Bảng kê mua hàng không có hóa đơn

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
446
lượt xem
94
download

Bảng kê mua hàng không có hóa đơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bảng kê mua hàng không có hóa đơn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê mua hàng không có hóa đơn

  1. BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN Tháng..............Năm.............. Tên cơ sở kinh doanh :....................................................... Địa chỉ :.............................................................................. Mã số : Địa chỉ nơi tổ chức thu mua :............................................... Người tổ chức thu mua :................................................................... STT Ngày tháng Người bán Tên hàng Số Đơn Tổng giá Thuế GTGT Ghi chú năm mua lượng giá trị thanh được khấu Tên người Địa chỉ hàng toán trừ bán Tổng cộng Tổng giá trị hàng hoá mua vào : Số tiền thuế GTGT tính khấu trừ : Ngày........Tháng...........Năm........... Người lập Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản