Mẫu báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn hàng năm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.029
lượt xem
115
download

Mẫu báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn hàng năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu số: BC-29/Hđ báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn hàng năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn hàng năm

  1. Mẫu số: BC-29/Hđ báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn hàng năm Năm..... Đơn vị: :.................................................................................. Địa chỉ: :.............................................Số điện thoại: :..................... Mó số thuế: :..................................................... :........................ Thứ Loại hoá Mẫu Số tồn đầu năm Số nhập trong năm Số sử dụng Số tồn cuối năm Tự Đơn sử số Ngày 1/1/---------- đến 31/12/-------- Dụng Số Trong đó lượng (số hoá Đơn) Xoá bỏ Tổn thất Trả lại Cơ quan thuế Ký Từ số Số lượng Ký Từ số Số Ký Từ số Ký Từ số Ký Từ số Ký Từ số Số Hiệu Đến số (số hoỏ Hiệu Đến số lượng Hiệu Đến hiệu Đến số hiệu Đến số Hiệu Đến lượng Đơn) (số hoỏ số số (số hoá đơn) đơn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  2. 2 Người lập báo cáo Trưởng phòng kế toán ----ngày----tháng-----năm------- (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) Thủ trưởng đơn vị------------ (Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu) Ghi chú: - Số nhập trong năm đối với các đơn vị sử dụng hoá đơn tự in là số đã đăng ký lưu hành sử dụng với cơ quan Thuế

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản