intTypePromotion=3

Báo cáo thực tập nhận thức: Báo cáo thực tập nhận thức tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh An Phú

Chia sẻ: Lala Lala | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
324
lượt xem
72
download

Báo cáo thực tập nhận thức: Báo cáo thực tập nhận thức tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh An Phú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo nhằm mục tiêu : Hiểu về môi trường doanh nghiệp là như thế nào. Làm quen các nghiệp vụ của 1 nhân viên ngân hàng. Vận dụng được các kiến thức đã học vào công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập nhận thức: Báo cáo thực tập nhận thức tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh An Phú

 1. Trường Đại học Hoa Sen KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề án: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK – CHI NHÁNH AN PHÚ TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2013 Báo cáo thực tập nhận thức 1
 2. Trường Đại học Hoa Sen Tháng 03/2013 KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề án: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH AN PHÚ TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2013 Tên cơ quan thực tập: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – chi nhánh An Phú – phòng giao dịch Nguyễn Trọng Tuyển. Sinh viên thực hiện: Trần Mai Vũ Lớp: TC1011 Giảng viên hướng dẫn: thầy Ngô Hữu Hùng. Ngày nộp báo cáo: 06/03/2013. Báo cáo thực tập nhận thức 2
 3. Trường Đại học Hoa Sen NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………… Họ tên người nhận xét Ký tên Báo cáo thực tập nhận thức 3
 4. Trường Đại học Hoa Sen NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………… Họ tên GVHD Ký tên Báo cáo thực tập nhận thức 4
 5. Trường Đại học Hoa Sen TRÍCH YẾU Khi thực tập nhận thức, tôi đã xác định các mục tiêu sau:  Mục tiêu 1: Hiểu về môi trường doanh nghiệp là như thế nào.  Mục tiêu 2: Làm quen các nghiệp vụ của 1 nhân viên ngân hàng.  Mục tiêu 3: Vận dụng được các kiến thức đã học vào công việc. Báo cáo thực tập nhận thức này là cả quá trình làm việc của tôi tại ngân hàng. Đây là sự trải nghiệm thực tế vô cùng bổ ích và sống động của tôi. Không chỉ được hiểu về cơ cấu của ngân hàng mà còn được vận dụng những bài học trên giảng đường để áp dụng vào các công việc. Thông qua đó không chỉ giúp tôi nâng cao nghiệp vụ mà còn trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm khác để hoàn thiện mình. Sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị trong ngân hàng cùng sự cố vấn của người hướng dẫn và những chia sẻ thân tình về kinh nghiệm làm việc đã giúp ích cho tôi trong việc học tập hôm nay và hành trang để làm việc sau này. Báo cáo thực tập nhận thức 5
 6. Trường Đại học Hoa Sen LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn trường đại học Hoa Sen – cái nôi đã đào tạo tôi ngay từ những bước chân đầu tiên vào giảng đường đại học, đã tạo điều kiện cho tôi tham gia vào đợt thực tập nhận thức bổ ích này nhằm tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn quý báu, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp tương lai. Ngoài ra, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy Ngô Hữu Hùng – giáo viên hướng dẫn cho kỳ thực tập của tôi đã giúpcho tôi hoàn thành bài báo cáo này. Tôi đặc biệt cảm ơn cô Đoàn Bích Thủy – phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh An Phú phòng giao dịch Nguyễn Trọng Tuyển đã đồng ý tiếp nhận tôi vào thực tập và đã là người hướng dẫn cho tôi bằng những sự chỉ bảo tận tình. Và xin được cảm ơn toàn thể các anh chị làm việc tại phòng tín dụng đã chia sẻ, truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong công việc cũng như cuộc sống trong suốt quá trình tôi thực tập tại phòng tín dụng. Báo cáo thực tập nhận thức 6
 7. Trường Đại học Hoa Sen MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ..................................................................................... 3 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ........................................................ 4 TRÍCH YẾU ....................................................................................................................................... 5 LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................................... 6 MỤC LỤC ........................................................................................................................................... 7 DẪN NHẬP ....................................................................................................................................... 9 GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................................................... 10 1.GIỚI THIỆU CHUNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM: .................................................................................................................................... 10 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: .................................................................... 10 1.2. Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU: “MANG PHỒN THỊNH ĐẾN KHÁCH HÀNG” ............... 11 1.3. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA AGRIBANK:................................................................ 11 1.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC ................................ 13 1.5: CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN: ...................................................................................... 14 1.6. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM ........................................................... 17 1.7 LỢI THẾ, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC............................................................................... 19 2. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH AN PHÚ .......................................................................................................................... 21 2.1. SỰ THÀNH LẬP: .................................................................................................................. 21 Báo cáo thực tập nhận thức 7
 8. Trường Đại học Hoa Sen 2.2. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH AN PHÚ TRONG NĂM 2013: .............................................................................................................................................. 22 2.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN ............... 22 2.3.1.Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh An Phú : .................................................................................................................................. 22 2.3.2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ........................................................................................... 23 2.3.3.Thuận lợi và khó khăn hiện tại CN An Phú ........................................................................................ 27 CÔNG VIỆC THỰC TẬP .............................................................................................................. 28 Hình 6: Quy trình tín dụng của CN An Phú .................................................................................................. 34 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN ................................................................................... 35 KẾT LUẬN ..................................................................................................................................... 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................................. 38 Báo cáo thực tập nhận thức 8
 9. Trường Đại học Hoa Sen DẪN NHẬP Vào đợt thực tập nhận thức này, tôi đã đưa ra cho mình các mục tiêu sau:  Mục tiêu 1: Hiểu về môi trường doanh nghiệp là như thế nào.  Mục tiêu 2: Làm quen các nghiệp vụ của 1 nhân viên ngân hàng.  Mục tiêu 3: Vận dụng được các kiến thức đã học vào công việc. Với chuyên ngành của mình là Tài chính – Ngân hàng, tôi đã xin vào thực tập tại vị trí nhân viên tín dụng của phòng tín dụng Agribank. Tuy đợt thực tập này chỉ giới hạn trong 8 tuần nhưng tôi đã hoàn thành khá tốt các mục tiêu đề ra. Tuy chưa thực sự hoàn thiện nhưng đã giúp tôi nhận thức được công việc của một nhân viên tín dụng ngân hàng và có được những kinh nghiệm trong giao tiếp, ứng xử và tác phong làm việc trong tập thể. Báo cáo thực tập nhận thức 9
 10. Trường Đại học Hoa Sen GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP 1.GIỚI THIỆU CHUNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM: 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển:  Tên đầy đủ: Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam  Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development  Tên gọi tắt: AGRIBANK  Trụ sở chính: 18, Trần Hữu Dục, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.  Điện thoại: (84-4) 8313694  Fax: (84-4) 8313717-8313719  Website: www.agribank.com.vn  Email: webmaster@agribank.com.vn  Mã số thuế: 0100686174-066 Agribank là Ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Tính đến 31/12/2011, vị thế dẫn đầu của Agribank vẫn được khẳng định với trên nhiều phương diện:  Tổng tài sản: 561.250 tỷ đồng.  Tổng nguồn vốn: 505.792 tỷ đồng.  Vốn điều lệ: 29.606 tỷ đồng.  Tổng dư nợ: 443.476 tỷ đồng.  Mạng lưới hoạt động: gần 2.400 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, Chi nhánh Campuchia.  Nhân sự: gần 42.000 cán bộ. Báo cáo thực tập nhận thức 10
 11. Trường Đại học Hoa Sen 1.2. Ý nghĩa thương hiệu: “Mang phồn thịnh đến khách hàng” Hình 1: Logo của Agribank Agribank mong muốn các sản phẩm, dịch vụ của mình sẽ giúp ích cho khách hàng và đam lại phồn thịnh, tài lộc cho khách hàng nói riêng và đất nước nói chung. 1.3. Quá trình phát triển của Agribank: - Năm 1988: Được thành lập ngày 26/3/1988 với tên gọi Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. - Năm 1990: Đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. - Năm 1995: Đề xuất thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo, nay là Ngân hàng Chính sách xã hội. - Năm 1996: Đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. - Năm 2003: Được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. - Năm 2005: Mở Văn phòng đại diện tại Campuchia. - Năm 2006: Đạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt. - Năm 2007: Được UNDP xếp hạng là Doanh nghiệp số 1 Việt Nam. - Năm 2008: Đảm nhận chức Chủ tịch APRACA; Đạt Top 10 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt. Báo cáo thực tập nhận thức 11
 12. Trường Đại học Hoa Sen - Năm 2009: Khai trương hệ thống IPCAS II, kết nối trực tuyến toàn bộ 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn hệ thống. Vinh dự được đón Tổng Bí thư tới thăm và làm việc. Là ngân hàng đầu tiên lần thứ 2 liên tiếp đạt Giải thưởng Top 10 Sao Vàng đất Việt. - Năm 2010: Top 10 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, tiếp tục là Định chế tài chính có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Agribank bứt phá vươn lên vị trí Ngân hàng số 1 Việt Nam trong lĩnh vực phát triển chủ thẻ. Năm 2011: Chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Báo cáo thực tập nhận thức 12
 13. Trường Đại học Hoa Sen 1.4. Cơ cấu tổ chức: Sơ đồ tổ chức và nguồn nhân lực Hình 2: Mô hình tổng thể tổ chức bộ máy nhà nước quản lý điều hành của NHNo&PTNT Việt Nam Báo cáo thực tập nhận thức 13
 14. Trường Đại học Hoa Sen TRƯ NG PH NG T N D NG PH PH NG PH PH NG PH PH NG KẾ HOẠCH V N TH M Đ NH N NV NV NV NV NV NV NV NV NV Hình 3: Cơ cấu tổ chức Phòng Kế hoạch – Kinh Doanh Tín dụng 1.5: Chức năng các phòng ban:  Giám đốc - Xây dựng chiến lược, mục tiêu phương hướng kế hoạch kinh doanh của CN phù hợp với chiến lược phát triển, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của các NHNo và kinh tế tại địa phương. - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo ủy quyền của Tổng GĐ, chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT và Tổng GĐ về các quyết định của mình. - Quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng nghiệp vụ tại CN.  Phó giám đốc - Giúp GĐ chỉ đạo điều hành một số nghiệp vụ do GĐ phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước GĐ và pháp luật về các quy định của mình. - Thay mặt GĐ điều hành công việc khi GĐ ủy quyền. Báo cáo thực tập nhận thức 14
 15. Trường Đại học Hoa Sen - Bàn bạc và tham gia ý kiến với GĐ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của CN theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng.  Phòng Kế toán – Ngân quỹ - Trực tiếp hoạch toán kế toán, hoạch toán thống kê và thanh toán. Xây dựng chi tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu, chi tài chính. - Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước và nghiệp vụ thanh toán theo quy định. - Quản lý, sử dụng thiết bị thông tin, điện toán phục vụ nghiệp vụ kinh doah theo quy định.  Phòng Điện toán - Tổng hợp, thống kê và lưu trữ số liệu, thông tin liên quan đến hoạt động của CN. Xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên qua đến hạch toán kế toán, kế toán thống kê, hạch toán nghiệp vụ và tín dụng. - Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê và cung cấp số liệu, thông tin theo quy định. Quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị tin học.  Phòng Hành chính và Nhân sự - Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý của CN - Tư vấn pháp chế trong việc thực thi nhiệm vụ cụ thể về giao kết hợp đồng, hoạt động tố tụng, tranh chấp dân sự, hình sự, kinh tế, lao động... - Trực tiếp quản lý con dấu của CN, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lễ tân, phương tiện giao thông, bảo vệ, y tế của CN. - Trực tiếp thực hiện chế độ lương, chế độ bảo hiểm, quản lý hồ sơ cán bộ thuộc CN quản lý và hoàn tất hồ sơ.  Phòng Kế hoạch – Kinh doanh ( Tín dụng ) - Trực tiếp quản lý cân đối nguồn vốn về các hệ số an toàn theo quy định. - Tham mưu cho GĐ CN điều hành về giải pháp phát triển nguồn vốn, xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung và dài hạn. Báo cáo thực tập nhận thức 15
 16. Trường Đại học Hoa Sen - Chịu trách nhiệm về quản lý rủi ro trong lĩnh vực nguồn vốn, cân đối vốn và kinh doanh tiền tệ theo quy chế, quy trình quản lý rủi ro, tài sản nợ. - Tổng hợp, theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, phân tích các hoạt động kinh doanh quý, năm.  Phòng Kiểm tra – Kiểm soát nội bộ - Xây dựng chương trình phù hợp với các công tác kiểm tra của CN. - Thực hiện sơ kết, tổng kết các chuyên đề về báo cáo kịp thời các kết quả. - Đầu mối phù hợp với các đoàn kiểm tra của NHNo , các cơ quan thanh tra để thực hiện các cuộc kiểm tra tại CN theo quy định.  Phòng Kinh doanh ngoại hối - Các nghiệp vụ kinh doanh, thanh toán quốc tế trực tiếp theo quy định. - Thực hiện công tác thah toán quốc tế thông qua mạng SWIFT NHNo. - Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh ngoại tệ có liên quan đến thanh toán quốc tế, các dịch vụ kiều hối, chuyển tiền, mở tài khoản tại nước ngoài.  Phòng Dịch vụ và Marketing - Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ giao dịch với khách hàng, tiếp thị giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận các ý kiến phản hồi của khách hàng về dịch vụ. - Đề xuất, tham mưu chính sách phát triển dịch vụ cải tiến quy trình… - Triển khai phương án tiếp thị, thông tin tuyên truyền theo chỉ đạo, xây dựng và lưu trữ kế hoạch quảng bá thương hiệu như ấn phẩm, catalog… Báo cáo thực tập nhận thức 16
 17. Trường Đại học Hoa Sen 1.6. Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm chủ yếu của Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, có mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc với hơn 2.400 chi nhánh và phòng giao dịch được kết nối trực tuyến. Năm 2010, Agribank bắt đầu mở rộng mạng lưới ra nước ngoài khi chính thức khai trương chi nhánh đầu tiên tại Vương quốc Campuchia. 2400 2500 2000 1500 1150 1000 614 500 153 280 230 0 Agribank Vietinbank BIDV Vietcombank ACB Sacombank Hình 4: Số CN và PGD của Agribank và các Ngân hàng khác Với vai trò trụ cột đối với nền kinh tế đất nước, chủ đạo chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, Agribank chú trọng mở rộng mạng lưới hoạt động rộng khắp xuống các huyện, xã nhằm tạo điều kiện cho khách hàng ở mọi vùng, miền đất nước dễ dàng và an toàn được tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Hiện nay, Agribank có số lượng khách hàng đông đảo với trên 10 triệu hộ nông dân và 30 nghìn doanh nghiệp. Mạng lưới hoạt động rộng khắp góp phần tạo nên thế mạnh vượt trội của Agribank trong việc nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập nhưng nhiều thách thức. Nhằm đáp ứng mọi yêu cầu thanh toán xuất, nhập khẩu của khách hàng trong và ngoài nước, Agribank luôn chú trọng mở rộng quan hệ ngân hàng đại lý trong khu vực và quốc tế. Hiện nay, Agribank có quan hệ ngân hàng đại lý với 1.065 ngân hàng tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, mới đây Agribank đã tiến hành ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Phongsavanh (Lào), Ngân hàng ACLEDA Báo cáo thực tập nhận thức 17
 18. Trường Đại học Hoa Sen Campuchia , Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ABC , Ngân hàng Trung Quốc BOC , Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc CCB , Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC triển khai thực hiện thanh toán biên mậu, đem lại nhiều ích lợi cho đông đảo khách hàng cũng như các bên tham gia. Là ngân hàng thương mại hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, cùng với hơn 2.400 chi nhánh và phòng giao dịch trong nước và Chi nhánh nước ngoài tại Campuchia, Agribank hiện có 9 công ty trực thuộc, đó là: Tổng Công ty Vàng Agribank AJC , Công ty In thương mại và dịch vụ PCC , Công ty Cổ phần chứng khoán Agriseco , Công ty Du lịch thương mại Agribank tours , Công ty Vàng bạc đá quý TP Hồ Chí Minh VJC , Công ty Cổ phẩn bảo hiểm ABIC , Công ty cho thuê Tài chính I ALC I , Công ty cho thuê Tài chính II ALC II , Công ty Kinh doanh lương thực và Đầu tư Phát triển. Báo cáo thực tập nhận thức 18
 19. Trường Đại học Hoa Sen 1.7 Lợi thế, cơ hội và thách thức Để hiểu rõ hơn về NH Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn Việt Nam thì chúng ta sẽ tiến hành đi phân tích theo mô hình SWOT để thấy được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong nền kinh tế hiện nay. PHÂN TÍCH SWOT ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU - Mạng lưới hoạt động rộng khắp nhất - Năng lực còn thấp so với yêu cầu hội trên cả nước nên: nhập. + Thị phần ổn định. - Chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu + Khách hàng dồi dào. chuẩn quốc tế chưa cao. + Phát triển thị trường bán lẻ. - Chịu sự chi phối từ Chính phủ, hoạt động không hoàn toàn vì mục đích - Liên tục đổi mới công nghệ trong thương mại. việc quản lý NH nói chung và trong hoạt động nghiệp vụ NH Quốc tế nói - Cơ chế quản lý chưa phù hợp. riêng. - Công tác kiểm soát quản trị rủi ro - Các sản phẩm dịch vụ được đa dạng thấp, chưa có khả năng dự đoán và hóa. dự báo rủi ro. CƠ HỘI THÁCH THỨC - Mở cửa nền kinh tế giúp NH mở - Sự tham gia của các đối thủ cạnh rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, tranh trong tương lai, với công nghệ liên kết với các NH nước ngoài. hiện đại, năng lực tài chính lớn - Cơ hội mở rộng thị trường từ việc mạnh, trình độ chuyên nghiệp từ các Việt Nam tham gia WTO việc tiếp NH trong nước và nước ngoài tham Báo cáo thực tập nhận thức 19
 20. Trường Đại học Hoa Sen cận công nghệ, kinh nghiệm quản lý gia vào thị trường trong nước. từ các NH nước ngoài rất cao. - Áp lực cạnh tranh từ các tổ chức tín - Nhu cầu về chất lượng và việc sử dụng phi NH và quỹ đầu tư trong và dụng các tiện ích NH lớn, tạo cơ hội ngoài nước càng gia tăng, đặc biệt là phát triển các sản phẩm mang tính sự lớn mạnh của các NH thương mại công nghệ có triển vọng cao. cổ phần, liên doanh. - Rủi ro thị trường tài chính như: lãi suất, tỷ giá, và cán cân vốn tự do hóa, khủng hoảng tài chính quốc tế. - Nền kinh tế trong giai đoạn hội nhập và phát triển. - Nguồn nhân lực dễ dàng bị lôi kéo bởi các đối thủ cạnh tranh khác Từ bảng phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội cũng như thách thức, ta có thể thấy được Agribank là một ngân hàng lớn và có đủ sức mạnh cũng như năng lực tài chính để cạnh tranh trên thị trường tài chính khi nền kinh tế đang đi vào hội nhập như ngày nay. Và nếu ngân hàng biết tận dụng được các cơ hội cũng như thế mạnh của mình để khắc phục những nhược điểm và thách thức hiện nay thì sẽ là NH có tiềm năng phát triển vượt bậc và cạnh tranh được trong thị trường tài chính trong tương lai. Báo cáo thực tập nhận thức 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản