Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
662
lượt xem
61
download

Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12" theo mẫu số B07-H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12"

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số : B07 ­H Đơn vị : ………… BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯA QUYẾT TOÁN ĐẾN 31­12 Năm :……............ Chương : ...............Loại :................Khoản :.......................... Tổng số STT Chỉ tiêu Số tiền Hướng xử lý (Thu nộp NS, trừ hoặc chuyển kinh phí năm  Tổng số Trong đó sau quyết toán) Nguồn NS Nguồn khác 1 Tiền mặt ­Tồn quỹ ­Tạm ứng ... ... Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
  2. 2 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản