intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công việc kế toán tại công ty TNHH TM - SX Thú y thủy sản Việt Tân

Chia sẻ: Nhi Nhi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:85

697
lượt xem
221
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một doanh nghiệp nhất thiết phải cần phải có kế toán và những công việc kế toán sẽ gồm những gì? Chính sách ra sao? Và thực trạng kế toán tại doanh nghiệp như thế nào mời tham khảo báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công việc kế toán tại công ty TNHH TM - SX Thú y thủy sản Việt Tân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công việc kế toán tại công ty TNHH TM - SX Thú y thủy sản Việt Tân

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT THÚ Y THỦY SẢN VIỆT TÂN Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lăng Thị Minh Thảo Sinh viên thực hiện: Mã số SV Họ và tên Lớp 09180811 Trần Vũ Thục Nhi ĐHKT5B TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 05 – 2013
 2. LỜI CẢM ƠN Thực tập là quá trình tham gia học hỏi, so sánh, nghiên cứu và ứng dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế. Báo cáo thực tập vừa là cơ hội đ ể sinh viên trình bày những nghiên cứu về vấn đề mình quan tâm trong quá trình thực tập. Để hoàn thành báo cáo thực tập này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: − Ban Giám đốc và các anh chị Phòng ban Kế toán đã tạo điều kiện thuận lơi cho em học hỏi, tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức nền tảng, kiến thức thực tế về ngành nghề kế toán. Ngoài ra, em còn học được từ các anh chị đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn mà một người kế toán cần có. Em xin chân thành cám ơn toàn thể các anh chị tại Công ty TNHH Việt Tân và gửi lời chúc sức khỏe đến các anh chị. − Thạc sĩ Lăng Thị Minh Thảo, giảng viên hướng dẫn thực tập đã tận tình chỉ bảo và truyền cho em những kinh nghiệm quý báu giúp cho em hoàn thành tốt quá trình thực tập. Cô đã thắn thắn nhận xét và đưa ra ý kiến giúp em sữa chữa những thiếu sót và xây dựng báo cáo một cách hoàn thiện hơn. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô trong suốt thời gian vừa qua và xin chúc cô luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Sinh viên thực tập Trần Vũ Thục Nhi
 3. NHẬN XÉT (Của cơ quan thực tập) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
 4. NHẬN XÉT (Của giảng viên hướng dẫn) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
 5. NHẬN XÉT (Của giáo viên phản biện) ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
 6. MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM – SX THÚ Y THUỶ SẢN VIỆT TÂN 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1.1.1. Quá trình hình thành.........................................................................................1 1.1.2. Vốn điều lệ......................................................................................................1 1.1.3. Lĩnh vực ngành nghề hoạt động....................................................................1 1.2. QUY MÔ CÔNG TY 1.3. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY 1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý.................................................................................3 1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán.......................6 1.4. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 1.4.1. Chế độ kế toán áp dụng.................................................................................8 1.4.2. Tổ chức công tác kế toán ...............................................................................8 1.4.3. Các hình thức chính sách khác........................................................................10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM – SX THÚ Y THUỶ SẢN VIỆT TÂN 2.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT 2.1.1. Chứng từ sử dụng...........................................................................................11 2.1.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................................11 2.1.3. Sổ kế toán........................................................................................................11 2.1.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt...............................................................11 2.1.5. Nghiệp vụ minh họa.......................................................................................13 2.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 2.2.1. Chứng từ sử dụng...........................................................................................15 2.2.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................................15 2.2.3. Sổ kế toán........................................................................................................16 2.2.