intTypePromotion=3

Báo cáo Khảo sát liên quan giữa vị trí ruột thừa với bệnh cảnh lâm sàng của viêm ruột thừa cấp

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
87
lượt xem
10
download

Báo cáo Khảo sát liên quan giữa vị trí ruột thừa với bệnh cảnh lâm sàng của viêm ruột thừa cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của báo cáo trình bày về giới thiệu tổng quan về viêm ruột thừa, xác định tần suất các vị trí ruột thừa trong viêm ruột thừa cấp, xác định mối liên quan giữa vị trí ruột thừa với thời gian khởi phát bệnh và xác định mối liên quan giữa vị trí ruột thừa với biến chứng của viêm ruột thừa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Khảo sát liên quan giữa vị trí ruột thừa với bệnh cảnh lâm sàng của viêm ruột thừa cấp

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ NỘI TRÚ<br /> <br /> KHẢO SÁT LIÊN QUAN GIỮA VỊ TRÍ RUỘT<br /> THỪA VỚI BỆNH CẢNH LÂM SÀNG CỦA<br /> VIÊM RUỘT THỪA CẤP<br /> <br /> Học viên : BSNT. Trần Thị Hoàng Ngâu<br /> Ngƣời hƣớng dẫn : PGS. TS. BS. Nguyễn Văn Hải<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> VIÊM RUỘT THỪA<br /> • Viêm ruột thừa (VRT): cấp cứu ngoại khoa thƣờng gặp chiếm 6070%, ở mọi lứa tuổi, chủ yếu: 20-30 tuổi<br /> • Hơn 250.000 ca mới mắc mỗi năm tại Mỹ, với nguy cơ mắc 8,6%<br /> <br /> ở nam và 6,7% ở nữ<br /> • Tại Việt Nam tỉ lệ VRT cấp: 22,7- 42,7%, BV Nhân Dân Gia<br /> Định (2008): 2369 ca<br /> <br /> 2 │<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> VIÊM RUỘT THỪA<br /> • VRT dễ nhầm lẫn và khó phân<br /> biệt với nhiều bệnh ngoại khoa,<br /> <br /> Vị trí ĐA DẠNG của RT<br /> <br /> nội khoa khác<br /> • Việc chẩn đoán muộn VRT cấp<br />  biến chứng  tăng tỉ lệ tử<br /> <br /> vong, nhất là ở ngƣời lớn tuổi<br /> <br /> Câu hỏi NC: Liệu vị trí RT có liên quan đến thời gian bệnh và xuất<br /> <br /> độ biến chứng của VRT không?<br /> 3 │<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú<br /> <br /> MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU<br /> 1. Xác định tần suất các vị trí ruột thừa trong viêm ruột thừa cấp.<br /> 2. Xác định mối liên quan giữa vị trí ruột thừa với thời gian khởi<br /> phát bệnh<br /> 3. Xác định mối liên quan giữa vị trí ruột thừa với biến chứng của<br /> viêm ruột thừa<br /> <br /> 4 │<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú<br /> <br /> TỔNG QUAN TÀI LIỆU<br /> <br /> LỊCH SỬ BỆNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP<br /> <br /> Semm<br /> Morgagni<br /> <br /> Mc Burney<br /> Fitz<br /> <br /> Leonardo da Vanci<br /> ½ đầu TK 18 về trƣớc<br /> 5 │<br /> <br /> ½ sau TK 18 đến TK 19<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú<br /> <br /> TK 19 đến nay<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản