BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
240
lượt xem
32
download

BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN

  1. . BẢO HIỂM XÃ VIỆT NAM Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN ĐỢT: ………………… ngày ………./………../20…….. PHẦN KÊ KHAI CỦA NHÀ TRƯỜNG: 1. Tên trường:........................................................................................................................................ Địa chỉ:........................................................... Phường xã: …………………… Quận, huyện:..... Chủ quản:.................................................................................................Cấp: ............................. Điện thoại:.......................-...............................-...................................... Fax:.............................. 2. Tổng số HSSV của trường: ……………………………… (Tổng số lớp: …………………………) Trong đó: - HS Tiểu học:......................... - HS Cấp II:............................... - HS Cấp III.................................. - Đại học: ............................. - Cao Đẳng:............................... - THCN: ....................................... - Khác: ............................. Số HSSV tham gia nhóm BHYT khác: ……… - Luỹ kế HSSV tham gia nhóm BHYT khác: ……… 3. Số HSSV tham gia đợt này: Luỹ kế số tham gia: 4. Số tiền phải nộp đợt này: HSSV tham gia HSSV x 142.850 đ = …………………………………………… đ Tp.HCM, ngày......... tháng ....... năm 200.... Người lập bảng Kế toán Hiệu trưởng PHẦN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN BHXH: - Tổng số HSSV đề nghị cấp thẻ đợt này: ………………………………………………………………….. - Giá trị thẻ từ: ………………………………… Đến: ……………………………………. - Tổng số tiền phải thu: ……………………………………………………………………………………... Trong đó: Số thu từ HSSV : …………………………(Trong đó: Năm 2009: …………………………… Năm 2010: ……………………………) Số tiền được ngân sách hỗ trợ: .........………………………………………………………… - Đề nghị nhà trường chuyển khoản số tiền .............................................................. đ. Vào tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………………. - Số phiếu thu hoặc chứng từ đã chuyển nộp tiền:………………… Số tiền đã nộp: ……………………….
  2. . Cán bộ thu Phòng Thu Kế toán Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
  3. . Chủ quản:................................................................................ Trường:.................................................................................... Lớp (Khóa; Khoa).................................................................... DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2009 – 2010 NĂM NỮ NƠI ĐĂNG KÝ STT HỌ VÀ TÊN SINH (X) GHI CHÚ KCB BAN ĐẦU (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
  4. . 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ∑ Tổng số HSSV của lớp:……………………………………………………… HSSV Trong đó: - Số HSSV tham gia:................................................................... - Số HSSV tham gia nhóm BHYT khác:……………………… (Danh sách đính kèm) Tổng số tiền thu: HSSV tham gia: ………… x 142.850 đ = ……………………………………….. đồng Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….) Người lập bảng Hiệu trưởng (đóng dấu ký tên) Lưu ý: Đề nghị nhà trường nhập danh sách các lớp vào đĩa mềm đúng mẫu và cung cấp kèm 02 bộ danh sách hoàn chỉnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản