Biểu mẫu bảng tổng hợp chi phí

Xem 1-5 trên 5 kết quả Biểu mẫu bảng tổng hợp chi phí
 • Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12" theo mẫu số B07-H

  doc2p giangltg 11-10-2009 647 60   Download

 • Bộ, (Sở) : ………. Đơn vị : ………… Mẫu số : B07 -H BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯA QUYẾT TOÁN ĐẾN 31-12 Năm :……............ Chương : ...............Loại :................Khoản :.......................... Tổng số STT Chỉ tiêu Tổng số 1 Tiền mặt -Tồn quỹ -Tạm ứng ... ...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 147 23   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu bảng tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

  xls2p mattroi_thuytinh 25-07-2010 158 21   Download

 • Bộ, (Sở) : ………. Đơn vị : ………… Mẫu số : F02 -1H CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng :……............ Nguồn kinh phí :.................................... Chương : ...............Loại :................Khoản :..........................

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 144 12   Download

 • Phí bảo hiểm có thể nộp một lần ngay sau khi ký hợp đồng hoặc có thể nộp định kỳ trong năm. Phí nộp một lần sẽ phải đóng góp ít hơn so với tổng số chi phí đóng góp hàng kỳ do hiệu quả đầu tư của việc đóng phí một lần cao hơn và chi phí quản lý thấp hơn. Nguyên tắc tính phí được dựa trên biểu thức cân bằng giữa trách nhiệm của công ty bảo hiểm và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm tính theo giá trị tại thời điểm ký kết hợp...

  pdf6p ttcao2 01-08-2011 56 10   Download

Đồng bộ tài khoản