Mẫu bảng tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
159
lượt xem
21
download

Mẫu bảng tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu bảng tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Mẫu số: C76- HD Nam BHXH (Ban hành theo QĐ số: /QĐ- tỉnh………………… BTC ngày của Bộ trưởng BTC) BẢNG TỔNG HỢP THU HỒI KINH PHÍ CHI BHXH Quý…….năm……. Số:…………. Trong đó STT TÊN ĐƠNVỊ TỔNG SỐ TIỀN Năm trước A B 1 2 I. Nguồn kinh phí …… 1 Bảo hiểm xã hội huyện….. 2 Bảo hiểm xã hội huyện….. …….. Bảo hiểm xã hội tỉnh CỘNG QUÝ Luỹ kế thu hồi từ đầu năm đến quý này 2. Thuyết minh thu hồi: Ngày……tháng…..năm…… Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị biểu ọ tên) (Ký, h (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. Mẫu số: C76- HD hành theo QĐ số: /QĐ- BTC y của Bộ trưởng BTC) HXH Trong đó Trong năm 3 gày……tháng…..năm…… Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản