Báo cáo: Lãi suất tín dụng

Chia sẻ: Nguyễn Mạnh Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
96
lượt xem
12
download

Báo cáo: Lãi suất tín dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

do một người ký phát cho một người khác yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu hoặc đến một ngày xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm hối phiếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Lãi suất tín dụng

 1. Nhoùm 3: NGUYỄN VŨ THUÝ ANH LÊ THỊ THUỲ DƯƠNG HUỲNH THỊ THUÝ KIỀU NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG
 2. CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN I. Hối phiếu II.Séc III.Kỳ phiếu
 3. I. HỐ PHIẾU I. HỐII PHIẾU 1. Khái niệm 1. Khái niệm Hội phiếu là một tờ lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho một người khác yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu hoặc đến một ngày xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm hối phiếu.
 4. I. HỐ PHIẾU I. HỐII PHIẾU 2. Phân loạ hố phiếu 2. Phân loạii hốii phiếu Căn cứ vào thời hạn thanh toán: • Hối phiếu trả ngay • Hối phiếu có kỳ hạn
 5. 2. Phân loạ hố phiếu 2. Phân loạii hốii phiếu Căn cứ vào chứng từ kèm theo hối phiếu: • Hối phiếu trơn • Hối phiếu kèm theo chứng từ
 6. 2. Phân loạ hố phiếu 2. Phân loạii hốii phiếu Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng của hối phiếu: • Hối phiếu đích danh • Hối phiếu theo lệnh
 7. 2. Phân loạ hố phiếu 2. Phân loạii hốii phiếu Căn cứ vào chủ thể ký phát hối phiếu: • Hối phiếu thương mại • Hối phiếu ngân hàng
 8. I. HỐ PHIẾU I. HỐII PHIẾU 3. Các đặc tính quan trọng 3. Các đặc tính quan trọng • Tính bắt buộc của hối phiếu • Tính trừu tượng của hối phiếu • Tính lưu thông của hối phiếu
 9. I. HỐ PHIẾU I. HỐII PHIẾU 4. Vai trò của hố phiếu 4. Vai trò của hốii phiếu • Phương tiện thanh toán • Công cụ tín dụng
 10. I. HỐ PHIẾU I. HỐII PHIẾU 5. Nộ dung của hố phiếu 5. Nộii dung của hốii phiếu 1. Tiêu đề hối phiếu 2. Địa điểm ký phát hối phiếu 3. Địa điểm trả tiền 4. Trên hối phiếu phải ghi rõ: theo lệnh của…
 11. 5. Nộ dung của hố phiếu 5. Nộii dung của hốii phiếu 5. Số tiền và loại tiền 6. Kỳ hạn trả tiển của hối phiếu 7. Người hưởng lợi hối phiếu 8. Người trả tiền hối phiếu 9. Người kí phát hối phiếu
 12. II. SÉC II. SÉC 1. Khái niệm 1. Khái niệm Séc là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một khách hàng của ngân hàng ra lệnh cho ngân hàng trích một số tiền nhất định từ tài khoản của mình mở ở ngân hàng để trả cho người cầm séc hoặc thanh toán cho người được chỉ định trên séc dưới hình thức tiền mặt hay chuyển khoản
 13. II. SÉC II. SÉC 2. Phân loạ séc 2. Phân loạii séc Theo cách xác định người thụ hưởng: • Séc lệnh • Séc vô danh
 14. II. SÉC II. SÉC 2. Phân loạ séc 2. Phân loạii séc Theo các yêu cầu để đảm bảo an toàn trong thanh toán séc: • Séc trơn • Séc gạch chéo • Séc gạch chéo đặc biệt
 15. II. SÉC II. SÉC 2. Phân loạ séc 2. Phân loạii séc Theo mức độ đảm bảo sẽ nhận được tiền cho người thụ hưởng: • Séc ngân hàng • Séc bảo chi
 16. II. SÉC II. SÉC 3 Vai trò của séc 3.. Vai trò của séc Séc là một phương tiện thanh toán sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc tế để thanh toán hàng hoá, dịch vụ, du lịch, chi trả các khoản chi phí như bưu điện, vận tải, ngân hàng…
 17. II. SÉC II. SÉC 4. Hiệu ực của séc 4. Hiệu llực của séc Kể từ ngày ký phát, tờ séc sẽ có thời hạn xuất trình trong 30 ngày. Đó là một trong những nội dung quy định mới nhất của chính phủ về cung ứng và sử dụng séc.
 18. II. SÉC II. SÉC 5. Nộ dung của séc 5. Nộii dung của séc 1. Tiêu đề séc 2. Ngày, tháng, năm và địa điểm phát hành 3. Ngân hàng trả tiền 4. Tài khoản của người trả tiền
 19. II. SÉC II. SÉC 5. Nộ dung của séc 5. Nộii dung của séc 5. Số tiền 6. Tên và địa chỉ người trả tiền 7. Tên và chữ ký của người hưởng lợi và tài khoản (nếu có) 8. Chữ ký của người phát hành séc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản