intTypePromotion=1

Mẫu chứng từ kế toán -Tài sản cố định

Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:10

0
144
lượt xem
19
download

Mẫu chứng từ kế toán -Tài sản cố định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu chứng từ kế toán - Tài sản cố định" bao gồm các biểu mẫu về: biên bản giao nhận TSCĐ; biên bản thanh lý TSCĐ; biên bản đánh giá lại TSCĐ; biên bản kiểm kê TSCĐ; biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành; bảng tính hao mòn TSCĐ; bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ; bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn... Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu để học hỏi cách trình bày và hoàn thành một chứng từ kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu chứng từ kế toán -Tài sản cố định

Mời các bạn tham khảo "Mẫu chứng từ kế toán - Tài sản cố định" qua đoạn trích được rút ra từ tài liệu dưới đây. Hi vọng tài liệu này sẽ hỗ trợ tốt cho các bạn trong công việc.


Đơn vị:.......................................
Mẫu số C51 - HD
Bộ phận:.....................................
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDNS:.......................
ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày .....tháng...... năm ......
            Số : ..............
                                                                                                            Nợ: ..............
                                                                                                            Có: ..............
Căn cứ  Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của ...................................
................................................................ về việc thanh lý tài sản cố định
 
I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:
Ông/Bà: .............................Chức vụ....................Đại diện .....................Trưởng ban
Ông/Bà:..............................Chức vụ....................Đại diện ...........................Uỷ viên
Ông/Bà: .............................Chức vụ....................Đại diện ...........................Uỷ viên
 
II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:
- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ..........................................................
- Số hiệu TSCĐ .........................................................................................................
- Nước sản xuất (xây dựng)........................................................................................
- Năm sản xuất ..........................................................................................................
- Năm đưa vào sử dụng ..............................Số thẻ TSCĐ .........................................
- Nguyên giá TSCĐ ...................................................................................................
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý......................................................
- Giá trị còn lại của TSCĐ..........................................................................................
 
III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
 
                                                                               Ngày ......... tháng ......... năm .....
                                                                                        Trưởng Ban thanh lý

                                                                                                 (Ký, họ tên) 
IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:
- Chi phí thanh lý TSCĐ :...........................(viết bằng chữ) ......................................
- Giá trị thu hồi :..........................................(viết bằng chữ) .....................................
- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........
 
                                                                                Ngày .........tháng .........năm ......      
  Thủ trưởng đơn vị                                                            Kế toán trưởng
(Ký, họ tên, đóng dấu)                                                           (Ký, họ tên)
 

Để tiện tham khảo tài liệu, các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang Tailieu.vn để tải các "Mẫu chứng từ kế toán -Tài sản cố định" về máy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản