intTypePromotion=1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Ảnh hưởng của văn hóa đọc đến kết quả học tập của sinh viên ngành ngữ văn, khoa sư phạm - trường đại học An Giang

Chia sẻ: Trần Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
103
lượt xem
11
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Ảnh hưởng của văn hóa đọc đến kết quả học tập của sinh viên ngành ngữ văn, khoa sư phạm - trường đại học An Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo "Ảnh hưởng của văn hóa đọc đến kết quả học tập của sinh viên ngành ngữ văn, khoa sư phạm - trường đại học An Giang" được nghiên cứu nhằm tìm ra các yếu tố của văn hóa đọc ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Sư phạm nhằm hướng đến nâng cao kết quả học tập của người học và nâng cao chất lượng đào tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: Ảnh hưởng của văn hóa đọc đến kết quả học tập của sinh viên ngành ngữ văn, khoa sư phạm - trường đại học An Giang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA SƯ PHẠM ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA ĐỌC ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGỮ VĂN, KHOA SƯ PHẠM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG M S : 14.05.SP Chủ nhiệm đề tài: LÂM TRẦN SƠN NGỌC THIÊN CHƯƠNG AN GIANG, 04-2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA SƯ PHẠM ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA ĐỌC ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGỮ VĂN, KHOA SƯ PHẠM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG M S : 14.05.SP Chủ nhiệm đề tài: LÂM TRẦN SƠN NGỌC THIÊN CHƯƠNG Cán bộ phối hợp: TS. Lê Thị Linh Giang CV. La Thị Kim Bách KTV. Hà Lan Vi AN GIANG, 04-2016 CHẤP NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG Đề tài nghiên cứu khoa học “Ảnh hưởng của Văn hóa đọc đến kết quả học tập của sinh viên ngành Ngữ văn - Khoa Sư phạm - Trường Đại học An Giang”, do tác giả Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương, giảng dạy tại Bộ môn Ngữ văn - Khoa Sư phạm thực hiện. Tác giả đã báo cáo kết quả nghiên cứu và được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang thông qua ngày 23 tháng 03 năm 2016 Thư ký Th.S Nguyễn Thị Lan Phương Phản biện 1 Phản biện 2 TS. Nguyễn Đức Thăng Th.S Nguyễn Nguyệt Nga Chủ tịch Hội đồng PGS. TS. Võ Văn Thắng i LỜI CẢM TẠ Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang, Hội đồng Khoa học của Trường, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Phòng Kế hoạch Tài vụ, Phòng Hành chính tổng hợp, Thư viện Trường Đại học An Giang và các phòng ban khác đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình. Tác giả cũng chân thành cảm ơn Lãnh đạo Khoa Sư phạm, các đồng nghiệp trong Bộ môn Ngữ văn, các giảng viên tham gia phản biện và góp ý cho đề tài. Nhờ đó mà tác giả có điều kiện sửa chữa và trau chuốt cho đề tài hoàn thiện hơn. Tác giả ời cảm ơn sâu sắc, đến các bạn sinh viên ngành Ngữ văn và sinh viên khối ngành Tự nhiên của Khoa Sư phạm đã nhiệt tình tham gia thực hiện điều tra khảo sát để hoàn thành trong thời gian sớm và đạt kết quả tốt nhất. An Giang, ngày 23 tháng 03 năm 2016 Người thực hiện Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương ii TÓM TẮT Mục đích nghiên cứu này là tìm ra các yếu tố của văn hóa đọc ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Sư phạm nhằm hướng đến nâng cao kết quả học tập của người học và nâng cao chất lượng đào tạo. Mẫu nghiên cứu bao gồm 363 sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang. Người tham gia hoàn thành bảng hỏi gồm 2 phần: thông tin cá nhân của sinh viên và sự đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa đọc (thói quen đọc, sở thích đọc, kỹ năng đọc) đối với kết quả học tập của sinh viên. Kết quả thu được từ phân tích thống kê cho thấy sinh viên đều khẳng định thói quen đọc, sở thích đọc, kỹ năng đọc là những yếu tố hình thành văn hóa đọc. Kết quả thống kê từ các phân tích tương quan cho thấy rằng 3 yếu tố của văn hóa đọc có ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Những khuyến nghị và giải pháp, dựa trên kết quả nghiên cứu, được đề xuất. Từ khóa: Văn hóa đọc, thói quen đọc, sở thích đọc, kỹ năng đọc, kết quả học tập của sinh viên iii

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2