intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiệu quả can thiệp về kiến thức, hành vi thực hành phòng, chống HIV/AIDS trong nhóm đồng bào dân tộc Thái tại Quan Hóa và Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa 2006-2012

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

82
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài với mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá sự thay đổi về nhận thức, hành vi thực hành phòng, chống HIV/AIDS của nhóm đồng bào dân tộc Thái tại 2 huyện Quan Hóa và Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa trước và sau khi triển khai các biện pháp can thiệp phòng chống HIV/AIDS của dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ (2006-2012);... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiệu quả can thiệp về kiến thức, hành vi thực hành phòng, chống HIV/AIDS trong nhóm đồng bào dân tộc Thái tại Quan Hóa và Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa 2006-2012

CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ<br /> TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THANH HÓA<br /> <br /> BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP VỀ KIẾN THỨC,<br /> HÀNH VI THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS<br /> TRONG NHÓM ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI<br /> TẠI QUAN HÓA VÀ LANG CHÁNH<br /> TỈNH THANH HÓA 2006-2012<br /> Chủ nhiệm đề tài:<br /> Ts. Nguyễn Bá Cẩn<br /> Cơ quan thực hiện:<br /> Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa<br /> Cơ quan quản lý đề tài: Cục phòng, chống HIV/AIDS<br /> <br /> Thanh Hóa, tháng 12/2012<br /> <br /> CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ<br /> TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THANH HÓA<br /> <br /> BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ<br /> Tên đề tài:<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP VỀ KIẾN THỨC,<br /> HÀNH VI THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS<br /> TRONG NHÓM ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI<br /> TẠI QUAN HÓA VÀ LANG CHÁNH<br /> TỈNH THANH HÓA 2006-2012<br /> Chủ nhiệm đề tài:<br /> Ts. Nguyễn Bá Cẩn<br /> Cơ quan thực hiện:<br /> Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa<br /> Cơ quan quản lý đề tài: Cục phòng, chống HIV/AIDS<br /> Thời gian thực hiện:<br /> Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2012<br /> Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 38,842,500 VNĐ<br /> Trong đó: kinh phí SNKH:<br /> 38,842,500 VNĐ<br /> <br /> Thủ trưởng<br /> Cơ quan thực hiện đề tài<br /> <br /> Thanh Hóa, ngày tháng năm 2012<br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> (Họ, tên và chữ ký)<br /> <br /> (Họ tên, chữ ký và đóng dấu)<br /> <br /> TS. Nguyễn Bá Cẩn<br /> …………….., ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2012<br /> <br /> CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS<br /> <br /> BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ<br /> <br /> 1. Tên đề tài: "Đánh giá hiệu quả can thiệp về kiến thức, hành vi thực<br /> hành phòng, chống HIV/AIDS trong nhóm đồng bào dân tộc Thái tại<br /> Quan Hóa và Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 2006-2012"<br /> 2. Chủ nhiệm đề tài:<br /> TS. Nguyễn Bá Cẩn – Giám đốc Trung tâm<br /> phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa.<br /> 3. Cơ quan thực hiện:<br /> Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa<br /> 4. Cơ quan quản lý đề tài: Cục phòng, chống HIV/AIDS<br /> 5. Thư ký đề tài:<br /> Ths. Phạm Hoàng Anh<br /> 6. Danh sách những người thực hiện chính:<br /> - Bs.CKI. Nguyễn Văn Nhu – PGĐ Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS<br /> Thanh Hóa<br /> - Ths. Lê Trường Sơn – PGĐ Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh<br /> Hóa<br /> - Bs. CKI. Hà Đình Luận – Trưởng khoa giám sát HIV/AIDS/STI – Trung<br /> tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa<br /> - Ths. Hoàng Bình Yên – Trưởng khoa truyền thông và huy động cộng<br /> đồng – Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa<br /> - Cn. Lê Thị Thanh – Phó phòng Kế hoạch Tài chính – Trung tâm phòng,<br /> chống HIV/AIDS Thanh Hóa<br /> 7. Các đề tài nhánh của đề tài: không có<br /> 8. Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> NHỮNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT i<br /> MỤC LỤC BẢNG BIỂU ii<br /> MỤC LỤC BIỂU ĐỒ<br /> iii<br /> PHẦN A. TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1<br /> PHẦN B. NỘI DUNG BÁO CÁO5<br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 5<br /> 1.1 Mục tiêu nghiên cứu: 6<br /> 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU<br /> 7<br /> 2.1. TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS<br /> 7<br /> 2.1.1. Tình hình dịch HIV/AIDS trên Thế giới 7<br /> 2.1.2. Tình hình dịch HIV/AIDS ở Việt Nam<br /> 8<br /> 2.1.3. Tình hình dịch HIV/AIDS ở Thanh Hóa 9<br /> 2.2. TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TRONG NHÓM ĐỒNG BÀO DÂN TỘC<br /> THIỂU SỐ TRÊN THẾ GIỚI, Ở VIỆT NAM VÀ THANH HÓA<br /> 10<br /> 2.2.1. Tình hình dịch HIV/AIDS ở các sắc tộc, chủng tộc và trong nhóm đồng<br /> bào dân tộc thiểu số trên Thế giới: 10<br /> 2.2.2. Tình hình dịch HIV/AIDS trong nhóm đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt<br /> Nam 14<br /> 2.2.3. Tình hình dịch HIV/AIDS trong nhóm đồng bào dân tộc Thái ở tỉnh<br /> Thanh Hóa và kết quả can thiệp trong giai đoạn 2006-2012. 18<br /> 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25<br /> 3.1 Thiết kế nghiên cứu: 25<br /> 3.2 Chọn mẫu, cỡ mẫu và đối tượng nghiên cứu 25<br /> 3.3 Phương pháp nghiên cứu<br /> 26<br /> 3.4 Phương pháp xử lý số liệu<br /> 29<br /> 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> 30<br /> 4.1 Kiến thức, hành vi thực hành phòng, chống HIV/AIDS của đối tượng<br /> nghiên cứu 2006-2012<br /> 30<br /> 4.2 Tỷ lệ nhiễm HIV của đối tượng nghiên cứu 2006-2012<br /> 43<br /> 5. BÀN LUẬN<br /> 45<br /> 6. KẾT LUẬN<br /> 51<br /> 7. KHUYẾN NGHỊ 53<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO 54<br /> PHỤ LỤC 58<br /> <br /> NHỮNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> <br /> BCS<br /> <br /> Bao cao su<br /> <br /> BKT<br /> <br /> Bơm kim tiêm<br /> <br /> BTBC<br /> <br /> Bạn tình bất chợt<br /> <br /> BTTX<br /> <br /> Bạn tình thường xuyên<br /> <br /> DPLTMC<br /> <br /> Dự phòng lây truyền từ mẹ sang con<br /> <br /> GMD<br /> <br /> Gái mại dâm<br /> <br /> HIV<br /> <br /> Vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người<br /> <br /> LTMC<br /> <br /> Lây truyền mẹ con<br /> <br /> LTQĐTD<br /> <br /> (STI) Các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục<br /> <br /> NCMT<br /> <br /> Nghiện chích ma túy<br /> <br /> NVTCCĐ<br /> <br /> Nhân viên tiếp cận cộng đồng<br /> <br /> PNBD<br /> <br /> Phụ nữ bán dâm<br /> <br /> QHTD<br /> <br /> Quan hệ tình dục<br /> <br /> SDBCS<br /> <br /> Sử dụng bao cao su<br /> <br /> SDMT<br /> <br /> Sử dụng ma túy<br /> <br /> TCMT<br /> <br /> Tiêm chích ma túy<br /> <br /> TN<br /> <br /> Thanh niên<br /> <br /> TTN<br /> <br /> Thanh thiếu niên<br /> <br /> VCT<br /> <br /> Tư vấn xét nghiệm tự nguyện (TVXNTN)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2