BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
142
lượt xem
10
download

BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 13 - H BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI Năm :................... S T T Chỉ tiêu Mã số Tổng số Trong đó Phí mua Phí bán Tổng số TX 1 1 2 3 4 5 6 7 2 I. Thực hiện Phí được hưởng theo định mức Chi thực tế về phí Chênh lệch phí định mức và thực tế II. Phân phối Nộp cấp trên Bổ sung nguồn kinh phí Trích lập quỹ cơ quan Chênh lệch thu chi chưa phân phối Người...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 13 - H BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI Năm :................... S Chỉ tiêu Mã Tổng Trong đó T số số Phí Phí Phí bảo quản T mua bán Tổng số Trong đó TX Không CO2 Kê lót Khác TX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Thực hiện 1 Phí được hưởng theo định mức 01 2 Chi thực tế về phí 02 3 Chênh lệch phí định mức và thực 03 tế II. Phân phối 4 Nộp cấp trên 04 5 Bổ sung nguồn kinh phí 05 6 Trích lập quỹ cơ quan 06 7 Chênh lệch thu chi chưa phân 07 phối Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản