Bảng tổng hợp kinh phí

Xem 1-20 trên 88 kết quả Bảng tổng hợp kinh phí
 • Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12" theo mẫu số B07-H

  doc2p giangltg 11-10-2009 647 60   Download

 • Bộ, (Sở) : ………. Đơn vị : ………… Mẫu số : B07 -H BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯA QUYẾT TOÁN ĐẾN 31-12 Năm :……............ Chương : ...............Loại :................Khoản :.......................... Tổng số STT Chỉ tiêu Tổng số 1 Tiền mặt -Tồn quỹ -Tạm ứng ... ...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 147 23   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu bảng tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

  xls2p mattroi_thuytinh 25-07-2010 158 21   Download

 • (Kèm theo Thông tư liên tịch số:09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo ... TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 3 và 4 TUỔI NĂM HỌC …. Đơn vị tính: nghìn đồng TT Tên cơ sở giáo dục mầm non Thuộc xã Công lập Số lượng Ngoài công lập Kinh phí hỗ trợ Công lập Ngoài công lập Ghi chú ...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 45 5   Download

 • (Kèm theo Thông tư liên tịch số:09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 11tháng 3 năm 2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh .... TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 3 - 4 TUỔI NĂM HỌC … Đơn vị tính: nghìn đồng TT Tên huyện Số lượng (cháu) Công lập Ngoài công lập Kinh phí hỗ trợ Công lập Ngoài công lập Ghi chú

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 53 3   Download

 • - Bảng tổng hợp chi phí sản xuất được lập căn cứ vào: + Sổ cái TK 621 “Chi phí NVLTT” + Sổ cái TK 622 “Chi phí NCTT” + Sổ cái TK 627 “Chi phí SXC” - “Phiếu tính giá thành” sản phẩm được lập căn cứ vào: + Bảng tổng hợp chi phí sản xuất. + Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ + Sổ cái được lập căn cứ vào “Chứng từ ghi sổ” Tóm tắt sơ đồ hạch toán trên sổ:n vị: Xí Nghiệp May Điện Bàn PHIẾU XUẤT KHO Số 07 Ngày 02/03/2004 Định khoản: Nợ...

  pdf9p caott10 28-07-2011 59 15   Download

 • Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu đề xuất và xây dựng cách tính toán lượng hóa tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam một cách toàn diện, đầy đủ và khả thi dựa trên Bảng I-O dạng phi cạnh tranh; đồng thời xem xét tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế qua biểu hiện chính của hai loại khách du lịch là du lịch quốc tế và du lịch nội địa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p quangdaithuan78 15-01-2017 24 10   Download

 • Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu đề xuất và xây dựng cách tính toán lượng hóa tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam một cách toàn diện, đầy đủ và khả thi dựa trên Bảng I-O dạng phi cạnh tranh; đồng thời xem xét tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế qua biểu hiện chính của hai loại khách du lịch là du lịch quốc tế và du lịch nội địa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p quangdaithuan78 15-01-2017 21 6   Download

 • Mẫu 1 Tên cơ quan/tổ chức……………. BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM ……… STT Danh nghĩa Đoàn và tính chất hoạt động 1 2 Đến nước Cấp Nội dung Số thành viên Số Trưởng hoạt động Đoàn ngày đoàn và đối tác 4 5 6 7 Thời gian thực hiện 8 Nguồn kinh phí

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 22 5   Download

 • Mẫu 2 Tên cơ quan/tổ chức ……………. BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM ……… STT Danh nghĩa Cơ quan, tổ Đoàn và tính chức, nước chất hoạt động cử Đoàn Cấp Trưởng đoàn Cơ quan, tổ Số thành Số chức, chủ trì viên ngày đón Đoàn, Đoàn nội dung hoạt động chính 5 6 7 Thời Nguồn gian kinh phí thực đón Đoàn hiện 8 9

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 20 4   Download

 • Nước ta từ nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp nay chuyển thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và được hoạt động dưới sự điều tiết của Nhà nước. Trong đó vấn đề tiền lương phải được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và kèm theo các khoản trích theo lương.Lương bổng là một trong những động lực kích thích con người làm việc hăng hái.

  doc62p vnzoomvn 17-06-2011 577 333   Download

 • GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN LÝ CÂY TRỒN G TỔNG HỢP (ICM) 1.1. Khái niệ m ICM Hiện nay có nhiều khái niệm về ICM. Sau đây là một số khái niệm: - ICM là một quy trình sản xuất nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa nhu cầu thu được lợi nhuận ngày càng cao và trách nhiệm với sự nhạy cảm của môi trường. ICM bao gồm các thực hành nhằm tránh sự hao phí, tăng cường hiệu quả sử dụng năng lư ợng và giảm ô nhiễm môi trường. ICM kết hợp các biện pháp kỹ thuật hiện...

  pdf62p windlee 07-10-2011 513 165   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Tổng hợp các bài kiểm tra chứng chỉ B tiếng anh để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf280p whiterabit 16-09-2013 174 83   Download

 • Bạn có thể vào các hệ số tính đổi lương công nhân, hệ số tính đổi giá ca máy và lựa chọn cách tính đơn giá theo yêu cầu. Chú ý 1: Nếu lập hồ sơ dự toán, quyết toán bạn có thể vào hệ số tính đổi giá nhân công, ca máy là 1.00. Khi đó ở bảng tổng hợp kinh phí xây dựng bạn phải nhân với hệ số tính đổi giá nhân công và ca máy tương ứng.

  pdf10p casapanuong 25-04-2011 99 58   Download

 • Bảng cân đối kế toán là tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình công nợ, nguồn vốn, tài sản các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  pdf86p la_lan23 13-04-2013 112 48   Download

 • Thu thanh lý nhượng bán tài sản, dụng cụ: ♣ Thu bán thanh lý dụng cụ giảng đường: 18.200 bằng tiền mặt. II. Chi họat động 1. Chi tiền mặt được ghi chi sự nghiệp thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp bổ sung nguồn kinh phí 15.730.000 2. Chi kinh doanh đã chi gồm: ♣ Chi lương phải trả cho họat động kinh doanh 650.000 ♣ Các khoản phải nộp theo lương (19%): 123.500 ♣ Vật tư xuất kho cho kinh doanh: 19.500 ♣ Chi khấu hao ghi cho hoạt động kinh doanh: 15.600 ♣ Chi điện nước, điện...

  pdf34p muaythai3 20-10-2011 97 35   Download

 • Ví dụ: Tháng 03/2009, chi phí gia công ngoài: 18.225.368 (đ), kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung theo định khoản sau: Nợ TK 6278: Có TK 111: 18.225.368 18.225.368 * Chi phí khấu hao TSCĐ TSCĐ của Công ty bao gồm nhiều loại trong đó có: Máy móc thiết bị chiếm 86,28% trên tổng số. Phương tiện vận tải, truyền dẫn chiếm 2,88% trên tổng số. Nhà cửa vật kiến trúc chiếm 10,84% trên tổng số. TSCĐ của Công ty được theo dõi từng loại trên bảng tổng hợp TSCĐ.

  pdf13p ttcao1 28-07-2011 77 29   Download

 • 1998 1999 2000 2001 203,79 230,42 260,68 221,69 61,137 69,126 74,435 64,152 30,0 30,0 29,0 28,9 122,274 138,252 150,870 128,304 60,0 60,0 57,8 57,9 20,379 23,042 34,735 29,234 10,0 10,0 13,2 13,2 Nguồn số liệu: Công ty BVHN Như vậy có thể thấy hàng năm BVHN đã chi ra một khoản tiền lớn cho công tác đề phòng và hạn chế tổn thất. Việc chi này đã đem lại hiệu quả lớn cho công ty. Trong các khoản chi thì khoản chi hỗ trợ kinh phí là khoản chi lớn nhất, thường chiếm 60% trong các tổng chi.

  pdf9p bichtram8510 05-05-2011 70 26   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Trắc nghiệm tổng hợp trình độ C bài 10 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf24p brownsquirrel 16-09-2013 98 18   Download

 • Một số chỉ tiêu kinh tế mà Công ty đạt được. Đơn vị: Nghìn đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu Các khoản giảm trừ Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí QLDN Lợi nhuận thuần Năm 2003 17.933.037 Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta thấy Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường đang trên đà phát triển. Những chỉ tiêu kinh tế của năm 2003, 2004 đã phản ánh được hiệu quả kinh doanh của Công ty. ...

  pdf10p ttcao2 30-07-2011 48 14   Download

Đồng bộ tài khoản