intTypePromotion=3

Bảng kê khai điều chỉnh Thuế Giá trị gia tăng vào phân bổ được khấu trừ năm ...

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Yến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
11
lượt xem
0
download

Bảng kê khai điều chỉnh Thuế Giá trị gia tăng vào phân bổ được khấu trừ năm ...

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc kê khai, điều chỉnh bổ sung thuế GTGT chỉ được thực hiện khi phát hiện có sai sót, để thực hiện được công việc trên thì các bạn cần phải nắm vững các nguyên tắc khi kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT. Hiểu được điều đó, TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn "Bảng kê khai điều chỉnh Thuế Giá trị gia tăng vào phân bổ được khấu trừ năm ..." để khi cơ quan thuế kiểm tra sẽ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp của mình khi đã kê khai điều chỉnh bổ sung trước đó. Mời các bạn cùng tham khảo. Để tham khảo thêm nhiều mẫu bảng Báo cáo Tài chính hay khác, mời các bạn xem tại Bộ tài liệu Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê khai điều chỉnh Thuế Giá trị gia tăng vào phân bổ được khấu trừ năm ...

  1. PHỤ LỤC 6 Mẫu số: 01­ 4B/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư   số 60/2007/TT­BTC ngày   14/6/2007 của  Bộ Tài chính) BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO PHÂN BỔ  ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM ... (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT) Người nộp thuế:................................................................................. Mã số thuế:.........................................................................................                                                                                                                                                                       Đơn vị tiền: đồng Việt Nam A. Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: …………….  đồng Trong đó:  ­   Thuế   GTGT   của   HHDV   mua   vào   dùng   cho   SXKD   HHDV chịu thuế ­   Thuế   GTGT   của   HHDV   mua   vào   dùng   cho   SXKD   HHDV  không chịu thuế ­   Thuế   GTGT   của   HHDV   mua   vào   dùng   chung   cho   SXKD HHDV chịu thuế và  không chịu thuế B.  Điều chỉnh thuế  GTGT đầu vào được khấu trừ  theo tỷ  lệ  phân bổ  của  năm:                                                                                 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền 1 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong năm 2 Doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế 3 Tỷ lệ % doanh thu  HHDV bán ra chịu thuế trên tổng  doanh thu của năm (3) = (2)/(1) 4 Tổng  thuế  GTGT  của   HHDV   mua  vào cần phân bổ  trong năm   5 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm   (5) = (4) x (3) 6 Thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ 12 tháng  7 Điều chỉnh tăng (+), giảm (­) thuế GTGT đầu vào được  khấu trừ trong năm (7)=(5)­(6)  ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  2. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                      Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản