intTypePromotion=1

Bản kế hoạch thực tập cá nhân: Vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần GP9 Hà Nội

Chia sẻ: Quân Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
303
lượt xem
51
download

Bản kế hoạch thực tập cá nhân: Vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần GP9 Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản kế hoạch thực tập cá nhân: Vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần GP9 Hà Nội trình bày tổng thể nội dung cần đạt đươc và chi tiết những công việc dự kiến sẽ thực hiện trong suốt giai đoạn thực tập ở cơ sở và hoàn thành luận văn kịp thời theo quy định của trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản kế hoạch thực tập cá nhân: Vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần GP9 Hà Nội

  1. TCDN                                                                                                              HVTC BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIÊN TÀI CHÍNH Khoa Tài chính doanh nghiệp BẢN KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁ NHÂN Đơn vị thực tập : Công ty cổ phần GP9 Hà Nội. Sinh viên thực tập : Phạm Thanh Tùng. Lớp : CQ47/11.02 Giáo viên hướng dẫn : TS. Phạm Thị Vân Anh. ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11.02 1
  2. TCDN                                                                                                              HVTC BẢN KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁ NHÂN Công ty thực tập              : Công ty cổ phần GP9 Hà Nội. Trụ sở giao dịch : Số 9 Đường Giải Phóng, Phường Đồng  Tâm,    Quận Hai Bà Trưng, Hà Nôi. Ngành nghề kinh doanh   : xây dựng dân dụng và hạ tầng. I.  Mục đích:  Bản kế hoạch thực tập cá nhân trình bày tổng thể nội dung cần đạt đươc  và chi tiết những công việc dự kiến sẽ thực hiện trong suốt giai đoạn thực tập ở  cơ sở và hoàn thành luận văn kịp thời theo quy định của trường.  Đồng thời, thông qua bản kế hoạch cũng giúp cho giáo viên hướng dẫn có  thể chỉ dẫn cho sinh viên Phạm Thanh Tùng điều chỉnh kế hoạch còn nhiều  vương mắc, gặp nhiều khó khăn tại cơ sở nhằm hoàn thiên kiến thức và vận  dụng thực tiễn để tập dượt, rèn luyện và tham gia lao động  trong công tác quản  trị tài chính doanh nghiêp. II. Đề tài dự kiến :  Vốn lưu động  và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của  công ty cổ phần GP9 Hà Nội. III. Phương pháp thu thập dữ  liệu:  Trong quá trình thu thập dữ liệu, có rất nhiều phương pháp để tập hợp dữ  liệu một cách nhanh trong và hiệu quả. Sau đây là một số phương pháp thường  ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11.02 2
  3. TCDN                                                                                                              HVTC sử dụng và các phương pháp đó cũng bổ sung lẫn cho nhau tăng hiệu quả quá  trình thu thập dự liệu:  Phương pháp quan sát: Là phương pháp ghi lại có kiểm soát các  sự kiện, hoạt động hoặc các hành vi ứng xử của con người, sự vật. Thông  qua quá trình thực tập tại cơ sở, bản thân sinh viên có thể quan sát các hành  vi , thái độ, cách sử lý công việc của nhân viên tại cở sở thực tập để học  hỏi, rút ra kinh nghiệm cho bản thân.  Phương pháp phỏng vấn: thường là phỏng vấn gián tiếp hoặc  trực tiếp để tiếp cân được đối tượng trong doanh nghiệp nhằm tạo thiện  cảm, chân thành để thu thập được dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta còn phải sử dụng và kết nối các phương pháp khác như:  ghi chép, chọn mẫu, thiết kế thang đo,…Mặt khác,  mục đích thu thập dữ liệu là  tìm được các số liệu, thông tin  một cách chính xác, tiết kiệm thời gian thì việc  áp dụng công nghệ thông tin thông qua internet, báo chi, tạp chí,… để có thể  đánh giá một cách hiệu quả nhất tình hình tài chính của cơ sở thực tập. IV. Phương pháp nghiên cứu/ khảo sát Phương pháp khảo sát thực tế: là việc mà đến thực địa( cơ  sở  thực tập)   để  nghiên cứu cách thức làm việc, tuân thủ  kỷ  luật tại cơ  sở  thực tập và thu   thập số liệu một cách chính xác:  Phương pháp chuyên gia: là phương pháp mà người thực hiện   nghiên cứu( sinh viên ) cần phải xin lời tư vấn, tham khảo từ những người   có chuyên môn như: GVHD; kế toán viên , kế toán trưởng  và những người   trong ban tài chinh­ kế toán của doanh nghiệp thực tập. ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11.02 3
  4. TCDN                                                                                                              HVTC  Phương pháp định tính: là phương pháp tiếp cận mà sinh viên  thực tập nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm văn hóa và hành vi của  cán bộ, công nhân viên trong cơ sở thực tập để nghiên cứu và phân tích đặc  điểm, văn hóa của công ty, hành vi của các thành viên trong công ty. Từ đó,   có thể  đưa ra được các kết luận cần thiết giúp cho đánh giá tình hình tài  chính một cách khoa học, thấy rõ sự  cần thiết của công tác tài chính trong  doanh nghiệp. V. Phương pháp phân tích dữ liệu : Đê phân tích dữ  liệu sau quá trình thu thập dữ  liệu, chúng ta có thể  sủ  dụng một hay tổng hợp các phương pháp  sau:  Phương pháp đánh giá: bao gồm các kĩ thuật: so sánh, phân chia,   liên hệ đối chiếu và xếp hạng, đồ thị.  Phương pháp phân tích nhân tố: Phương pháp thay thế  liên hoàn,  phương pháp số  chênh lệch, phương pháp cân đối, phương pháp phân tích  tính chất của các nhân tố.  Phương pháp dự  báo: là phương pháp phân tích tài chính doanh  nghiệp sử dụng để dự báo tài chính doanh nghiệp gồm có các phương pháp  chủ  yếu sau: Phương pháp toán xác suất, phân tích độ  nhạy để  dự  báo,  phương pháp hồi quy, phương pháp quy hoạch tuyến tính, sử dụng mô hình  kinh tế lượng. VI. Nội dung bản kế hoạch chi tiết: Thứ  Thời gian Nội dung Địa điểm tự 1 27/12/2012 + Nghe hướng dẫn đề  cương thực tập và  HT 700. ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11.02 4
  5. TCDN                                                                                                              HVTC phân công giảng viên hướng dẫn. 2 12/1/2013 + Gặp mặt giáo viên hướng dẫn và nghe  HT 700. phổ biến kế hoạch thực tập. + Nghe  báo cáo thực tế tại HVTC. 3 14/1/2013 + Nộp bản thu hoạch Nghe báo cáo thực  tế . 4 18/1/2013 +   Đến   cơ   sở   thực   tập   gặp   mặt   cán   bộ  Phòng Nhân  công nhân viên, lãnh đạo và thông báo về  sự ­ Hành  thời gian thực tập tại cơ sở. chính. 5 21/1/2013 + Bắt đầu thực tập tại cơ sở. Phòng Nhân  + Tìm hiểu thêm thông tin về công ty thực  sự ­ Hành  tập:   quá   trình   hình   thành,   lich   sử   phát  chính. triển, lĩnh vực và ngành nghề  kinh doanh  trong giấy đăng ký kinh doanh 6 23/1/2013 + Tìm hiểu tình hình, đặc điểm tổ  chức  Phòng Sự  hoạt   động   kinh   doanh,   tổ   chức   bộ   máy  nghiệp ­  quản lý sản xuất kinh doanh, tổ  chức bộ  Hành chính. máy quản lý tài chính kế toán: sơ đồ, chức  năng nhiệm vụ của từng phòng ban. 7 25/1/2013 + Tìm hiểu lực lương lao đông của cơ  sở  Phòng Nhân  thực tập, bố trí nhân sự tại các phòng ban,  sự ­ Hành  trình độ lao động. chính 8 28/1/2013 +   Tìm   hiểu   địa   bàn   các   xí   nghiệp   đang  Phòng kinh  thực hiện thi công, doanh thu từ  các hợp  tế ­ kế  đồng xây dựng, khả  năng canh tranh của  hoạch, Kế  doanh nghiệp. toán – Tài  chính. 9 30/1/2013 + Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất và  Phòng kinh  cơ   sở   vật   chất   kỹ   thuật:   trình   độ   trang  tế ­ kế  thiết bị, công nghệ, máy móc sản xuất. hoạch, các  + Tìm hiểu tình hình cung cập vật tư, địa  xi nghiệp  bàn cung  ứng vật tư cho doanh nghiệp. liên quan. 10 1/2/2013 + Thông qua đề  cương đề  tài luận văn và  Phòng Kế  kế hoạch thực tập với công ty. toán – Tài  + Đề  tài dự  kiến: Vốn lưu động  và giải  chính. ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11.02 5
  6. TCDN                                                                                                              HVTC pháp nâng cao hiệu quả  sử  dụng vốn lưu   động của công ty cổ phần GP9 Hà Nội. 11 3/2/2013 –  + Nghỉ Tết Nguyên Đán. 17/2/2013 12 18/2/2013 +   Tìm   hiểu   tình   hình   tài   chính   về   kế  Phòng Kế  hoạch đấu thầu, công tác chuẩn bi khởi  toán – Tài  công các dự án sắp thi công. chính. 13 19/2/2013 +   Tìm   hiểu   những   thuận   lợi   khó   khăn  Phòng kinh  trong quá trình hoạt động của công ty: bên  tế ­ kế  trong và bên ngoài doanh nghiệp. hoạch, báo  chí và  internet. 14 22/2/2013 + Xem xét khái quát các chỉ  tiêu chủ  yếu  Phòng Kế  về   tình   hình   hoạt   động   kinh   doanh   của  toán – Tài  công ty trong 1 số năm gần đây: doanh thu,  chính. doanh thu thuần, lợi nhuận trước và sau  thuế, tỷ  suất lơi nhuận trước thuế  và lãi  vay(   ROAE),  tỷ  suất  lợi   nhuân  vốn  kinh  doanh(ROA),  tỷ   suất  lợi   nhuân   vốn  chủ  (ROE),   nộp   NSNN,   cổ   tức   và   thu   nhập  trên một cổ  phiếu (EPS)… dựa trên báo  cáo tài chính của công ty trong 1 sô năm  gần đây. 15 25/2/2013 + Xem xét tình hình đầu tư vào hoạt đông  Phòng Kế  sản xuất kinh doanh: đòn bẩy kinh doanh  toán – Tài  của doanh nghiệp, phương pháp đánh giá  chính. và lựu chon dự án. +   Xem   xét   tình   hình   huy   động   vốn   của  doanh   nghiệp:   xác   định   chi   phí   sử   dụng  vốn bình quân, hiêu quả  và tác động đòn  bẩy tài chính sử dung. 16 27/2/2013 +Xem xét tình hình vay nợ  và chính sách  Phòng Kế  vay nợ, lãi suất vay vốn, phương thức trả  toán – Tài  lãi và hoàn trả  vốn gốc; chính sách mua  chính. chịu, chính sách chiết khấu của nhà cung  cấp mà doanh nghiệp được hưởng. + Xem xét tình hình vốn chủ  sở  hữu, tình  ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11.02 6
  7. TCDN                                                                                                              HVTC hình   huy   động   vốn   :   phát   hành   cổ  phiếu( loại cổ  phiếu, hình thức, ) và quy  mô, tỷ  lệ  lợi nhuận tái đầu tư  trong thời  gian qua. +Tìm hiểu tình hình phân phối lợi nhuân,  tỷ lệ và hình thức phân chia cổ tức. 17 1/3/2013 + Tìm hiểu chính sách sử dụng vốn và tình  Phòng Kế  hình   thực   hiện   sử   dụng   vốn   hiên   hành:  toán – Tài  chính sách quản lý vốn bằng tiền, khấu  chính. hao tài sản cố định, trích lập các khoản dự  phòng. +Tìm   hiểu   tình   hình   lập   kế   hoạch   tài  chính, cách lập kế  hoạch vốn bằng tiền:  kế  hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận;  nhu cầu vốn và nguồn vốn; kế  hoạch vay  vốn và trả  nợ; kế  hoạch lưu chuyển tiền  tệ; bảng cân đối kế toán dự kiến. 18 3/3/2013 –  Chuẩn bị và viết Báo cáo thực tập. 9/3/2013 19 10/3/2013 Báo cáo thực tập lần 1 và nộp Báo cáo  Hội trường  thực tập. 103, 104,  105. 20 11/3/2013 + Xem xét đánh giá cụ  thể  cơ  cấu TSLĐ  Phòng Kế  và   vốn   lưu   động,   những   nhân   tố   ảnh  toán – Tài  hưởng   đến   cơ   cấu   TSLĐ   và   VLĐ   của  chính. công ty. 21 14/3/2013 + Tìm hiểu phương pháp xác định nhu cầu  Phòng Kế  vốn lưu động của công ty. Trình tự  thời  toán – Tài  gian nội  dung lập kế hoạch nhu cầu VLĐ  chính. của công ty. Nguồn VLĐ của công ty và  các phương thức huy động. 22 19/3/2013 +   Tìm   hiểu   tình   hình   thanh   toán   và   khả  Phòng Kế  năng thanh toán của công ty; hiệu quả  sử  toán – Tài  dụng VLĐ của công ty; tình hình vay vốn,  chính. trả nợ  của công ty; các biện pháp quản lý  vốn tồn kho dự  trữ, các khoản phải thu,  phải trả. ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11.02 7
  8. TCDN                                                                                                              HVTC 23 21/3/2013 + Tìm hiểu công tác kế toán TSLĐ, nghiên  Phòng Kế  cứu các hình thức, phương pháp trình tự  toán – Tài  hạch toán và các chứng từ  sổ  sách biểu  chính. mẫu   kế   toán   có   liên   quan   đến   công   tác  quản   lý   và   hạch   toán   nguyên   vật   liệu,  công cụ, dụng cụ. 24 26/3/2013 + Xem xét tình hình biến động doanh thu,  Phòng Kế  chi phí, lợi nhuận về  tỷ  trọng, tỷ  lệ  tăng  toán – Tài  giảm năm 2012 so với năm 2011 theo từng  chính. hoạt động và toàn bộ  các hoạt động dựa  vào BCTC của 2 năm tác động gì tới vốn  lưu động(VLĐ)  trong doanh nghiệp. 25 28/4/2013 + Xem xét lưu chuyển tiền tệ của công ty:  Phòng Kế  dòng   tiền   vào,   ra   của   hoạt   động   kinh  toán – Tài  doanh   chính,   hoạt   động   tài   chính,   hoạt  chính. động đầu tư  và biến động vốn bằng tiền,  chính sách vốn bằng tiền trong 2 năm gần  đây dựa theo BCTC tác động như  thế  nào  đến vốn bằng tiền của doanh nghiệp để  từ đó xác định mức độ ành hưởng tới vốn  lưu động( VLĐ) và đánh giá tính  hợp lý. 26 1/4/2013 +   Xem   xét   về   sự   biến   động   các   khoản  Phòng Kế  phải thu, chính sách bán chịu trong 2 năm  toán – Tài  gần đây dựa theo BCTC tác động như  thế  chính. nào   đến   quản   lý   khoản   phải   thu     của  doanh nghiệp để  từ  đó xác định mức độ  ành   hưởng   tới   vốn   lưu   động(   VLĐ)   và  đánh giá tính  hợp lý. 27 4/4/2013 + Xem xét về sự biến động hàng tồn kho,  Phòng Kế  chính   sách   dự   trữ   hàng   tồn   kho   trong   2   toán – Tài  năm gần đây dựa theo BCTC tác động như  chính thế   nào   đến   vốn   tồn   kho   của   doanh  nghiệp   để   từ   đó   xác   định   mức   độ   ành  hưởng tới vốn lưu  động( VLĐ) và đánh  giá tính  hợp lý. 28 6/4/2013 + Tổng kết công tác quản lý và sử  dụng  Phòng Kế  VLĐ, hiệu quả sử dụng VLĐ và các biện  toán – Tài  pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ của  chính. công ty về  vốn bằng tiền, khoản phải thu  ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11.02 8
  9. TCDN                                                                                                              HVTC và hàng tồn kho trong những năm qua. 29 8/4/2013 + Nhận xét sơ  bộ  về  tình hình tài chính  Phòng Kế  của   công   ty   2012:   những   kết   quả   đạt  toán – Tài  được (thành công), những hạn chế  và tồn  chính. tại cần khắc phục. đề  ra 1 số  giải pháp  để xem xét. 30 10/4/2013 + Tìm hiểu số  liệu của 1 vài công ty tiêu  Trên báo  biểu trong ngành:  cơ  cấu  vốn  và  nguồn  chí, internet. vốn, các hệ số hiệu suất hoạt động, hệ số  sinh lời….đồng thời nhấn mạnh vào chỉ  tiêu VLĐ, các nhân tố   ảnh hưởng tới vốn  lưu động để so sánh và đánh giá. 31 12/4/2013 + Đánh giá và đưa ra kết luận, nhận định  Phòng Tài  về  tình hình sử  dụng vốn lưu động. giải  chính – Kế  pháp và hướng đi cho năm 2013. toán. 32 14/4/2013  Hoàn thiện luận văn tốt nghiệp . –  27/4/2013 33 2/5/2013 Thông qua luận văn tốt nghiệp với lãnh  Phòng Tài  đạo cơ sở thực tập. chính – Kế  toán 34 6/5/2013 Nộp luận văn tốt nghiệp. Văn phòng  khoa TCDN (Học viện  Tài chính)  Trên đây là toàn bộ bộ bản kế hoạch cá nhân mà bản thân em dư định sẽ  tiến hành trong đợt thực tập này. Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận  được sự góp ý của cô để em có thể thực hiện kế hoạch thực tập và hoàn thiện  luận văn đạt kết quả tốt nhất. Em xin chân thành cám ơn cô. Người thực hiện : Phạm Thanh Tùng ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11.02 9
  10. TCDN                                                                                                              HVTC Công ty thực tập             : Công ty cổ phần GP9 Hà Nội. Trụ sở giao dịch : Số 9 Đường Giải Phóng, Phường Đồng  Tâm,    Quận Hai Bà Trưng, Hà Nôi.                 Ngành nghề kinh doanh  : xây dựng dân dụng và hạ tầng. ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11.02 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2