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng..............................................16 2.3. KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG 2.3.1. Chứng từ sử dụng...........................................................................................20 2.3.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................................20 2.3.3. Sổ kế toán........................................................................................................20 2.3.4. Tóm tắt quy trình kế toán phải thu khách hàng............................................20 2.3.5. Nghiệp vụ minh họa.......................................................................................22
 7. 2.4. KẾ TOÁN THUẾ 2.4.1. Chứng từ sử dụng...........................................................................................23 2.4.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................................23 2.4.3. Sổ kế toán........................................................................................................23 2.4.4. Một số nghiệp vụ phát sinh...........................................................................23 2.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 2.5.1. Chứng từ sử dụng...........................................................................................25 2.5.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................................25 2.5.3. Sổ kế toán........................................................................................................25 2.5.4. Nghiệp vụ minh họa.......................................................................................25 2.6. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 2.6.1. Chứng từ sử dụng...........................................................................................26 2.6.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................................26 2.6.3. Sổ kế toán........................................................................................................26 2.6.4. Tóm tắt quy trình kế toán hàng tồn kho........................................................26 2.6.5. Nghiệp vụ minh họa 2.7. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2.7.1. Chứng từ sử dụng...........................................................................................28 2.7.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................................28 2.7.3. Sổ kế toán........................................................................................................28 2.7.4. Tóm tắt quy trình kế toán tài sản cố định.....................................................28 2.7.5. Cách tính khấu hao TSCĐ..............................................................................31 2.7.6. Nghiệp vụ minh họa.......................................................................................31 2.8. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN VAY NGẮN HẠN 2.8.1. Chứng từ sử dụng...........................................................................................32 2.8.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................................32 2.8.3. Sổ sách kế toán...............................................................................................32 2.8.4. Nghiệp vụ minh họa.......................................................................................32 2.9. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN 2.9.1. Chứng từ sử dụng...........................................................................................33 2.9.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................................33 2.9.3. Sổ sách.............................................................................................................33 2.9.4. Tóm tắt quy trình kế toán các khoản phải trả người bán...........................34 2.9.5. Nghiệp vụ minh họa.......................................................................................35 2.10. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2.10.1. Hình thức trả lương và cách tính lương.....................................................36 2.10.2. Các khoản trích theo lương..........................................................................36
 8. 2.10.3. Chứng từ sử dụng.........................................................................................37 2.10.4. Tài khoản sử dụng........................................................................................37 2.10.5. Sổ sách kế toán.............................................................................................37 2.10.6. Nghiệp vụ minh họa.....................................................................................37 2.11. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH 2.11.1. Chứng tử sử dụng.........................................................................................38 2.11.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................38 2.11.3. Tóm tắt quy trình kế toán giá thành.............................................................39 2.11.4. Tính giá thành sản phẩm..............................................................................39 2.11.5. Nghiệp vụ minh họa.....................................................................................41 2.12. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU 2.12.1. Chứng từ sử dụng.........................................................................................42 2.12.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................42 2.12.3. Nghiệp vụ minh họa.....................................................................................43 2.13. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ 2.13.1. Tài khoản sử dụng........................................................................................43 2.13.2. Quy trình thực hiện.......................................................................................43 2.13.3. Nghiệp vụ minh họa.....................................................................................43 2.14. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2.14.1. Sơ đồ chữ T kết chuyển tài khoản 911.......................................................44 2.14.2. Nghiệp vụ minh họa......................................................................................44 2.15. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.15.1. Bảng cân đối kế toán ..................................................................................45 2.15.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .....................................................46 2.15.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .........................................................................47 2.15.4. Thuyết trình báo cáo tài chính .....................................................................50 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM – SX THÚ Y THUỶ SẢN VIỆT TÂN 3.1. NHẬN XÉT 3.1.1. Ưu điểm của Công ty......................................................................................52 3.1.2. Hạn chế của Công ty.......................................................................................55 3.1.3. Một số kiến nghị.............................................................................................57
 9. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1: Giới thiệu tổng quan CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT THÚ Y THỦY SẢN VIỆT TÂN 1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1.1.1. Quá trình hình thành Công ty Việt Tân là công ty TNHH Thương Mại – Sản Xuất Thuốc Thú Y Thủy Sản, với tên giao dịch quốc tế là VITAVET CO, LTD. Công ty được thành lập theo giấy phép do UBND TP.HCM cấp và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102008794 do Phòng Đăng Ký Kinh doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM c ấp ngày 13/03/2002. Ngày 02/05/2002, Công ty TNHH Việt Tân chính thức hoạt động và từng bước phát triển để theo kịp với tốc độ của nền kinh tế xã hội và xu hướng h ội nhập vào kinh tế thị trường. Công ty TNHH Thương Mại – Sản Xuất Thú Y Thủy Sản Việt Tân có văn phòng và xưởng sản Xuất, đóng gói tại: • Số 94/1035A1 Đường Dương Quảng Hàm, P.17, Q. Gò Vấp, Tp.HCM • Điện thọai: (84.8) 39842230 • Fax: (84.8) 39842240 • Mã số thuế: 0302560304 • E-mail: vitavet@hcm.vnn.vn 1.1.2. Vốn điều lệ: 900.000.000 đồng 1.1.3. Lĩnh vực ngành nghề 1.1.3.1. Hoạt động kinh doanh Hiện nay Công ty TNHH Thương Mại – Sản Xuất Thú Y Thủy Sản Việt Tân hoạt động hai mảng kinh doanh chính: Thương Mại và Sản Xuất. GVHD: Th.S Lăng Thị Minh Thảo 1
 10. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1: Giới thiệu tổng quan  Thương Mại: Công ty TNHH Việt Tân ngoài việc nhập các loại nguyên vật liệu từ các nguồn trong nước có xuất xứ từ nước ngoài, công ty còn nhập khẩu trực tiếp nhiều loại nguyên vật liệu, thuốc, dụng cụ y tế từ Mỹ, Tây Ban Nha, Indonesia, Hàn Quốc… để phục vụ cho GVHD: Th.S Lăng Thị Minh Thảo 2
 11. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1: Giới thiệu tổng quan việc sản xuất các loại sản phẩm. Sau đó, công ty thực hiện các công việc như đóng gói, bán nguyên vật liệu và thành phẩm cho các đơn vị công ty khác.  Sản Xuất: Công ty TNHH Việt Tân là đơn vị chuyên sản xuất, đóng gói và đảm nhận cung cấp, phân phối các sản phẩm dinh dưỡng cho heo, gà, tôm, cá. Ngoài ra, công ty còn sản xuất những sản phẩm xử lý môi trường phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản, bao gồm: chất diệt khuẩn và chất xử lý cải tạo môi trường nước. 1.1.3.2. Thị trường kinh doanh Thị trường hiện nay của Công ty TNHH Việt Tân chủ yếu là thị trường trong nước. - Sản phẩm chính của công ty là thuốc thú y, các sản phẩm dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Ngoài ra, công ty còn có các sản phẩm xử lý môi tr ường nuôi trồng thủy sản. Thêm vào đó, công ty bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế và vật phẩm vệ sinh phục vụ cho ngành Y Thủy Hải Sản. - Sản phẩm của công ty sẽ đến với người tiêu dùng thông qua hệ thống các cửa hàng chuyên doanh, đại lý hay hệ thống các siêu thị. - Được đánh giá cao về uy tín và chất lượng sản phẩm, các đại lý bán hàng hiện nay của công ty đã có mặt ở hầu hết khắp cái tỉnh trên cả nước từ các tỉnh miền Bắc xa xôi như Hà Nội, Hải Phòng… đến các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Nam. Đặc biệt, công ty có lượng lớn đại lý, khách hàng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc miền Tây. - Công ty đang dự định đưa ra những kế hoạch để mở rộng thị trường tiêu thụ sang khai thác thị trường xuất khẩu như chào hàng hay thực hiện đơn hàng theo yêu cầu của các khách hàng quốc tế. 1.1.3.3. Quy trình công nghệ sản phẩm Quy trình công nghệ của Ngành sản xuất thuốc Thú Y bao gồm rất nhiều công đoạn trong cùng một quá trình sản xuất sản phẩm. Mỗi công đoạn bao gồm nhiều khâu GVHD: Th.S Lăng Thị Minh Thảo 3
 12. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1: Giới thiệu tổng quan thực hiện sử dụng đến máy móc, thiết bị nhưng có nhiều khâu khác như tách chiết thuốc khô hay phân loại đóng gói thì máy móc không thể thực hiện được. Mỗi sản phẩm lại có GVHD: Th.S Lăng Thị Minh Thảo 4
 13. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1: Giới thiệu tổng quan những bước công việc khác nhau và có mối liên hệ mật thiết với nhau. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải phối hợp nhiều bộ phận một cách chính xác, đồng bộ và quá trình sản xuất sản phẩm diễn ra nhịp nhàng, ăn khớp với nhau, đạt được tiến bộ nhanh chóng đáp ứng nhu cầu giao hàng cho khách hàng. Nhìn chung có thể khái quát quy trình công nghệ sản xuất của Công ty như sau: Chuẩẩn bị nguyên phụ Chu n bị nguyên phụ ệu liliệu Kiểểm Ki m nghiệệm nghi m Kiểểm soát Ki m soát Rây Rây Kiểểm soát Cân Ki m soát Cân Phốối trộn Ph i trộn Đóng gói Dán nhãn –– Bao bì Đóng gói Dán nhãn Bao bì Kiểểm nghiệm TP Ki m nghiệm TP Nhậập kho thành phẩm Nh p kho thành phẩm Sơ đồ 1.1 – Chu trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 1.2. Quy mô Công ty Công ty TNHH Thương Mại – Sản Xuất Thú Y Thủy Sản Việt Tân do thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ nên văn phòng cùng xưởng sản xuất được thiết kế xây dựng trên cùng một vị trí thuận lợi cho việc kiểm soát, quản lý cũng như sản xuất. Mặc GVHD: Th.S Lăng Thị Minh Thảo 5
 14. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1: Giới thiệu tổng quan dù diện tích nhà xưởng có quy mô không quá lớn nhưng được trang bị và l ắp đ ặt nhi ều máy GVHD: Th.S Lăng Thị Minh Thảo 6
 15. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1: Giới thiệu tổng quan móc, thiết bị đạt tiêu chuẩn sản xuất công nghiệp hiện đại, tiên tiến phục vụ một cách tốt nhất cho việc sản xuất cũng như đóng gói. 1.3. Tình hình tổ chức công ty 1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý 1.3.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý BAN GIÁM ĐỐC Giám ốc điều hành BAN GIÁM ĐỐC Giám đđốc điều hành Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng nhân kế kinh TC-KT quản lý kho giao kỹ nhân kế kinh TC-KT quản lý kho giao kỹ sự hoạch doanh HĐSX vận nhận thuật sự hoạch doanh HĐSX vận nhận thuật Tổ sx Tổ sx Tổ Tổ ổ TTổ Tổ định Tổ định Tổ sx Tổ sx Tổ Tổ Bác sĩsĩ công thức, thuốc thuốc đóng san Bác công thức, thuốc thuốc đóng san Thú Y kiểm tra bột nước gói, dán chiết Thú Y kiểm tra bột nước gói, dán chiết chất nhãn nguyên chất nhãn nguyên lượng bao bì liệu lượng bao bì liệu Sơ đồ 1.2 – Tổ chức bộ máy quản lý 1.3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận Trong cơ chế thị trường hiện nay của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam nói chung và Công ty TNHH Việt Tân nói riêng đều phải tự chủ về sản xuất, kinh doanh tự chủ về tài chính, hạch toán độc lập. Do đó, cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty đã được thu gọn lại không cồng kềnh. Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng, kiểu tổ chức này rất phù hợp với Công ty trong tình hình hiện nay, nó gắn liền từng nhân viên trong Công ty với chức năng và nhiệm vụ của họ cũng như nhân viên cũng phải có trách nhiệm với Công ty. Đồng thời các mệnh lệnh, nhiệm vụ và thông báo tổng hợp cũng được chuyển từ lãnh đạo Công ty đến cấp cuối cùng. Tuy nhiên, cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban trong Công ty. GVHD: Th.S Lăng Thị Minh Thảo 7
 16. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1: Giới thiệu tổng quan GVHD: Th.S Lăng Thị Minh Thảo 8
 17. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1: Giới thiệu tổng quan Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận:  Ban giám đốc: Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  Gíam đốc điều hành: Phụ trách các công tác bảo hộ và an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự tại các phân xường. Trực tiếp chỉ đạo sản xuất và thay mặt Ban giám đốc giải quyết các công việc được ủy quyền khi Ban giám đ ốc đi vắng. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc và pháp luật về các quyết định của mình.  Các phòng ban • Phòng nhân sự: Phụ trách công tác quản lý lao động, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, sa thải lao động, lựa chọn hình thức lương, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ, y tế, bảo hiểm xã hội cho Công ty. • Phòng kế hoạch – kinh doanh: Chịu trách nhiệm về công tác ký kết hợp đồng, phân bổ kế hoạch cho các đơn vị, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện tiến đ ộ giao hàng của bộ phận giao nhận hàng, giải quyết các thủ tục nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu. Có chức năng tổ chức kinh doanh hàng trong nước, chào hàng, quảng cáo s ản phẩm. • Phòng tài chính kế toán: Quản lý tài chính trong Công ty và tổ chức theo dõi tình hình sử dụng vốn và quỹ trong Công ty. Định kỳ lập báo cáo kết quả tài chính c ủa Công ty. • Phòng quản lý hoạt động sản xuất: Quản lý công tác kỹ thuật sản xuất, tổ chức và theo dõi sản xuất bảo đảm đúng tiến độ với yêu cầu phòng kế hoạch đề ra. • Phòng kho vận – giao nhận: Quản lý, cấp phát nguyên phụ liệu cho sản xuất, vận tải hàng hóa, nguyên phụ liệu phục vụ kịp thời cho sản xuất . Nhận hàng nhập khẩu, kiểm tra số lượng, chất lượng hàng nhập khẩu. Quản lý, kiểm tra số lượng, chất lượng thành phẩm, vận tải hàng hóa theo đúng đơn đặt hàng. GVHD: Th.S Lăng Thị Minh Thảo 9
 18. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1: Giới thiệu tổng quan • Phòng kỹ thuật: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị máy móc theo yêu cầu sản xuất. Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, định công thức chế tạo thuốc, thành phần bảo quản. Giám sát quá trình thực hiện kỹ thuật trong quá trình sản xuất. GVHD: Th.S Lăng Thị Minh Thảo 10
 19. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1: Giới thiệu tổng quan 1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán 1.3.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán KẾẾ TOÁN TRƯỞNG K TOÁN TRƯỞNG Kếế toán Kếế toán Kếế toán Kếế toán Thủ K toán K toán K toán K toán Thủ Tiềền ập quỹ Ti n NVL, TTập Thanh quỹ NVL, Thanh mặặt, ợp chi m t, CCDC, hhợp chi toán CCDC, toán Tiềền Ti n TSCĐ, phí, công nợ TSCĐ, phí, công nợ gửi i NH gửNH XDCB Tính giá XDCB Tính giá thành thành Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 1.3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận Phòng kế toán – tài chính có chức năng tham mưu Ban giám đốc về công tác kế toán tổ chức tại công ty nhằm sử dụng đồng tiền và đồng vốn đúng mục đích, đúng chế độ chính sách hợp lý và phục vụ cho sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: • Kế toán trưởng - Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức điều hành toàn bộ hệ thống kế toán, chỉ đ ạo trực tiếp toàn bộ nhân viên kế toán trong công ty, làm tham mưu cho tổng giám đốc về các hoạt động kinh doanh, tổ chức kiểm tra kế toán nội bộ trong công ty. - Khi quyết toán được lập xong, kế toán trưởng có nhiệm vụ thuyết minh và phân tích, giải thích kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm về mọi số liệu ghi trong bảng quyết toán, nộp đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính theo quy định. • Kế toán Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay, thanh toán quốc tế - Quản lý và hạch toán các khoản vốn bằng tiền, có nhiệm vụ phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm các loại quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản vay ngắn hạn GVHD: Th.S Lăng Thị Minh Thảo 11
 20. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1: Giới thiệu tổng quan dài hạn. Có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ thanh toán, bảo quản và lưu trữ chứng từ theo quy định. GVHD: Th.S Lăng Thị Minh Thảo 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2