ cấu tổ chức 11 2.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận, phòng ban 11 3. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 14 3.1. Vốn điều lệ của Công ty 14 3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 14 3.3. Danh sách cổ đông sáng lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 15 3.4. Cơ cấu cổ đông 15 4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty 15 5. hoạt động kinh doanh 16 Coâng boá thoâng tin 5.1. Ngành nghề kinh doanh 16 5.2. Cơ cấu doanh thu qua các năm 16 5.3. Nguyên vật liệu 17 5.4. Chi phí sản xuất 18 5.5. Trình độ công nghệ 19 5.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm và dịch vụ mới 20 5.7. Quy trình sản xuất 20 5.8. Hoạt động marketing 22 5.9. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 22 5.10. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 22 2
 3. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006-2007, 6 tháng đầu năm 2008 23 6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh 23 6.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo 24 7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 24 7.1. Vị thế của Công ty trong ngành 24 7.2. Triển vọng phát triển của ngành 25 7.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới 26 8. Chính sách đối với người lao động 26 8.1. Số lượng người lao động 26 8.2. Chính sách lao động 27 9. Chính sách cổ tức 27 10. Tình hình tài chính 28 10.1. Các chỉ tiêu cơ bản 28 10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 30 11. Danh sách hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 31 12. Tài sản của Công ty đến thời điểm 30/6/2008 32 13. kế hoạch lợi nhuận, cổ tức trong giai đoạn 2008-2010 33 14. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 34 15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành 34 16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu 34 VI. Cổ phIẾu BáN ĐẤu GIá 35 VII. MỤC ĐÍCh CỦA VIệC ChÀo BáN 37 VIII. CáC ĐốI TáC LIÊN QuAN TỚI ĐỢT ĐẤu GIá 37 IX. ĐỊA ĐIỂM CôNG Bố ThôNG TIN 38 Coâng boá thoâng tin 3
 4. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 GIỚI ThIệu ChuNG VỀ CôNG Ty Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN IN AN GIANG Trụ sở chính : Số 53/5, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : 076. 3 831 577 - 3 832 307 - 3 841 238 Fax : 076. 3 831 236 Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 5203000021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 26/01/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 01/10/2007. Ngành nghề kinh doanh - In sách báo, tạp chí, tập san, tranh ảnh, áp phích; - In bao bì, mác nhãn mang tính thương mại; - In biểu mẫu kinh doanh, hóa đơn chứng từ, vé số kiến thiết, vé tàu, vé phà, xe, … - Các dịch vụ liên quan đến ngành in. Vốn của Công ty - Vốn điều lệ hiện tại : 2.310.400.000 VND - Tổng số cổ phần : 23.104 cổ phần - Mệnh giá : 100.000 VND/cổ phần Thông tin về đợt chào bán - Số lượng cổ phần chào bán : 1.820 cổ phần (tương đương 7,88% vốn điều lệ) - Giá trị chào bán : 182.000.000 VND - Giá khởi điểm : 142.500 VND/cổ phần Coâng boá thoâng tin 4
 5. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 I. CĂN Cứ pháp LÝ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/ 2007 của Chính phủ; Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính tại Công ty Nhà nước và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; Thông tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế Quản lý tài chính tại Công ty Nhà nước và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; Thông tư 87/2006/TT-BTC ngày 27/9/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005; Quyết định số 96/QĐ-HĐQT ngày 13/6/2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại công ty cổ phần; Quyết định số 97/QĐ-TCT ngày 02/8/2007 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại công ty cổ phần; Hợp đồng kinh tế số 23/HĐTV/VQS-2008 ngày 04/9/2008 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Quốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước chi nhánh khu vực phía Nam về việc tư vấn bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In An Giang; Quyết định số 362/QĐ-TCT ngày 22/10/2008 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In An Giang. Coâng boá thoâng tin 5
 6. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 II. CáC NhÂN Tổ RỦI Ro 1. Rủi ro về kinh tế Những thay đổi và biến động của chu kỳ kinh tế luôn luôn có những tác động nhất định đến ngành in. Khi nền kinh tế tăng trưởng sẽ có những tác động tốt, tích cực và hỗ trợ ngành in phát triển, ngược lại ngành in sẽ chịu những tác động tiêu cực gây ra những khó khăn, cản trở cũng như làm trì trệ quá trình phát triển của ngành khi nền kinh tế bất ổn theo chiều hướng xấu như suy thoái, lạm phát cao hay khủng hoảng. Ngành in Việt Nam hiện đang phải đối mặt với sự biến động và bất ổn của nền kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới. Những biến động và bất ổn đó không những tác động đến nhu cầu tiêu dùng và khả năng chi tiêu mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cũng như nguồn cung cấp nguyên vật liệu của ngành. Nước ta hiện đang đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng đầu năm 2008 là 21,64%, dẫn đến sự tăng giá của hầu hết các nguyên liệu đầu vào đối với các doanh nghiệp sản xuất. Giá giấy in, mực in và chi phí nhân công của Công ty cũng không ngoại lệ, theo khảo sát của Navigos, mức lương mà các doanh nghiệp trả cho người lao động trong năm 2008 tăng tới 19,5%. (Nguồn Thời báo kinh tế Sài Gòn ngày 11/9/2008). Rủi ro chi phí đầu vào tăng cao và sức cầu của người tiêu dùng suy giảm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả hoạt động của Công ty. Một khi tình hình lạm phát còn diễn biến phức tạp ngoài tầm kiểm soát, Công ty còn “đối đầu” căng thẳng với bài toán cân đối doanh thu, chi phí và duy trì lợi nhuận. Đối với những khách hàng truyền thống là Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang, Toà soạn Báo An Giang, có sản lượng tiêu thụ khá ổn định theo thời gian nên sản lượng trang in của Công ty ít bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự biến động kinh tế trong ngắn hạn. 2. Rủi ro về luật pháp Được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, hoạt động của Công ty cổ phần In An Giang chịu sự chi phối của các văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới Luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty. 3. Rủi ro đặc thù 3.1. Rủi ro kỹ thuật Coâng boá thoâng tin Kỹ thuật in bao gồm nhiều công đoạn khác nhau tùy thuộc loại sản phẩm, máy móc và công nghệ sử dụng. Để hoàn thành sản phẩm phải thực hiện qua nhiều bước khác nhau, trong đó rủi ro tập trung chủ yếu vào công đoạn chế tác bản in. Chất lượng, nội dung bản in sẽ quyết định chất lượng, nội dung sản phẩm, nên xảy ra một sai sót rất nhỏ trong công đoạn chế tác bản in sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện cả hợp đồng, ảnh hưởng xấu và trực tiếp đến lợi nhuận và uy tín của Công ty. 3.2. Rủi ro cạnh tranh Việc thành lập một công ty in cỡ nhỏ và vừa không yêu cầu cao về vốn, kinh nghiệm, nhân công, diện tích đất. Điều này có thể đưa Công ty vào môi trường cạnh tranh khá gay gắt với hàng loạt công ty, cơ sở in có qui mô không lớn sẽ được thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận. 6
 7. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 3.3. Rủi ro chi trợ cấp mất việc làm Hiện tại có 4 nhân viên đã công tác tại Công ty trên 30 năm, dự kiến số tiền khi họ về hưu hoặc nghỉ việc tại Công ty thì Công ty phải chi trả trợ cấp số tiền là 60 triệu đồng/người, tương đương số tiền là 240 triệu đồng. Hiện tại vốn điều lệ của Công ty là 2.310.400.000 VND, nếu trong thời gian ngắn mà phải chi trả số tiền trên thì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty. 4. Rủi ro lãi suất Hiện tại, lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định là 13%/năm, đẩy lãi suất trần cho vay lên đến 19,5%/năm. Đến thời điểm 30/6/2008, Công ty đang vay ngắn hạn Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang số tiền là 2.408.977.305 VND; Vay dài hạn Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang số tiền là 898.000.000 VND; Vay dài hạn cán bộ công nhân viên Công ty số tiền là 3.035.000.000 VND; Vay dài hạn Công ty Xổ số kiến thiết An Giang là 460.000.000 VND. Với tình hình lãi suất tăng cao và số dư nợ khá cao, Công ty phải chịu chi phí lãi suất vay cao, có thể sẽ tác động đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, các chủ thể cho Công ty vay là ngân hàng lớn và có tên tuổi tại Việt Nam, cán bộ công nhân viên của Công ty, khách hàng lớn của Công ty, chứng tỏ Công ty rất có uy tín, tạo được lòng tin không chỉ bên ngoài doanh nghiệp mà ngay cả bên trong doanh nghiệp. Hơn nữa, có được nguồn vốn hỗ trợ, Công ty có thể mở rộng đầu tư và nâng cấp máy móc, từ đó có thể nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng mạng lưới khách hàng giúp mang lại doanh thu cao hơn, nhiều lợi nhuận hơn cho Công ty. Lãi suất cơ bản 14% 13% 12% 8,75% 8,25% 8,25% 7,50% 7,80% Coâng boá thoâng tin 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 10 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 7
 8. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 Tình hình vay nợ và trả lãi vay của Công ty qua các năm: Năm 2006 Năm 2007 6 tháng Năm 2008 ChỈ TIÊu VND VND VND Vay và nợ ngắn hạn 1.597.883.353 1.893.787.012 2.408.977.305 Vay và nợ dài hạn 3.722.000.000 4.117.000.000 4.393.000.000 Chi phí lãi vay 575.478.770 358.671.345 269.174.382 Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2006, 2007, 6 tháng năm 2008 của Công ty Tình hình vay nợ và trả lãi vay 4.500 4.000 Vay và nợ ngắn hạn 3.500 Vay và nợ dài hạn 3.000 Chi phí lãi vay 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Năm 2006 Năm 2007 6 tháng Năm 2008 Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2006, 2007, 6 tháng năm 2008 của Công ty 5. Rủi ro khác Coâng boá thoâng tin Nguyên liệu sản xuất chính (giấy, cồn và mực in), thành phẩm và tồn kho tại Công ty là những vật liệu dễ cháy nên công tác phòng ngừa rủi ro cháy nổ phải được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, các rủi ro bất khả kháng khác như động đất, chiến tranh, dịch bệnh… nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về tài sản, con người và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 8
 9. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 III. NhỮNG NGƯỜI ChỊu TRáCh NhIệM ChÍNh ĐốI VỚI BẢN CôNG Bố ThôNG TIN 1. Công ty có cổ phiếu bán đấu giá: Công ty cổ phần In An Giang Đại diện : Ông Đặng Hồng Đức Chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty 2. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Quốc – CN Tp. hồ Chí Minh Đại diện : Ông Đặng Việt Anh Chức vụ : Giám đốc Chi nhánh 3. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Chi nhánh khu vực phía Nam Đại diện : Ông Lê Đình Bửu Trí Chức vụ : Giám đốc Chi nhánh Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần In An Giang cung cấp. Coâng boá thoâng tin 9
 10. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 IV. CáC kháI NIệM Công ty : Công ty cổ phần In An Giang UBND : Ủy ban nhân dân SCIC : Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Chi nhánh khu vực phía Nam HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty ĐHCĐ : Đại hội cổ đông CBCNV : Cán bộ công nhân viên Công ty SXKD : Sản xuất kinh doanh Số CMND : Số chứng minh nhân dân Tổ chức bán đấu giá : Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Quốc - Chi nhánh Tp. HCM Ban tổ chức đấu giá gồm đại diện SCIC, đại diện Công ty, đại diện tổ chức bán đấu giá, thành lập để thực hiện việc bán đấu giá phần vốn của SCIC ra bên ngoài và các công việc liên quan. V. TÌNh hÌNh VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CôNG Ty 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển - Công ty cổ phần In An Giang tiền thân là bộ phận ấn loát thuộc Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy An Giang, được thành lập vào những năm 1960. - Đến tháng 10/1962 được đặt tên là Nhà In Cờ Hồng Tỉnh An Giang. - Đến sau ngày 30/4/1975 được đổi tên thành Xí nghiệp In An Giang. - Năm 1999 thực hiện chủ chương cổ phần hóa, Xí nghiệp In An Giang được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần ngày 01/01/1999. Hoạt động sản xuất và in sách báo, tạp chí, tập san, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền, bao bì nhãn hàng mang tính thương mại, in biểu mẫu kinh doanh, hóa đơn chứng từ, vé số kiến thiết, vé tàu, vé phà và kinh doanh các dịch vụ in ấn. - Sau 10 năm hoạt động chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, mức tăng trưởng hàng năm của Công ty từ 12-14%. Công ty đầu tư đồng bộ quy trình sản xuất: Máy tách màu điện tử, hai máy in tự động 4 màu, 2 máy in tự động 2 màu, 7 máy in tự động 1 màu, máy cắt giấy tự động, máy xếp sách tự động, máy xế hộp .v.v. Xây dựng hai phân xưởng mới. Coâng boá thoâng tin - Các thành tích đạt được trong những năm qua: Hai huân chương lao động hạng hai và hạng ba do Chủ tịch nước tặng thưởng, một bằng khen của Chính phủ và nhiều Bằng khen của Bộ Văn hóa và UBND tỉnh An Giang. 10
 11. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 2. Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty 2.1. Cơ cấu tổ chức ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Phòng Phòng Phân Phân Phân Phân Tổ Nghiệp xưởng xưởng xưởng xưởng chức vụ Chế Offset Typo Đóng hành kinh bản xén chánh doanh Nguồn: Công ty cổ phần In An Giang 2.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận, phòng ban 2.2.1. Đại hội cổ đông - Thông qua định hướng phát triển của Công ty; - Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; - Quyết định mức chia cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát khi hết nhiệm kỳ hoặc bầu bổ sung, thay thế; Coâng boá thoâng tin - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị trên 20% vốn điều lệ của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; - Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, bảng tổng kết tài sản hàng năm; - Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; - Xem xét và xử lý các vi phạm của HĐQT và Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông; - Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty; - Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ, gọi vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu mới. 11
 12. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 2.2.2. Hội đồng quản trị HĐQT là cơ quan quản lý Công ty giữa hai kỳ đại hội cổ đông, HĐQT có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ như sau: - Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển, đầu tư trung hạn và kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty; - Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; - Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; Quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; - Quyết định chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; - Quyết định mua lại cổ phần theo khoản 01 Điều 91 của Luật Doanh nghiệp; - Quyết định phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; - Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Giám đốc, các chức vụ trưởng phòng và quản đốc của Công ty; Quyết định tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của những người quản lý đó; Cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác; - Chỉ đạo và giám sát việc điều hành của Giám đốc và các chức danh do HĐQT quản lý gồm các trưởng phòng, quản đốc; - Duyệt phương án tổ chức nhân sự các phòng nghiệp vụ, phân xưởng; - Quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của thành viên HĐQT, quyết định thành lập công ty con và văn phòng giao dịch; - Quyết định quy chế tuyển dụng, cho thôi việc công nhân viên của Công ty đúng theo Luật Lao động hiện hành. Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật công nhân viên của Công ty; - Duyệt chương trình nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ; Triệu tập họp ĐHCĐ hoặc tổ chức lấy ý kiến để ĐHCĐ thông qua quyết định; - Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông; - Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn trả cổ tức và xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh; - Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; - Quyết định việc mua lại không quá 10% tổng số cổ phần đã bán của từng loại; - Kiến nghị thành lập và giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty. 2.2.3. Ban giám đốc Giám đốc là người điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty và chịu sự giám sát và chỉ đạo của Coâng boá thoâng tin HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc có quyền và nhiệm vụ sau: - Quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty mà không phải cần quyết định của HĐQT; - Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; - Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức; 12
 13. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 - Quyết định tiền lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc. Kiến nghị khen thưởng, kỷ luật đối với các công nhân viên dưới quyền; - Quyết định các biện pháp tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, mở rộng sản xuất kinh doanh; - Được quyền trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế, mua bán vật tư, dịch vụ in ấn, ký kết hợp đồng lao động và hợp đồng tín dụng với ngân hàng. 2.2.4. Ban Kiểm soát - Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc thực hiện quản lý và điều hành Công ty; Chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ thực hiện các nhiệm vụ được giao; - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê, ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính; - Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; Kiểm tra, đánh giá từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT; - Xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất kỳ lúc nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tạo khoản 02 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp; - Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; - Các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ của Công ty. 2.2.5. Phòng Tổ chức hành chính - Quản lý mọi thủ tục hành chánh, tổ chức lao động, tổ chức tuyển dụng lao động và tham mưu cho Ban Giám đốc về việc thực hiện chế độ; - Tổ chức quản lý toàn bộ tài sản, vật tư, hàng hoá của Công ty về mặt hiện vật; - Đảm bảo an toàn tài sản, tổ chức phòng cháy, chữa cháy, tổ chức bảo vệ Công ty; - Cung ứng vật tư cho Công ty; - Chăm lo sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty; - Tổ chức toàn bộ công tác kế toán, tài vụ, kế hoạch, thống kê, tiền lương, bảo hiểm xã hội, kinh doanh, điều độ sản xuất và kỹ thuật; - Tính toán và phản ánh nhanh chóng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán; - Lập báo cáo đúng thời hạn và đảm bảo đúng đối tượng; - Tính toán để bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh của Nhà nước giao; - Điều độ sản xuất nhịp nhàng đúng tiến độ giao hàng; - Phụ trách kỹ thuật toàn Công ty; Coâng boá thoâng tin - Tìm kiếm và giữ khách hàng, ký kết hợp đồng kinh tế; - Triển khai các đơn đặt hàng toàn Công ty. 2.2.6. Phân xưởng Chế bản - Tách màu; - Sắp chữ điện tử; - Chụp phim; - Montage (những hình ảnh đã được lọc màu và chữ đã in lên giấy can) lên support; - Mài kẽm; - Phơi kẽm. 13
 14. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 2.2.7. Phân xưởng Offset - Nhận kẽm đã phơi từ phân xưởng chế bản, lắp lên máy in; - In nhiều màu lên giấy theo biểu mẫu của khách; - Cắt bán thành phẩm và một phần thành phẩm. 2.2.8. Phân xưởng Typo - Sắp chữ chì; - In các biểu mẫu chứng từ, hoá đơn bằng máy in Typo; - Nhảy số, lựa giấy, lựa màu; - Bộ phận KCS của công ty được bố trí ở phân xưởng; - Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước công đoạn tiếp theo. 2.2.9. Phân xưởng Đóng xén - Kiểm số; - Thay số; - Bắt liên; - Đóng cuốn; - Cắt thành phẩm; - Đóng gói thành phẩm. 3. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 3.1. Vốn điều lệ của Công ty Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 5203000021, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 26 tháng 01 năm 1999, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 01 tháng 10 năm 2007, thì vốn điều lệ của Công ty cổ phần In An Giang là 2.310.400.000 VND (Hai tỷ ba trăm mười triệu bốn trăm nghìn Việt Nam Đồng), tương ứng 23.104 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 100.000 VND. 3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty SLCp Giá trị Tỷ lệ Coâng boá thoâng tin Cổ ĐôNG Cổ phần VND % SCIC 1.820 182.000.000 7,88 Người đại diện: Võ Tấn Đỉnh 1.820 182.000.000 7,88 Đặng Mưu 2.300 230.000.000 9,95 Lê Hoàng Nhân 2.000 200.000.000 8,66 Nguyễn Thị Lan 1.530 153.000.000 6,62 Lâm Quốc Thái 1.500 150.000.000 6,49 Lê Phước Lộc 1.288 128.800.000 5,57 Trịnh Bảo Lan 1.161 116.100.000 5,03 Phạm Ngọc Diệp 1.160 116.000.000 5,02 Đặng Hồng Đức 1.155 115.500.000 5,00 TổNG CỘNG 13.914 1.391.400.000 60,22 Nguồn: Công ty cổ phần In An Giang. Ghi chú: Tại thời điểm 30/8/2008 14
 15. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 Hiện tại, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ 1.820 cổ phần, tương đương 7,88% vốn cổ phần của Công ty; Trong đó ông Võ Tấn Đỉnh đại diện cho SCIC nắm giữ 1.820 cổ phần - tương đương 7,88% vốn cổ phần. Tổng số lượng cổ phần các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần là 13.914 cổ phần - tương đương 60,22%. 3.3. Danh sách cổ đông sáng lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ Cổ ĐôNG Cổ phần % Đặng Hồng Đức 2.413 10,4 Lê Phước Lộc 2.741 11,9 SCIC 1.820 7,9 Trần Hữu Phương 1.290 5,6 Âu Thị Huệ 1.106 4,8 33 cổ đông 13.734 59,4 TổNG CỘNG 23.104 100 Nguồn: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty 3.4. Cơ cấu cổ đông SLCp Giá trị Tỷ lệ Cổ ĐôNG Cổ phần VND % Tổ chức 0 0 0 Cá nhân 23.104 2.310.400.000 100 TổNG CỘNG 23.104 2.310.400.000 100 Trong nước 0 0 0 Ngoài nước 23.104 2.310.400.000 100 TổNG CỘNG 23.104 2.310.400.000 100 Trong Công ty 16.691 1.669.100.000 72,2 Ngoài Công ty 6.413 641.300.000 27,8 TổNG CỘNG 23.104 2.310.400.000 100 Coâng boá thoâng tin Nguồn: Công ty cổ phần In An Giang Ghi chú: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 17/9/2008 SCIC là cổ đông nhà nước nắm giữ 7,88% vốn cổ phần, các cổ đông là lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trong Công ty nắm giữ 72,2% vốn cổ phần, cổ đông bên ngoài Công ty chỉ chiếm 27,8% vốn cổ phần. 4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty Hiện nay Công ty có một văn phòng giao dịch tại Long Xuyên, số 269 đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh Anh Giang; Số điện thoại: 076. 3 841 238. 15
 16. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 5. hoạt động kinh doanh 5.1. Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: In sách báo, tạp chí, tập san, tranh ảnh, áp phích; In bao bì, mác nhãn mang tính thương mại; In biểu mẫu kinh doanh, hóa đơn chứng từ, vé số kiến thiết, vé tàu, vé phà, xe, … Các dịch vụ liên quan đến ngành in. 5.2. Cơ cấu doanh thu qua các năm 5.2.1. Sản lượng trang in qua các năm Sản lượng trang in (Triệu trang) 1.700 1.610 1.556 Năm 2006 Năm 2007 Dự kiến Năm 2008 Nguồn: Công ty cổ phần In An Giang 5.2.2. Cơ cấu doanh thu qua các năm Năm 2006 Năm 2007 6 tháng Năm 2008 CƠ CẤu Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ DoANh Thu VND % VND % VND % Coâng boá thoâng tin In vé số 5.044.000.000 41,0 2.678.000.000 18,4 1.442.000.000 20,2 In Báo An Giang 1.133.000.000 9,2 1.915.000.000 13,2 1.013.800.000 14,3 Tài liệu khác 6.131.262.389 49,8 9.957.117.642 68,4 4.671.761.518 65,5 TổNG CỘNG 12.308.262.389 100 14.550.117.642 100 7.127.561.518 100 Nguồn: Công ty cổ phần In An Giang 16
 17. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 CƠ CẤu DoANh Thu 14,6 16 Tài liệu khác 12,3 In Báo An Giang In vé số 12 7,1 8 4 0 Năm 2006 Năm 2007 Dự kiến Năm 2008 Nguồn: Công ty cổ phần In An Giang 5.3. Nguyên vật liệu 5.3.1. Nguồn nguyên vật liệu, sự ổn định của nguồn cung cấp này Nguyên liệu chủ yếu là giấy in và mực in, trong đó chi phí nguyên vật liệu giấy in chiếm khoảng 60-70% tổng chi phí nguyên vật liệu, còn lại là chi phí nguyên vật liệu mực in, hóa chất, bao bì đóng gói … Do đó nguyên vật liệu giấy in đóng vai trò quan trọng nhất, có tính chất quyết định hơn các nguyên vật liệu khác. Hiện tại trên thị trường giấy có rất nhiều nhà cung cấp giấy nổi tiếng như Giấy Bãi Bằng, Giấy Tân Mai, Giấy Viễn Đông, Giấy Vĩnh Huệ, Giấy Vĩnh Tiến … Nguồn cung cấp phong phú và đa dạng nên Công ty đứng vai trò có lợi thế trong việc lựa chọn Coâng boá thoâng tin nguồn cung cấp sao cho có thể mua được nguyên vật liệu giấy giá thấp, chất lượng cao. 5.3.2. Các nhà cung cấp nguyên vật liệu thường xuyên TÊN NGuyÊN VẬT LIệu Nhà cung cấp Địa chỉ Giấy in CT CP In và Vật Tư Sài Gòn Số 90C KDC Hoà Bình, Tân Phú, TP. HCM Mực in, hoá chất CT TNHH Lợi Liên Hưng Số 396 Trần Hưng Đạo, Q.5, TP. HCM Mực in CT TNHH Viễn Thái 177/7A Luỹ Bán Bích, Q.Tân Phú, TP. HCM Nguồn: Công ty cổ phần In An Giang 17
 18. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 5.3.3. Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận Năm 2006 Năm 2007 6 tháng Năm 2008 ChỈ TIÊu VND VND VND Doanh thu thuần 12.308.262.389 14.550.117.642 10.579.715.863 Chi phí tài chính 575.478.770 852.255.149 641.080.140 Chi phí QLDN 869.001.392 1.090.828.651 899.803.402 Chi phí nguyên vật liệu 5.114.444.080 7.477.665.676 3.708.069.294 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 564.390.887 572.891.645 220.194.699 Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2006, 2007, 6 tháng năm 2008 của Công ty Doanh thu tăng qua các năm, một mặt do Công ty nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng sản lượng tiêu thụ qua các năm, mặt khác do giá nguyên vật liệu đầu vào gia tăng nên giá cả đầu ra cũng gia tăng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm, ngoài nguyên nhân do chi phí nguyên vật liệu đầu vào gia tăng, còn do sự gia tăng chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong tương lai, nếu chi phí nguyên vật liệu tiếp tục gia tăng thì sẽ tác động tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 5.4. Chi phí sản xuất ChI phÍ SẢN XuẤT Năm 2006 Tỷ trọng Năm 2007 Tỷ trọng 6 tháng Năm 2008 Tỷ trọng kINh DoANh ThEo yẾu Tố Triệu VND % Triệu VND % Triệu VND % Chi phí NVL trực tiếp 5.114,4 49,6 7.477,7 59,8 3.708,1 57,1 Chi phí nhân công trực tiếp 114,0 1,1 173,4 1,4 104,4 1,6 Chi phí sản xuất chung 5.074,1 49,3 4.862,6 38,8 2.684,1 41,3 GIá ThÀNh SẢN XuẤT 10.302,5 100 12.513,7 100 6.496,6 100 Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2006, 2007, 6 tháng năm 2008 của Công ty ChI phÍ QuẢN LÝ Năm 2006 Tỷ trọng Năm 2007 Tỷ trọng 6 tháng Năm 2008 Tỷ trọng DoANh NGhIệp Triệu VND % Triệu VND % Triệu VND % Lương nhân viên 129,9 16,1 197,8 18,1 58,4 9,3 Coâng boá thoâng tin Chi phí khấu hao 148,3 18,3 178,3 16,2 109,4 17,5 Chi phí quản lý khác 441,5 54,6 503,1 45,8 268,1 42,9 CHI PHÍ BÁN HÀNG 88,7 11,0 218,2 19,9 189,4 30,3 TổNG CỘNG 808,4 100 1.097,4 100 625,3 100 Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2006, 2007, 6 tháng năm 2008 của Công ty Chi phí sản xuất tại Công ty chủ yếu là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí sản xuất chung, chiếm khoảng 90% chi phí sản xuất. Chi phí bán hàng bao gồm chi phí vận chuyển và chi phí hoa hồng được Công ty hạch toán vào khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp. 18
 19. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 5.5. Trình độ công nghệ Hệ thống máy móc của Công ty được đầu tư một cách bài bản và hợp lý, đúng và phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty chủ trương và thực hiện tin học hoá hầu hết các bộ phận, các khâu sản xuất, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất vừa gia tăng sản lượng, góp phần mang lại hiệu quả sản xuất cao hơn cho Công ty. Bên cạnh đó, ngoài đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, công nhân được qua đào tạo thì Công ty cũng thực hiện chính sách, chủ trương đào tạo cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ, tay nghề để góp phần hơn nữa vào sự phát triển Công ty. Hệ thống máy móc Công ty đang sử dụng đều có nguồn gốc Châu Âu và Nhật Bản, điển hình bao gồm một số máy móc sau: Máy in Offset 4 màu Super 10; Máy Komori Litrone L426 4 màu của Nhật; Hệ thống camera; Máy cắt giấy tự động POLAND được nhập từ Đức; Hệ thống tách màu điện tử Kantana của Nhật; Máy in Offset 2 màu Sprint S228 của Nhật; Máy đóng sách, khâu sách tự động, xe nâng, các loại khác. Coâng boá thoâng tin 19
 20. CôNG Ty Cổ phầN ChứNG khoáN VIệT QuốC Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TTTM Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - Điện thoại: 04. 3 974 6999 - Fax: 04. 3 974 6834 Chi nhánh Tp. hCM: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 NTMK, phường 6, quận 3, TP. HCM - Điện thoại: 08. 3 930 6970 - Fax: 08. 3 930 7060 5.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm và dịch vụ mới Ban lãnh đạo cùng với đội ngũ nhân viên Công ty không ngừng cải tiến, xây dựng quy trình sản xuất, phương thức làm việc khoa học, ngày càng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, các sản phẩm của Công ty đều có mẫu mã đẹp, chất lượng cao. Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty cũng luôn cập nhật kịp thời trình độ công nghệ tiên tiến ứng dụng trong ngành in, áp dụng một cách phù hợp với tình hình công nghệ và năng lực của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho Công ty. 5.7. Quy trình sản xuất PHòNG NGHIệP vụ KINH dOANH PHâN xưởNG CHế BẢN SắP TÁCH CHữ CHụP MON- MÀI PHơI MÀU ĐIệN PHIM TAGe KẽM KẽM Tử PHâN xưởNG OffSeT IN MÁY QUảN MÀU CắT LÝ GIẤY PHâN xưởNG TyPO Coâng boá thoâng tin NHảY KCS SắP IN Số LựA CHữ BIểU MÀU TAY MẫU PHâN xưởNG ĐÓNG xéN TỔ ĐóNG KIểM THAY THÀNH CắT KIM Số Số PHẩM Nguồn: Công ty cổ phần In An Giang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản