intTypePromotion=3

Báo cáo thực tập nhận thức: Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam

Chia sẻ: Lala Lala | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
115
lượt xem
17
download

Báo cáo thực tập nhận thức: Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực tế nhận thức là một môn học bắt buộc trong chương trình học tập của sinh viên Đại học Hoa Sen. Bài báo cáo là bản tổng kết những kết quả đạt được trong quá trình thực tập tại công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập nhận thức: Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THUƠNG MẠI BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THÔNG GIÓ KRUGER VIỆT NAM Thời gian thực tập : 7/1/2013 – 17/3/2013 Giảng viên hướng dẫn : T.S. NGUYỄN THANH NAM Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA Mã số sinh viên : 104662 Lớp : KN101 NĂM 2013
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THUƠNG MẠI BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THÔNG GIÓ KRUGER VIỆT NAM Thời gian thực tập : 7/1/2013 – 17/3/2013 Giảng viên hướng dẫn : T.S. NGUYỄN THANH NAM Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA Mã số sinh viên : 104662 Lớp : KN101 NĂM 2013
 3. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Ngày…..tháng….năm 2013 Ký tên SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
 4. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Ngày……tháng…..năm 2013 SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
 5. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức TRÍCH YẾU Thực tập nhận thức là một môn học bắt buộc trong chương trình học tập của sinh viên Đại học Hoa Sen. Theo đó, sinh viên phải làm việc tại doanh nghiệp và đúc kết những gì mình có được từ việc trực tiếp làm đó thành một báo cáo và trình bày trước hội đồng. Một môn học yêu cầu sinh viên phải cọ xát với thực tế doanh nghiệp và đòi hỏi rất nhiều kỹ năng như giao tiếp, thuyết trình, viết, quản lý thời gian… Có thể thấy thực tập nhận thức chính là cách tốt nhất để sinh viên chuẩn bị cho tương lai của mình. Đến với kỳ thực tập nhận thức này, tôi cảm thấy hồi hộp lẫn háo hức. Trong quá trình chuẩn bị thực tập, tôi đã cố gắng củng cố lý thuyết, tìm hiểu trước thông tin về công ty qua mạng và tạo tâm thế sẵn sàng gặp nhiều vất vả, khó khăn. Nhờ đó, tôi đã bớt bỡ ngỡ và hội nhập vào môi trường công ty nhanh hơn. SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga i
 6. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tôi chân thành cảm ơn các anh chị ở Công ty TNHH Công Nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam đã dành sự quan tâm và giúp đỡ cho tôi trong thời gian thực tập. Đặc biệt chị Nguyễn Thị Kim Hiên, người hướng dẫn và cũng chính là người tiếp nhận tôi vào công ty, luôn tận tình giảng giải và tạo điều kiện để tôi hoàn thành công việc được giao. Chị là người thầy của tôi trong môn học thực tập nhận thức này. Thứ hai, tôi muốn cảm ơn các thầy cô ở trường Đại học Hoa Sen. Những chỉ dẫn, lời khuyên cũng như chia sẻ của thầy Nguyễn Thanh Nam - giảng viên hướng dẫn, giúp tôi hoàn thiện mình hơn khi ở trên công ty và trong quá trình viết báo cáo. Ngoài ra thầy Ngô Hữu Hùng – chủ nhiệm lớp TC101 và các cô ở phòng hỗ trợ sinh viên đã rất nhiệt tình tư vấn trong suốt thời gian chuẩn bị thực tập. Cuối cùng, trong quá trình làm việc tại công ty, tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong anh chị ở công ty Kruger Việt Nam bỏ qua. Trân trọng! SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga ii
 7. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức MỤC LỤC TRÍCH YẾU ....................................................................................................................i LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................ii MỤC LỤC ..................................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH ....................................................................vi DẪN NHẬP ...................................................................................................................vii 1.Giới thiệu sơ lược về công ty thực tập ....................................................................... 1 1.1. Sơ đồ khái quát tổ chức của Tập đoàn thông gió Soler&Palau ...................... 1 1.2. Tập đoàn thông gió Soler&Palau - Soler and Palau Ventilation Group (S&P) ........................................................................................................................... 1 1.3. Công ty cổ phần Kruger châu Á – Kruger Asia Holding Pte Ltd ( công ty mẹ ở Singapore) .......................................................................................................... 2 1.4. Công ty TNHH Công Nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam – Kruger Ventilation Industries (Vietnam) Co., Ltd ( công ty con tại Việt Nam) ................ 3 1.4.1.Một số thông tin chung .................................................................................... 3 1.4.2. Cơ cấu tổ chức Kruger Việt Nam ................................................................... 4 1.4.2.1. Sơ đồ tổ chức ........................................................................................... 4 1.4.2.1. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận ........................................................... 5 1.4.3. Phương hướng phát triển trong giai đoạn tới của Kruger Việt Nam ............. 6 1.4.4. Tổ chức công tác kế toán ở Kruger Việt Nam ................................................ 6 1.4.4.1. Sơ đồ tổ chức ........................................................................................... 6 1.4.4.2. Chức năng từng bộ phận .......................................................................... 6 1.4.4.3. Chính sách kế toán áp dụng ..................................................................... 7 SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga iii
 8. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 1.4.5. Phân tích ma trận SWOT ................................................................................ 7 1.4.6. Nhận xét về môi trường làm việc ở Kruger Việt Nam .................................... 9 2. Mô tả công việc thực tập .......................................................................................... 10 2.1. Tham gia vào một số công đoạn trong quy trình lập phiếu chi .................... 10 2.1.1. Mục tiêu của việc lập phiếu chi .................................................................... 10 2.1.2. Nội dung của quy trình lập phiếu chi ........................................................... 10 2.1.2.1. Mục đích của quy trình lập phiếu chi ..................................................... 10 2.1.2.2. Quy trình lập phiếu chi ở bộ phận kế toán Kruger Việt Nam ................ 10 2.1.3. Thao tác trực tiếp thực hiện .......................................................................... 15 2.1.3.1. In phiếu chi............................................................................................. 15 2.1.3.2. Ráp phiếu chi (bằng tiếng Việt) với phiếu Petty Cash ( bằng tiếng Anh) và hóa đơn, chứng từ tương ứng ......................................................................... 16 2.1.3.4. Đóng các phiếu chi thành cuốn theo tháng. ........................................... 16 2.1.4. Kinh nghiệm .................................................................................................. 17 2.2. Đối chiếu số liệu của “Sổ cái chi tiết tài khoản 1331” với “ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào” của hồ sơ khai báo thuế .......................... 19 2.2.1. Mục tiêu ........................................................................................................ 19 2.2.2. Thao tác ........................................................................................................ 19 2.2.3. Kinh nghiệm .................................................................................................. 20 2.3. Scan tài liệu ........................................................................................................ 21 2.3.1. Thao tác ........................................................................................................ 21 2.3.2. Kinh nghiệm .................................................................................................. 22 2.4. Photocopy văn bản ............................................................................................ 22 SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga iv
 9. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 2.4.1. Thao tác ........................................................................................................ 22 2.4.2. Kinh nghiệm .................................................................................................. 24 2.5. Nghiên cứu tại nhà............................................................................................. 25 2.5.1. Purchase Order - Đơn đặt hàng (PO) .......................................................... 25 2.5.2. Bảo lãnh bảo hành ....................................................................................... 26 2.5.2.1. Khái niệm ............................................................................................... 26 2.5.2.2. Mục đích ................................................................................................ 26 2.5.2.3. Một số đặc điểm ..................................................................................... 26 2.5.2.4. Bảo lãnh bảo hành ở Kruger VN ........................................................... 27 2.6. Công việc khác ................................................................................................... 28 3. Nhận xét về bản thân ............................................................................................... 29 3.1. Ưu điểm .............................................................................................................. 29 3.2. Khuyết điểm ....................................................................................................... 29 3.4. Khắc phục........................................................................................................... 29 KẾT LUẬN ................................................................................................................... 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 31 PHỤ LỤC ...................................................................................................................... 32 SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga v
 10. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Hình 1: Sơ đồ khái quát tổ chức của Tập đoàn thông gió Soler&Palau .......................... 1 Hình 2: Trụ sở chính của Kruger Việt Nam ..................................................................... 3 Hình 3: Logo Công ty TNHH Công Nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam .................... 4 Hình 4: Sơ đồ tổ chức của Kruger Việt Nam ................................................................... 5 Hình 5: Sơ đồ bộ máy kế toán .......................................................................................... 6 Hình 6: Phiếu “Payment Application For Approval BEFORE processing payments” . 11 Hình 7: Phiếu Petty Cash ............................................................................................... 13 Hình 8: Phiếu chi ............................................................................................................ 14 Hình 9: Giao diện của phầm mềm A-soft ...................................................................... 15 Hình 10: Hình vẽ mô phỏng bìa ngoài “Sổ phiếu chi” .................................................. 16 Hình 11: Máy photocopy hiệu Toshiba e-studio 45 ....................................................... 23 Hình 12: Trả tất cả chế độ về mặc định ......................................................................... 23 Hình 13: Chọn khay giấy ............................................................................................... 23 Hình 14: Chọn chế độ thu phóng ................................................................................... 24 Hình 15: Chế độ 2 bản gốc 1 mặt ra 1 bản sao 2 mặt .................................................... 24 Hình 16: Bàn phím máy Photocopy ............................................................................... 24 Bảng 1: Tổng hợp các quốc gia có công ty con của Tập đoàn thông gió S&P ................ 2 Bảng 2: Phân tích SWOT ................................................................................................. 8 Bảng 3: Ví dụ nghiệp vụ phát sinh và cách hạch toán vào mục “Nợ” ........................... 18 Bảng 4: Nội dung chính của“ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào” ........................................................................................................................................ 19 Bảng 5: Sổ cái chi tiết .................................................................................................... 20 SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga vi
 11. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức DẪN NHẬP Khi ở giảng đường đại học, được học các môn Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, tôi đã có niềm yêu thích với nghề kế toán. Vì vậy thực tập nhận thức chính là cơ hội để tôi tìm hiểu và trải nghiệm trong môi trường làm kế toán thực tế. Nơi thực tập của tôi là Công ty TNHH Công Nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam - một công ty con thuộc Tập đoàn thông gió Soler&Palau có tiếng trên thế giới. Do đó, ngoài mục tiêu tìm hiểu lĩnh vực kế toán tôi còn hy vọng nâng cao kiến thức tiếng anh của bản thân. Trong kỳ thực tập nhận thức này, tôi đã đặt ra cho bản thân những mục tiêu cụ thể là:  Biết cách cư xử, nói chuyện với anh chị trong công ty, nâng cao kỹ năng giao tiếp.  Tìm hiểu công việc của một kế toán viên cũng như cách thức hoạt động của bộ máy kế toán ở công ty.  Đưa bản thân đặt vào hoàn cảnh làm việc của một nhân viên kế toán để xem có hợp với nghề, giúp định hướng cho công việc sau khi ra trường. SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga v
 12. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 1.Giới thiệu sơ lược về công ty thực tập 1.1. Sơ đồ khái quát tổ chức của Tập đoàn thông gió Soler&Palau Soler&Palau Ventilation Group Khu vực Khu vực Khu vực Khu vực Khu vực châu châu Âu châu Mỹ châu Á châu Phi Đại Dương Indonesia Kruger Asia … Holding Pte Ltd Kruger Ventilation Kruger Kruger Ventilation … Industries Ventilation (Hong Kong) (Vietnam) Co. Ltd Industries Pte Ltd Limited Hình 1: Sơ đồ khái quát tổ chức của Tập đoàn thông gió Soler&Palau 1.2. Tập đoàn thông gió Soler&Palau - Soler and Palau Ventilation Group (S&P) Năm 1951, Eduard Soler và Josep Palau cùng đến từ Ripoll (Tây Ban Nha), đã hợp tác thành lập nên công ty Soler&Palau (S&P). Từ khi bắt đầu công việc kinh doanh, với khối kiến thức sâu rộng cùng sự nhạy bén, tinh tế của hai ông, S&P luôn thành công trong các dự án xây dựng. Ngày nay, tập đoàn Soler&Palau là một nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp thông gió hiệu quả cho tòa nhà dân cư và thương mại, cơ sở hạ tầng công nghiệp. Vào năm 2001, S&P vừa tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập. Thành tích ấn SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1
 13. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức tượng và sự phát triển lâu dài với hơn năm mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp thông gió, chính là kết quả của một triết lý đơn giản – phát triển các sản phẩm lưu thông không khí hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất, được hỗ trợ bởi kỹ thuật, hệ thống phân phối và dịch vụ chất lượng cao. S&P đã hình thành một mạng lưới các công ty con trên khắp thế giới và đang tiến hành một dự án mở rộng để thâm nhập mạnh mẽ và chiếm lĩnh thị trường châu Á. Châu Đại Châu Mỹ Châu Âu Châu Phi Châu Á Dương (13 nước) (38 nước) (9 nước) (28 nước) (3 nước) Bra-xin, Chi lê Bồ Đào Nha, Ai Cập, Kenya, Việt Nam, Úc, Guatemala Pháp, Anh, Nam Phi, Hàn Quốc, New Zeland, Honduras Hà Lan, Bỉ, Morocco, Ấn Độ, NewCaledonia Peru, Hoa Kỳ Đức, Ý, Gana, Tunis, Singapo, Mexico, Latvia, Áo, An-giê-ri, Malaysia, Canada Hy Lạp, Nga, Bờ Biển Ngà, Trung Quốc, Colombia, Thụy Sĩ, Senegal… Hồng Công, Thụy Điển… Thái Lan… Bảng 1: Tổng hợp các quốc gia có công ty con của Tập đoàn thông gió S&P 1.3. Công ty cổ phần Kruger châu Á – Kruger Asia Holding Pte Ltd ( công ty mẹ ở Singapore) Trong kế hoạch trở thành nhà cung cấp giải pháp thông gió số một thế giới, S&P xác định rằng khu vực châu Á Thái Bình Duơng chính là thị trường tiềm năng nhất. Vì thế năm 1985, tại Singapore, công ty cổ phần Kruger châu Á – Kruger Asia Holding Pte Ltd – một công ty con của tập đoàn Soler & Palau Ventilation được thành lập. SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga 2
 14. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Hiện tại, Kruger Asia Holding Pte Ltd đã thành lập 16 đơn vị kinh doanh trong khu vực. Các công ty con của nó được phân thành 2 loại:  Chức năng kinh doanh và phân phối sản phẩm: ở Úc, Dubai, Hồng Công, Indonesia, Hàn Quốc, Việt Nam.  Chức năng sản xuất và lắp ráp thiết bị : ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Đài Bắc, Vũ Hán, Thượng Hải, Ấn Độ, Bắc Ấn Độ, , Malaysia, Philipines, Singapore, Thái Lan 1.4. Công ty TNHH Công Nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam – Kruger Ventilation Industries (Vietnam) Co., Ltd ( công ty con tại Việt Nam) 1.4.1.Một số thông tin chung - Tên viết bẳng Tiếng Việt: Công ty TNHH Công Nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam - Tên viết tắt: Kruger Việt Nam (KVN) - Địa chỉ: Lô A13-9 Đường Trung Tâm – Đường Trung Tâm – Khu công nghiệp BourBon An Hòa, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh. - Số điện thoại: 0663585200 - Email: mktg@krugervn.com - Website: www.krugerfan.com Hình 2: Trụ sở chính của Kruger Việt Nam SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga 3
 15. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức - Lo go: Hình 3: Logo Công ty TNHH Công Nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam - Mã số thuế: 3900877938 - Thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 - Người đại diện theo pháp luật: Ông Yang Ching-Fu – Tổng giám đốc - Ngành nghề kinh doanh:  Sản xuất, gia công và sửa chữa các thiết bị thông gió  Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu quạt thông gió và phụ kiện - Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Kruger Châu Á (Kruger Asia Holding Pte Ltd) - Vốn điều lệ: 14 tỷ VND Kruger Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài, có trụ sở chính nằm ở Khu công nghiệp Bourbon An Hòa, thuộc xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh. Ngoài ra còn có các văn phòng đại diện ở Hà Nội và Đà Nẵng. Hoạt động chính của Kruger Việt Nam là nhập khẩu các linh kiện, thiết bị từ công ty Kruger Ventilation Industries Pte Ltd (một công ty con khác ở Singapore) rồi lắp ráp thành sản phẩm hoàn thiện, sau đó bán trực tiếp cho các dự án xây dựng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, không qua trung gian hay đại lý. 1.4.2. Cơ cấu tổ chức Kruger Việt Nam 1.4.2.1. Sơ đồ tổ chức SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga 4
 16. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức … Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Bộ phận Bộ phận kỹ Bộ phận Bộ phận kế toán thuật, lắp ráp xuất nhập khẩu kinh doanh Hình 4: Sơ đồ tổ chức của Kruger Việt Nam 1.4.2.1. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận  Tổng giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật của công ty, tổ chức phương án kinh doanh và đầu tư của công ty, kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty, chịu trách nhiệm trước công ty mẹ.  Phó tổng giám đốc: Được tổng giám đốc ủy quyền, thay mặt cho tổng giám đốc (Tổng giám đốc ở Singapore, không thường xuyên ở Việt Nam) thực hiện một số vấn đề, chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc và đứng ra trực tiếp chỉ đạo các bộ phận dưới quyền.  Bộ phận kế toán: Tham mưu cho phó tổng giám đốc, quản lý thu chi tài chính, theo dõi công nợ, kiểm tra thường xuyên các hoạt động kinh tế của các bộ phận, quản lý tiền lương, lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ thuế cho nhà nước.  Bộ phận kinh doanh: Có chức năng tham gia đấu thầu các dự án, đàm phán các hợp đồng kinh doanh, theo dõi thực hiện các hợp đồng đã ký, đảm bảo việc đối ngoại.  Bộ phận kỹ thuật, lắp ráp: Hướng dẫn kỹ thuật và đề ra định mức tiêu hao nguyên phụ liệu trong quá trình lắp ráp. Tham khảo các văn bản SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga 5
 17. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức hướng dẫn kỹ thuật lắp ráp quạt từ Singapore gửi về cho những mẫu quạt mới.  Bộ phận xuất nhập khẩu: lo hồ sơ và theo dõi việc nhập khẩu linh kiện, thiết bị cho các đơn đặt hàng. 1.4.3. Phương hướng phát triển trong giai đoạn tới của Kruger Việt Nam  Mở rộng phạm vi bán hàng.  Xây dựng đội ngũ nhân viên trình độ chuyên môn cao và làm việc lâu dài với công ty.  Tiến tới mô hình tự sản xuất và lắp ráp thiết bị tại Việt Nam 1.4.4. Tổ chức công tác kế toán ở Kruger Việt Nam 1.4.4.1. Sơ đồ tổ chức Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thuế Kế toán công Kế toán kho Thủ quỹ Thủ kho nợ Hình 5: Sơ đồ bộ máy kế toán 1.4.4.2. Chức năng từng bộ phận  Kế toán trưởng: Tổ chức và chiụ trách nhiệm về công tác kế toán của công ty. Hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ và quy định kế toán của nhà nước. Giúp phó tổng giám đốc phân tích hoạt động kinh tế trong công ty.  Kế toán tổng hợp: Tổng hợp báo cáo tài chính đúng hạn theo qui định cuả nhà nước. Theo dõi và lập sổ sách các loại. SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga 6
 18. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức  Kế toán thuế: Theo dõi và nhập liệu kịp thời các khoản thuế phải nộp nhà nước và thuế của hàng hóa mua vào.  Kế toán công nợ: Ghi và theo dõi công nợ. Đôn đốc việc thu nợ và thực hiện chi trả các khoản nợ đúng hạn .  Kế toán kho: Phối hợp với thủ kho để theo dõi, lập sổ sách liên quan đến việc xuất, nhập hàng hoá hàng ngày.  Thủ quỹ: Thực hiện thu chi đúng quy trình, lưu và bảo quản chứng từ thu chi. Thường xuyên kiểm kê tồn quỹ tiền mặt thực tế và đối chiếu với sổ sách. Chuẩn bị nguồn tiền, chịu trách nhiệm về việc cất giữ tiền mặt của công ty.  Thủ kho: Kiểm kê hàng xuất kho và nhập kho, làm phiếu xuất nhập kịp thời và làm báo cáo đối chiếu số liệu hàng tồn kho với kế toán kho. 1.4.4.3. Chính sách kế toán áp dụng  Chế độ kế toán: QĐ15.  Kỳ kế toán áp dụng: từ 1/1 đến 31/12  Hình thức kế toán áp dụng: nhật ký chung  Kể tên các loại sổ kế toán doanh nghiệp đang sử dụng: Sổ nhật ký chung, sổ ngân hàng, sổ quỹ, sổ chi tiết các tài khoản  Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên  Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: bình quân gia quyền một lần cuối tháng  Phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp khấu hao đường thẳng  Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: khấu trừ 1.4.5. Phân tích ma trận SWOT SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga 7
 19. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Điểm mạnh Điểm yếu - Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: - Số lượng nhân viên chưa đủ để đáp  20% trong vòng 10 năm tính từ năm ứng khối lượng công việc trong công ty đầu tiên có doanh thu. - Do nằm khá xa khu trung tâm nên khó  Miễn thuế 2 năm kể từ khi công ty khăn trong việc gặp gỡ đối tác hay có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số chuyển tài liệu nhanh. thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo - Thiết bị, linh kiện phải nhập khẩu về - Thương hiệu được công nhận trên toàn lắp ráp tại xưởng nên mất nhiều thời cầu, sản phẩm đạt chuẩn quốc tế gian dẫn đến số lượng hàng tồn kho đôi - Nhận được sự cam kết đồng hành của khi không thể đáp ứng được đơn đặt vườn công nghiệp Bourbon An Hòa và hàng một cách nhanh nhất. chính sách ưu đãi của tỉnh Tây Ninh - Nguồn lực tài chính mạnh do có công ty mẹ đỡ đầu và hoạt động hiệu quả. - Đối tác có danh tiếng tốt nên hợp đồng được bảo đảm thực hiện, tạo sự hợp tác lâu dài - Đội ngũ nhân viên có trình độ tiếng Anh, chuyên môn tốt, nhiệt tình, độ tuổi từ 20 – 42 nên sẽ là lực lượng nòng cốt trong tương lai. - Hạ tầng hoàn chỉnh: giao thông thuận lợi, hệ thống điện, cấp nước sạch, xử lý nước thải đạt chuẩn. - Hiện tại, ở Việt Nam chưa có công ty nào có khả năng cạnh tranh về mặt thương hiệu, chất lượng sản phẩm với Kruger. Cơ hội Thách thức - Nhu cầu xây dựng các tòa nhà dân cư, - Tình hình kinh tế Việt Nam đang gặp thương mại, khu công nghiệp ngày càng nhiều khó khăn, bất động sản đóng nhiều do chính sách thu hút đầu tư từ nước băng nên nhiều dự án xây dựng chung ngoài của chính phủ. cư phải tạm dừng, số lượng dự án xây - Việt Nam đang tiến tới công nghiệp hóa, dựng giảm đi đáng kể nên hoạt động hiện đại hóa nên rất cần các sản phẩm đạt kinh doanh của Kruger cũng sẽ chịu chuẩn quốc tế, có thể đáp ứng các yêu cầu tác động không nhỏ. để xây dựng đô thị kiểu mẫu, chất lượng cao. Bảng 2: Phân tích SWOT SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga 8
 20. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 1.4.6. Nhận xét về môi trường làm việc ở Kruger Việt Nam  Cơ sở vật chất: mỗi nhân viên có một góc làm việc riêng, trang bị đầy đủ máy vi tính cho mỗi cá nhân, phòng có lắp máy lạnh, có phòng ăn riêng, nhà vệ sinh sạch sẽ. Thiết bị phục vụ công việc như máy fax, máy in, máy photocopy, máy scan, điện thoại bàn, máy vi tính hoạt động tốt  Không khí làm việc thân thiện, anh chị nhân viên hòa đồng, nhiệt tình. Nhân viên toàn bộ là người Việt Nam. Một số vị trí ở bộ phân bán hàng, kế toán, kỹ thuật, nhập khẩu đòi hỏi phải thông thạo tiếng Anh. Mọi văn bản, giấy tờ đều thể hiện song ngữ Anh – Việt SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nga 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản