Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.907
lượt xem
148
download

Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: Đơn vị sử dụng hoá đơn, hàng năm phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm với Chi cục thuế trực tiếp quản lý trước ngày 25 tháng 02 năm sau. - Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ, bao gồm: Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm BC29/HĐ + Số lượng hồ sơ: ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm

  1. Thủ tục: Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm - Trình tự thực hiện: Đơn vị sử dụng hoá đơn, hàng năm phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm với Chi cục thuế trực tiếp quản lý trước ngày 25 tháng 02 năm sau. - Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm + BC29/HĐ Số lượng hồ sơ: (bộ) 01 + - Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho NNT - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế quản lý trực tiếp - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho NNT - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm BC29/HĐ - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN. + Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 + Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002 + Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 + Mẫu số: BC-29/Hđ BÁO CÁO THANH, QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN HÀNG NĂM Năm..... Đơn vị: :.................................................................................. Địa chỉ: :.............................................Số điện thoại: :..................... Mã số thuế: :..................................................... :........................ Th Loại Mẫu Số tồn đầu Số nhập trong Số sử dụng Số tồn cuối ứ hoá số năm năm năm Tự Đơn đến Ngày sử 1/1/---------- 31/12/-------- Dụng
  2. Số Trong đó lượn g (số hoá Đơn) Xoá bỏ Tổn Trả lại thất Cơ quan thuế Ký Từ Số Ký Từ Số Ký Từ Ký Từ Ký Từ Ký Từ Số Hiệu số lượng Hiệu số lượng Hiệu số hiệu số hiệu số Hiệu số lượng Đến (số Đến (số Đến Đến Đến Đến (số số hoá số hoá số số số số hoá Đơn) đơn) đơn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Người lập báo cáo Trưởng phòng kế toán ----ngày----tháng-----năm------- (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) Thủ trưởng đơn vị------------ (Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu) Ghi chú: - Số nhập trong năm đối với các đơn vị sử dụng hoá đơn tự in là số đã đăng ký lưu hành sử dụng với cơ quan Thuế

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản