Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
2.735
lượt xem
156
download

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn, hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng với Chi cục thuế quản lý trực tiếp. Riêng một số ngành đặc thù có thể báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý nhưng phải được sự chấp thuận của Tổng cục Thuế. Thời gian báo cáo chậm nhất là ngày 20 của tháng sau hoặc tháng đầu quý sau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

  1. Thủ tục: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn - Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn, hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng với Chi cục thuế quản lý trực tiếp. Riêng một số ngành đặc thù có thể báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý nhưng phải được sự chấp thuận của Tổng cục Thuế. Thời gian báo cáo chậm nhất là ngày 20 của tháng sau hoặc tháng đầu quý sau. - Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng (hoặc hàng quý) với cơ quan trực tiếp quản lý thuế (mẫu BC-26/HĐ). Số lượng hồ sơ: (bộ) 01 - Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho NNT - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế quản lý trực tiếp - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho NNT - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a ): Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (mẫu BC 26/HĐ) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN. + 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 + Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002 + Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 +
  2. BÁO CÁO TÍNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN (Kể cả hoá đơn do đơn vị, cá nhân tự in)
  3. 200..... Tên đơn vị:..................................................... Điện thoại:............. Mã số thuế: ......... ......... Địa chỉ:........................................................ Đơn vị tính: số S Tên Mẫu Số hoá đơn lĩnh Số hoá đơn sử dụng, mất, trả lại Số Ghi TT hoá số còn chú đơn lại Tháng Số mới Cộng Số đã Xoá Mất Số Cộng trước lĩnh hoặc sử dụng bỏ nộp trả còn lại đăng ký lại sử dụng Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. ..........,ngày.........tháng.........năm......... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản