Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
182
lượt xem
31
download

Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản

  1. MẪU BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN (Ban hành kèm theo Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn) C ÔN G B Ố TI Ê U C HU Ẩ N C H Ấ T L ƯỢ N G GI Ố N G T HU Ỷ S Ả N Số ………….. Doanh nghiệp: (Tên doanh nghiệp) ...............................……………................................ Địa chỉ : …..…………………………………………………………............................ Điện thoại: .………………………………………………………….............................… Fax: …………………………………………………..………............….................…… E-mail: ..…………………………………………………………….............................… C ÔN G B Ố Tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn) ………………......................………………….... …………………………………………………………………………….................. Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (Tên, kiểu, loại, mã số hàng hóa) ………………….. ………………………………………………………………………………………… ...........………………………………………………………………………………… Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên. ….., ngày…. tháng…..năm………. Đại diện doanh nghiệp (tên, chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản