Bảng kê 401 - Cấp thẻ BHYT

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
218
lượt xem
16
download

Bảng kê 401 - Cấp thẻ BHYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 401 - Cấp thẻ BHYT. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 401 - Cấp thẻ BHYT

  1. Số HS: 401/……………………../THE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp thẻ BHYT 1. Tên cơ quan, đơn vị:……………………………………………..…………………Mã đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu 01a-TBH, 01 bản) 2 Phiếu nộp tiền (01 bản photo) 3 File dữ liệu: Chuyển bằng đĩa , Chuyển bằng USB Ghi chú: - File dữ liệu của mẫu 01a-TBH. Ngày trả kết quả :…………./………../200… …. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Cán bộ TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản