intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chi cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

1.603
lượt xem
170
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo báo cáo thực tập tốt nghiệp Chi cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp bạn nắm rõ các qui tắc thuế, tình hình thực hiện thu thuế...để củng cố thêm kiến thức về thuế tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chi cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> -------Sau gần 4 năm học tập và 3 tháng thực tập tại Cục ThuếTP.HCM, em đã có điều kiện tiếp cận với thực tế, kết hợp với những kiến thức đã học ở trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM đã giúp cho em củng cố thêm kiến thức của mình. Trong thời gian thực tập tại Cục ThuếTP.HCM, em đã được sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo Cục, của các cô chú, anh chị trong Phòng Kiểm tra 2, nhiệt tình chỉ dẫn, cung cấp những số liệu cần thiết và giải đáp những thắc mắc của em trong thời gian thực tập tại Cục ThuếTP.HCM. Với lòng biết ơn ấy, em xin chân thành cảm ơn:  Toàn thể quý thầy cô trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, đặc biệt là các thầy cô khoa Tài Chính Công đã tận tình giảng dạy truyền đạt những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu và sâu sắc về nghiệm vụ ngành.  Chân thành cảm ơn cô Đặng Thị Bạch Vân đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Sự giúp đỡ, giảng dạy nhiệt tình của thầy cô, cô chú và anh chị là hành trang quý báu cho em sau này. Em xin kính chúc quý thầy cô, các cô chú cùng các anh chị nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN Nguyến Thị Trúc My<br /> <br /> MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ i Chƣơng 1: 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.4. 1.5. Nam CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THUẾ VÀ THUẾ TNDN ......................1 Lý thuyết thuế tối ưu ...............................................................................1 Khái niệm, bản chất, đặc điểm của thuế .................................................1 Khái niệm chung về thuế ........................................................................2 Những đặc điểm cơ bản của thuế ............................................................2 Giới thiệu về thuế TNDN .......................................................................3 Vai trò của thuế TNDN trong nền kinh tế thị trường .............................4 Một số nghiên cứu và thực trạng về dự báo số thu thuế TNDN ở Việt ................................................................................................................5<br /> <br /> Chƣơng 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU THUẾ TNDN TẠI CỤC THUẾTP.HCM GIAI ĐOẠN 2006 - 2013 ............................................................14 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.3. Chƣơng 3: 3.1. 3.1.1. 3.1.1.1. 3.1.1.2. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.3.1. 3.1.3.2. Giới thiệu về Cục ThuếTP.HCM ..........................................................14 Giới thiệu chung về Cục thuế ...............................................................14 Cơ cấu tổ chức ......................................................................................16 Chức Năng, Nhiệm Vụ Các Phòng Của Cục ThuếTPHCM. ................16 Tình hình về số thu thuế TNDN từ giai đoạn 2006 – 2013 ..................18 Sự biến chuyển của thuế suất thuế TNDN từ năm 2006 đến nay .........22 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 27 Các bước tiến hành nghiên cứu: ...........................................................27 Dữ liệu chuỗi thời gian .........................................................................27 Khái niệm chuỗi thời gian thực ............................................................27 Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian thực .................................27 Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian .............................................29 Tổng quan về mô hình dự báo kinh tế theo chuỗi thời gian .................30 Giới thiệu về dự báo .............................................................................30 Phương pháp định tính ..........................................................................30<br /> <br /> 3.1.3.3. 3.1.3.3.1. 3.1.3.3.2. 3.1.3.3.3. 3.1.3.4. 3.1.4. 3.1.4.1. 3.1.4.2. Function) 3.1.4.2.1. 3.1.4.2.2. 3.1.4.2.3. 3.1.4.2.4. 3.1.4.2.5. 3.1.4.3. Chƣơng 4: 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.<br /> <br /> Phương pháp dự báo định lượng...........................................................30 Mô hình kinh tế lượng (econometric model) ........................................30 Mô hình cân đối liên ngành (gọi tắc là I/O, Input-output) ...................31 Mô hình cân bằng tổng thể (CGE-Computable General Equilibrium).32 Giới thiệu mô hình trung bình trượt kết hợp tự hồi quy (ARIMA) ......33 Cơ sở lý thuyết Mô hình ARIMA .........................................................34 Hàm tự tương quan ACF (Autocorrelation Function) ..........................34 Hàm tự tương quan riêng phần PACF (Partial Autocorrelation ..............................................................................................................37 Mô hình AR(p)......................................................................................40 Mô hình MA(q) .....................................................................................40 Mô hình ARMA(p,q) ............................................................................41 Mô hình ARIMA(p,d,q):.......................................................................41 Trình tự cơ bản của phương pháp Box-Jenkins ....................................42 Ứng dụng mô hình ARIMA ..................................................................43 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................45 Số liệu và nguồn gốc số liệu .................................................................45 Ứng dụng mô hình vào dự báo .............................................................45 Xây dựng mô hình ARIMA cho chuỗi biến động số thu thuế TNDN..48 Thực hiện dự báo ..................................................................................50<br /> <br /> KẾT LUẬN ..............................................................................................................53<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> GTGT NSNN TP.HCM TNCN TNDN KBNN ARIMA GDP SXKD DN NNT<br /> <br /> Giá trị gia tăng Ngân sách Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh Thu nhập cá nhân Thu nhập doanh nghiệp Kho bạc Nhà nước Autoregressive Integrated Moving Average Tổng sản phẩm quốc nội Sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Người nộp thuế<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ SỐ LIỆU<br /> Hình 2. 1 Số thu thuế TNDN của các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài giai đoạn 2006 - 2013 ......................................................................................................19 Hình 2. 2 Tỷ trọng thuế TNDN của các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trong nguồn thu NSNN giai đoạn 2011- 2013 ..................................................................21 Hình 3. 1 Xu hướng tăng theo thời gian .................................................................27 Hình 3. 2 Thành phần mùa .....................................................................................28 Hình 3. 3 Thành phần chu kỳ .................................................................................28 Hình 3. 4 Hàm tự tương quan ACF cho chuỗi ví dụ .............................................36 Hình 3. 5 Hàm tự tương quan riêng phần PACF cho chuỗi ví dụ ........................38 Hình 3. 6 a) Dao động hàn số mũ tắt dần ...............................................................39 Hình 3. 7 b) Dao động tắt dần theo luật số mũ.......................................................39 Hình 3. 8 c) Dao động tắt dần theo hình sin...........................................................39 Hình 3. 9 Sơ đồ mô phỏng mô hình Box-Jenkins: .................................................42 Hình 4. 1 Đồ thị LNTNDN ......................................................................................46 Hình 4. 2 Đồ thị TNDN............................................................................................46 Hình 4. 3 Kiểm định tính dừng................................................................................47 Hình 4. 4 Đồ thị tự tương và tương quan riêng phần của chuỗi LNTNDN .........48 Hình 4. 5 Kiểm định mô hình LNTNDN ................................................................50 Hình 4. 6 Đồ thị số thu thực và số thu dự báo ........................................................52 Bảng 4. 1 Số liệu sô thu thuế TNDN từ quý 1-2006 đến quý 4-2013 (đơn vị: triệu đồng) .........................................................................................................................45 Bảng 4. 2 Kết quả kiểm định ADF đối với chuỗi gốc và chuỗi laga nepe .............47 Bảng 4. 3 Kết quả ước lượng mô hình ....................................................................49<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2