intTypePromotion=3

Báo cáo bạch: Công ty Cổ phần Hải Dương

Chia sẻ: Ngoc Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
483
lượt xem
68
download

Báo cáo bạch: Công ty Cổ phần Hải Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với phương châm nâng cao uy tín, chất lượng, hiệu quả công việc cũng như cạnh tranh trong cơ chế thị trường, Công ty luôn chủ trương phát triển một đội ngũ cán bộ kỹ sư, nghiệp vụ có năng lực chuyên môn cao, giỏi về quản lý và thi công với đội ngũ công nhân lành nghề. Bên cạnh đó, Công ty không ngừng tăng cường, bổ sung về năng lực thiết bị thi công xây dựng nhằm thực hiện các công trình có yêu cầu cao về chất lượng kỹ mỹ thuật, tạo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo bạch: Công ty Cổ phần Hải Dương

 1. Báo cáo bạch: Công ty Cổ phần Hải Dương
 2. BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0403000110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 12 tháng 12 năm 2003) TỔ CHỨC TƢ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM Hải Dƣơng, tháng 12 năm 2008
 3. MỤC LỤC PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ................................................................... 1 I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ............................................................................ 1 II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT .............................................................................. 2 PHẦN II: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP .......................................................... 3 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP .................................................................. 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: ............................................................................ 3 2. Lao động ................................................................................................................................. 5 3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy Công ty......................................................................................... 7 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông ........................................................................ 9 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành; ..................................... 10 6. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ............................................................................ 11 6.1 Giá trị doanh thu qua các năm .............................................................................................. 11 6.2 Nguyên vật liệu..................................................................................................................... 11 6.3 Chi phí sản xuất .................................................................................................................... 11 6.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty 12 7. Vị thế của Công ty so với các Doanh nghiệp cùng ngành .................................................... 13 8. Chính sách cổ tức ................................................................................................................. 14 9. Tình hình tài chính................................................................................................................ 14 10. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trường ...................................... 17 11. Tài sản .................................................................................................................................. 18 12. Giá trị doanh nghiệp ............................................................................................................. 18 13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đấu giá ............................. 18 14. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu đấu giá ............................................................................................................... 19 II. PHƢƠNG ÁN KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2008 – 2010 .............................................. 19 1. Định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn 2008-2010 ................................................. 19 2. Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008 – 2010 .............................. 20 3. Một số rủi ro dự kiến ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ............. 20 3.1 Rủi ro kinh tế ........................................................................................................................ 20 3.2 Rủi ro về pháp lý .................................................................................................................. 20
 4. 3.3 Rủi ro đặc thù ....................................................................................................................... 20 3.4 Rủi ro khác ........................................................................................................................... 21 4. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức ............................................. 21 PHẦN III: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN ......................................................... 22 I. CỔ PHIẾU BÁN ĐẤU GIÁ ............................................................................................... 22 II. PHƢƠNG THỨC ĐẤU GIÁ ............................................................................................. 22 1. Phương thức chào bán .......................................................................................................... 22 2. Quy chế đấu giá .................................................................................................................... 22 III. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐẤU GIÁ .................................................................................. 25 IV. ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ THÔNG TIN ............................................................................... 26 V. THỜI GIAN THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN VÀ HOÀN TRẢ TIỀN ĐẶT CỌC ..................................................................................................................................... 26
 5. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0403000110 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 12. tháng 12 năm 2003) CHÀO BÁN BỚT PHẦN VỐN NHÀ NƢỚC RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu :Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dƣơng Mệnh giá :100.000 đồng/cổ phần Giá khởi điểm đấu giá :155.000 đồng/cổ phần Tổng số lƣợng cổ phần chào bán :22.383 cổ phần Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá) :2.238.300.000 đồng TỔ CHỨC TƢ VẤN VÀ THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom (VincomSC) Trụ sở chính: Tầng 4, Tầng 15 – Tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 38247999 Fax: (08) 3823 9188 Email: vincomsc@vfg.com.vn Website: www.vincomsc.com.vn
 6. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ  Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;  Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;  Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;  Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/ 2007 của Chính phủ;  Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính tại Công ty Nhà nước và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;  Thông tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế Quản lý tài chính tại Công ty Nhà nước và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;  Thông tư 87/2006/TT-BTC ngày 27/09/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005;  Quyết định số 254/TCT-ĐT ngày 25/08/2008 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán phần vốn của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương;  Biên bản cuộc họp ngày 01/12/2008 của Ban tổ chức đấu giá về việc thông qua Hồ sơ bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương;  Hợp đồng kinh tế số 013/2008/HĐ/VincomSC-TVTC ngày 28/09/2008 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc tư vấn bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 1 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 7. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT SCIC : Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước Tổ chức công bố thông tin : Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương Tổ chức tư vấn đấu giá : Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom (VincomSC) Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương Cổ phiếu : Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương ĐHCĐ : Đại hội cổ đông HĐQT : Hội đồng quản trị CBCNV : Cán bộ công nhân viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 2 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 8. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG PHẦN II: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP  Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG Tên Tiếng Anh : HAI DUONG JOINT STOCK CONSTRUCTION COMPANY No 1  Trụ sở chính: : Số 6 Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương  Điện thoại: : 0320.3893 254 – 0320.3893 837  Fax: : 0320.3893 419  Giấy Chứng nhận : số 0403000110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 12/12/2003.  Mã số thuế:  Tài khoản: 102010000350592 tại Ngân hàng Công thương tỉnh Hải Dương.  Vốn điều lệ hiện 4.391.000.000 đồng ( Bốn tỷ ba trăm chín mốt triệu đồng) tại:  Tổng số cổ phần: 43.910 cổ phần  Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần  Lĩnh vực hoạt động:  Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi công cộng, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải, san lấp mặt bằng.  Xây dựng đường dây tải điện, khảo sát, thiết kế.  Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng.  Mua bán phụ tùng cấp thoát nước. I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:  Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG  Tên tiếng Anh : HAI DUONG JOINT STOCK CONSTRUCTION COMPANY No 1  Trụ sở chính : Số 6 Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương  Điện thoại : 0320.3893 254 – 0320.3893 837  Fax : 0320.3893 419 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 3 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 9. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG  Giấy CNĐKKD : Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0403000110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 12/12/2003 Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hải Dương, tiền thân là Công ty xây lắp I Hải Hưng, được UBND tỉnh Hải Hưng thành lập ngày 15 tháng 09 năm 1992 theo Quyết định số 706/QĐ-UB. Năm 2003 theo Quyết định số 1223/ ngày 02 tháng 05 năm 2003 của UBND tỉnh Hải Dương về việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Công ty chuyển thành Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hải Dương và hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0403000110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 12 tháng 12 năm 2003 với các ngành nghề đăng ký hoạt động như sau:  Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi công cộng, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải, san lấp mặt bằng.  Xây dựng đường dây tải điện, khảo sát, thiết kế.  Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng.  Mua bán phụ tùng cấp thoát nước. Hiện nay, Công ty đang có các chi nhánh:  Chi nhánh tại tỉnh Hƣng Yên Địa chỉ: Số 116 phố Lê Lai, phường Hiến Nam, TX. Hưng Yên. Giám đốc chi nhánh: TCKT Đào Xuân Giảng.  Chi nhánh tại tỉnh Quảng Ninh Địa chỉ: Tổ 11 – Khu 1 phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long. Giám đốc chi nhánh: Kỹ sư Xây dựng Bùi Văn Xuyền. Với phương châm nâng cao uy tín, chất lượng, hiệu quả công việc cũng như cạnh tranh trong cơ chế thị trường, Công ty luôn chủ trương phát triển một đội ngũ cán bộ kỹ sư, nghiệp vụ có năng lực chuyên môn cao, giỏi về quản lý và thi công với đội ngũ công nhân lành nghề. Bên cạnh đó, Công ty không ngừng tăng cường, bổ sung về năng lực thiết bị thi công xây dựng nhằm thực hiện các công trình có yêu cầu cao về chất lượng kỹ mỹ thuật, tạo dựng uy tín với khách hàng. Cho đến nay, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương đã đạt được những thành tựu đáng được biểu dương và là cơ sở giúp Công ty phát triển hơn nữa thể hiện qua giá trị sản lượng, doanh thu không ngừng tăng lên qua các năm sau cổ phần hóa. Giá trị sản lượng, doanh thu đã thực hiện qua các năm: Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Sản lượng 40.633.000 43.100.000 50.800.000 64.000.000 Doanh thu 36.637.900 39.189.800 45.957.700 51.342.700 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 4 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 10. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG 2. Lao động Cơ cấu lao động Tính đến thời điểm 01/10/2008 tổng số lao động Công ty là 157 người. Cơ cấu lao động của Công ty như sau: Bảng 1: Cơ cấu lao động theo giới tính, trình độ, hợp đồng lao động Chi tiết Đơn vị tính Tổng số Tổng số lao động Ngƣời 157 1. Phân theo giới tính Nam “ 123 Nữ “ 34 2. Phân theo trình độ Lao động kỹ thuật nghiệp vụ “ 82 Trình độ Đại học “ 45 Trình độ Cao đẳng “ 2 Trình độ Trung cấp “ 35 Công nhân “ 75 Từ bậc 1 đến bậc 3 “ 49 Từ bậc 4 đến bậc 6 “ 26 Bảng 2: Cơ cấu lao động phân loại theo trình độ chuyên môn các ngành, nghề Ngành, nghề kỹ Đại học trở Trung cấp, Công nhân STT Tổng cộng thuật lên cao đẳng kỹ thuật 1 Xây dựng 36 12 70 118 2 Thủy lợi 1 1 3 Cơ khí 1 2 3 4 Giao thông 5 Điện 7 7 6 Cấp thoát nước 3 3 7 Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 5 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 11. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG 8 Kinh tế 6 6 9 Ngành nghề khác 1 18 19 Tổng cộng 45 37 75 157 Chính sách đối với người lao động a) Chính sách đào tạo  Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, tổ chức thi nâng bậc tạo ra đội ngũ làm việc chuyên nghiệp;  Đào tạo và phát triển nhân viên văn phòng thành thạo về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn mới;  Đối với cán bộ quản lý: Công ty có chính sách hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để mỗi cán bộ tự đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý phù hợp với công việc mà mình đang quản lý. b) Chế độ khen thưởng  Chế độ khen thưởng gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh;  Mỗi năm CBCNV được hưởng 12 tháng lương và tháng lương thứ 13 từ quỹ lương còn lại;  Thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong năm, thưởng sáng kiến, thưởng các dịp lễ tết của quốc gia, khen thưởng con CBCNV học giỏi nhân ngày quốc tế thiếu nhi, ngày thành lập Công ty. c) Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội  Tất cả CBCNV chính thức của Công ty đều được hưởng các trợ cấp xã hội phù hợp với Luật Lao động. Đối với công nhân làm việc ngoài công trường, trong lĩnh vực độc hại còn được nhận phụ cấp độc hại, phụ cấp rủi ro, phụ cấp nghề nghiệp;  Hàng năm, Công ty thực hiện chế độ tham quan, nghỉ mát cho CBCNV và một số đãi ngộ khác nhằm tạo môi trường làm việc tốt nhất. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 6 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 12. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG 3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy Công ty Sơ đồ tổ chức Công ty ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT - Giám đốc Công ty - 2 Phó Giám đốc Phòng Tổ chức Phòng Tài chính Phòng Kế hoạch Hành chính Kế toán Kỹ thuật Chi nhánh tại Chi nhánh tại 14 Đội xây dựng Hƣng Yên Quảng Ninh Đại hội đồng Cổ đông Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông quyết định. Hội đồng Quản trị gồm (05) năm thành CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 7 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 13. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG viên. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ là 5 năm và có thể được bầu lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo. Ban kiểm soát Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với nhiệm kì 5 năm do ĐHCĐ bầu ra. Ban Giám đốc Bao gồm Giám đốc và 2 Phó Giám đốc. Giám đốc Công ty Hội đồng Quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Giám đốc. Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty. Phó Giám Đốc Công ty Phó Giám Đốc giúp Giám Đốc Công ty tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo sự phân công của Giám Đốc Công ty. Các phòng ban chức năng: - Phòng Tài chính Kế toán - Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật - Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Tài chính Kế toán Thực hiện chức năng, nhiệm vụ kế toán của Công ty theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà Nước ban hành và chức năng, nhiệm vụ Kế toán trưởng của Công ty: Quản lý tài sản của Công ty, vốn và các nguồn vốn, hạch toán đúng, đủ, nhanh gọn, chính xác và kịp thời theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và các qui định hiện hành của Nhà Nước Phân tích hoạt động kinh tế trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty để tham mưu cho Giám đốc trong việc triển khai và khai thác hiệu quả vốn đầu tư. Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch tiền mặt, kế hoạch vay vốn và các báo cáo tài chính chính xác, đúng hạn Tổ chức thanh quyết toán đối với các đối tác mà Công ty đã ký hợp đồng, thanh toán với Ngân hàng và các đối tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Lập báo cáo tài chính theo luật định và gửi các cơ quan liên quan: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh bổ sung báo cáo tài chính. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 8 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 14. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Nắm bắt tình hình thị trường xây dựng, những nội dung kinh tế cơ bản các chính sách của Thành phố và Nhà Nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm lên Giám Đốc Công ty và các đối tượng có liên quan. Cùng các đội xây dựng tiến độ thi công và theo dõi việc thực hiện tiến độ đó, đôn đốc các đội thực hiện việc quản lý chất lượng công trình theo đúng qui định của Nhà Nước Phòng Tổ chức Hành chính - Lao động tiền lƣơng Quản lý hồ sơ liên quan đến CBCNV, tuyển dụng lao động theo đúng qui định của Nhà Nước và chính sách của Công ty. Lập kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, nâng lương, khen thưởng và kỷ luật. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo qui định của Nhà Nước và chính sách của Công ty. Thực hiện công tác nội chính, khánh tiết… 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông Bảng 3: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty Số cổ phần Tỷ lệ nắm TT Tên cổ đông nắm giữ giữ(%) 1 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 22.383 51 Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương Bảng 4: Danh sách cổ đông sáng lập Số lƣợng CP Tỉ lệ nắm TT Họ tên Địa chỉ nắm giữ giữ (%) Số 45, phố Quang Trung, phường Quang UBND tỉnh Hải 1 Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 22.383 51 Dương Dương. Số nhà 9, phố Canh Nông, phường 2 Đỗ Xuân Khu Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải 500 1,14 Dương. Số nhà 23B, phố Chợ Con, phường 3 Bùi Văn Xuyền Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải 450 1,02 Dương. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 9 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 15. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG Tập thể Công ty xây lắp I Hải Dương, 4 Nguyễn Văn Thành 450 1,02 thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Số nhà 142C, phố Quang Trung, phường 5 Nguyễn Thị Thanh Quang Trung, thành phố Hải Dương, 460 1,05 tỉnh Hải Dương Số nhà 9, phố Đội Cấn, phường Trần 6 Nguyễn Tiến Hiền Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 440 1,00 Dương. Số nhà 2, ngõ 6, phố Nguyễn Thượng 7 Trần Quang Minh Mẫn, phường Nguyễn Trãi, thành phố 450 1,02 Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 8 Trương Tôn Ngợi Tập thể Công ty Xây lắp III Hải Dương. 450 1,02 Số nhà 161, phố Cựu Thành, phường 9 Vũ Nam Dương Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh 310 0,71 Hải Dương. Nguồn: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0403000110 ngày 12/12/2003 Bảng 5: Cơ cấu cổ đông TT DANH MỤC CỔ PHẦN GIÁ TRỊ TỶ LỆ % 1 Cổ đông nhà nƣớc 22.383 2.238.300.000 51 2 Cổ đông trong Công ty 21.527 2.152.700.000 49 - Hội đồng quản trị , ban giám đốc 2.300 230.000.000 5,24 - Ban kiểm soát 1.210 121.000.000 2,76 - CBCNV 18.017 1.801.700.000 41,03 - Cổ phiếu quỹ 0 0 0,00 3 Cổ đông bên ngoài 0 0 0,00 - Trong nước 0 0,00 - Nước ngoài 0 0,00 Tổng cộng 43.910 4.391.000.000 100,00% Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành; Không có. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 10 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 16. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG 6. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6.1 Giá trị doanh thu qua các năm Với truyền thống hơn 40 năm trong việc thi công các công trình dân dụng và công nghiệp cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao về sản lượng và doanh thu qua 4 năm sau cổ phần hóa. Công ty chủ yếu tập trung vào việc chào thầu và thi công cho các các dự án, công trình vừa và nhỏ trong địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá trị sản lƣợng và doanh thu các năm 2005, 2006, 2007 70.000.000 64.000.000 60.000.000 50.800.000 51.342.700 50.000.000 45.957.700 43.100.000 40.633.000 39.189.800 40.000.000 36.637.900 Sản lượng 30.000.000 Doanh thu 20.000.000 10.000.000 0 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Tốc độ tăng trƣởng sản lƣợng và doanh thu các năm 2005, 2006, 2007 . 6.2 Nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất của Công ty. Nguồn nguyên vật liệu này chủ yếu là ximăng, cát, sỏi, sắt thép, xăng dầu,... Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, do tình hình lạm phát tăng cao, giá cả nguyên vật liệu biến động rất mạnh khiến Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc đảm bảo sự ổn định của nguồn cung cấp nguyên vật liệu có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do quá trình hoạt động lâu năm, Công ty có mối quan hệ lâu năm, mật thiết với nhiều nhà cung cấp nguyên vật liệu. Vì vậy, Công ty luôn có được nguồn cung cấp nguyên vật liệu tương đối ổn định. 6.3 Chi phí sản xuất Công ty duy trì một bộ máy quản lý ổn định do đó chi phí quản lý doanh nghiệp có sự ổn định qua các năm 2005, 2006, 2007. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 11 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 17. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG Chi phí sản xuất Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Doanh thu 39.189.800 45.957.700 51.342.700 Giá vốn hàng bán 37.092.600 43.546.300 49.028.600 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.384.000 1.408.200 1.306.000 Lợi nhuận sau thuế 878.892 855.876 1.025.764 Nguồn: Báo cáo TC- Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương Cùng với việc đẩy mạnh sản lượng và doanh thu qua các năm sau cổ phần hóa, chi phí sản xuất của Công ty cũng tăng theo tương ứng. Tốc độ tăng giá vốn cao hơn tốc độ tăng của doanh thu (chênh lệch nhỏ) cho thấy chi phí sản xuất tăng cao đang là nguy cơ đe dọa tiềm ẩn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu của Công ty so với các công ty cùng ngành nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương không có sự chênh lệch nhiều phản ánh việc Công ty không có nhiều lợi thế so với các doanh nghiệp cùng ngành trong việc quản trị chi phí sản xuất. Bảng 6: Bảng phân tích giá vốn Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Tốc độ tăng trưởng doanh thu 17,27 11,72 Tốc độ tăng giá vốn (%) 17,40 12,59 Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu (%) 94,65 94,75 95,49 6.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty Thuận lợi: Uy tín lâu năm: Công ty có truyền thống phát triển lâu dài và uy tín nên luôn có được thị trường ổn định trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Nội bộ đoàn kết: Tập thể cán bộ công nhân viên công ty đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh tập thể, khắc phục khó khăn đưa Công ty phát triển đi lên; Thị trƣờng tập trung: Địa bàn hoạt động chủ yếu của Công ty vẫn chủ yếu là trong tỉnh Hải Dương, do vậy lực CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 12 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 18. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG lượng sản xuất không bị phân tán nhiều và có thể tập trung cao đối với từng dự án lớn khi cần thiết. Tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Quy mô nhỏ tạo khả năng linh hoạt trong việc tìm kiếm thị trường và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công ty là những người có trình độ, kinh nghiệm lâu năm trong ngành xây dựng do đó luôn vạch ra định hướng cũng như các giải pháp chiếm lĩnh, phát triển thị trường trong điều kiện sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Khó khăn: Sự biến động của giá nguyên vật liệu: Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, điện nước và cơ sở hạ tầng…là lĩnh vực phụ thuộc rất nhiều vào nguyên, nhiên vật liệu đầu vào như: xi măng, sắt thép, cát, sỏi, xăng dầu…Trong thời gian qua, việc tăng giá cao nhiều lần của các nguyên vật liệu xây dựng và xăng dầu cùng với tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản, chính sách cắt giảm ngân sách đầu tư vào các công trình xây dựng của Chính phủ đã ảnh hưởng rất lớn đến chi phí và lợi nhuận của Công ty. Một số thiết bị đã cũ: Một số thiết bị của Công ty đã cũ do được đầu tư từ nhiều năm nên hiệu quả hoạt động có giảm sút, gây ảnh hưởng đến tiến độ tiến độ cũng như chất lượng sản phẩm. Quy mô vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty còn thấp trong khi Công ty hoạt động trong ngành xây dựng đòi hỏi lượng vốn lớn, vì vậy Công ty gặp khó khăn trong việc tiếp cận và triển khai các dự án đầu tư có quy mô lớn. 7. Vị thế của Công ty so với các Doanh nghiệp cùng ngành Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành: So với các Doanh nghiệp khác trong ngành xây dựng, Công ty có quy mô khá nhỏ so về vốn lẫn họat động sản xuất. Tuy nhiên với lợi thế kinh doanh tại địa phương là có rất ít sự cạnh tranh cùng với năng lực điều hành tốt của Ban lãnh đạo, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty được đánh giá khá cao so với các Doanh nghiệp cùng ngành. Triển vọng phát triển của ngành Theo dự báo của nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, nền kinh tế Việt Nam sẽ vẫn có khả năng đạt mức tăng trưởng khả quan trong các năm tới. Khi khủng hoảng nguyên vật liệu chấm dứng cùng việc tăng trưởng trở lại của thị trường bất động sản, đòi hỏi khách quan của nền kinh tế và chủ trương đầu tư của chính phủ cho cơ sở hạ tầng để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, ngành xây dựng vẫn sẽ tạo những cơ hội lớn để ngành xây dựng có sự tăng trưởng nhanh. Với yêu cầu cơ sở hạ tầng phải đi trước các ngành khác một bước, có thể nói triển vọng phát triển của ngành xây dựng trong 10-15 năm tới là rất khả quan. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 13 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 19. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG 8. Chính sách cổ tức Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Đại hội cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của Hội đồng Quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh doanh của những năm tiếp theo. Bảng 7: Chính sách chi trả cổ tức qua các năm TT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 %Tăng giảm 1 Bằng tiền 11% 12% 9% 2 Bằng cổ phiếu 0 0 0 Tổng cộng 11% 12% 9% Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương 9. Tình hình tài chính  Trích khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao Công ty áp dụng trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng, xác định trên cơ sở thời gian hữu dụng ước tính của tài sản và phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Thời gian khấu hao được ước tính như sau: Nhà cửa - Vật kiến trúc : 05-50 năm Máy móc, thiết bị : 05-10 năm Phương tiện vận tải : 06-12 năm Thiết bị văn phòng : 04-10 năm Quyền sử dụng đất : 20-24 năm  Thanh toán các khoản nợ đến hạn: Hiện Công ty không có các khoản nợ quá hạn. Đối với các khoản phải trả khác, Công ty luôn thanh toán đúng hạn, nhằm giữ vững hình ảnh, xây dựng uy tín Công ty.  Các khoản phải nộp theo luật định: Công ty luôn nộp các loại thuế, các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, các khoản phải nộp khác đúng luật định, đúng thời gian qui định của pháp luật. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 14 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn
 20. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƢƠNG  Trích lập các quỹ theo luật định: Hiện Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo đúng quy định Điều lệ và luật định.  Tình hình công nợ hiện nay: Bảng 8: Các khoản phải thu Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Tăng giảm (%) Phải thu khách hàng 16.763.301.439 29.053.264.019 73,31 Trả trước cho người bán Phải thu nội bộ 10.117.413.885 11.042.120.669 9,14 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ XD Các khoản phải thu khác 432.031.632 359.453.682 -16,80 Tổng cộng 27.312.746.956 40.454.838.370 48,12 Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương Bảng 9: Các khoản phải trả Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 % Tăng, giảm Nợ ngắn hạn 27.293.399.385 40.499.780.767 48,39 Vay và nợ ngắn hạn 6.750.000.000 9.600.000.000 42,22 Phải trả người bán Người mua trả tiền trước 18.874.925.768 27.829.551.128 47,44 Thuế và các khoản phải nộp NN 820.910.331 1.997.019.685 143,27 Phải trả người lao động 300.176.800 162.643.337 -45,82 Chi phí phải trả 10.285.949 10.285.949 0,00 Phải trả nội bộ 0 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ XD 0 0 Các khoản phải trả, phải nộp khác 537.100.537 900.280.668 67,62 Nợ dài hạn 58.693.000 77.593.000 32,20 Phải trả dài hạn người bán 0 0 Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 Phải trả dài hạn khác 0 0 Vay và nợ dài hạn 0 0 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINCOM 15 Trụ sở : Tầng 4, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (04) 3974 2299 Fax: (04) 3974 4288 Chi nhánh: 182 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)3 824 7888 Fax: (08) 3823 9188 Website : www.vincomsc.com.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản