BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯA QUYẾT TOÁN

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
148
lượt xem
23
download

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯA QUYẾT TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, (Sở) : ………. Đơn vị : ………… Mẫu số : B07 -H BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯA QUYẾT TOÁN ĐẾN 31-12 Năm :……............ Chương : ...............Loại :................Khoản :.......................... Tổng số STT Chỉ tiêu Tổng số 1 Tiền mặt -Tồn quỹ -Tạm ứng ... ... Số tiền Trong đó Nguồn NS Nguồn khác Hướng xử lý (Thu nộp NS, trừ hoặc chuyển kinh phí năm sau quyết toán) Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu (Ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯA QUYẾT TOÁN

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số : B07 -H Đơn vị : ………… BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯA QUYẾT TOÁN ĐẾN 31-12 Năm :……............ Chương : ...............Loại :................Khoản :.......................... Tổng số STT Chỉ tiêu Số tiền Hướng xử lý Tổng số Trong đó (Thu nộp NS, trừ hoặc chuyển kinh phí năm sau quyết toán) Nguồn NS Nguồn khác 1 Tiền mặt -Tồn quỹ -Tạm ứng ... ... Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản