intTypePromotion=1
ADSENSE

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP " MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH DV TM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÀ MY "

Chia sẻ: Le Dinh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:64

2.478
lượt xem
480
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp " một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty tnhh dv tm phát triển công nghệ trà my "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TỐT NGHIỆP " MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH DV TM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÀ MY "

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM ------------------------ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH DV TM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÀ MY CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - 211207 GVHD : TS. NGUYỄN VĂN NHƠN SVTH : HOÀNG THỊ BÍCH TRÂM MSSV : 07743941 LỚP : ĐHQT 3B KHÓA : 2007-2011 TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2011
 2. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong báo cáo tốt nghiệp này là trung thực và chưa được ai công bố trong bất cứ công trình nào khác. Tác giả báo cáo tốt nghiệp Hoàng Thị Bích Trâm TP.HCM, ngày 12 tháng 5 năm 2011 i
 3. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................................1 CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING ........................3 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN........................................................................ 3 1.1.1Khái niệm về marketing ............................................................................ 3 1.1.2 Các quan điểm markreting ...................................................................... 3 1.1.3 Mục tiêu của hệ thống marketing ........................................................... 3 1.1.4 Tiến trình quản trị marketing ................................................................. 4 1.2 VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA MARKETING TRONG KINH DOANH ..... 5 1.3 CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX ......................................................... 6 1.3.1 Chiến lược sản phẩm ................................................................................ 6 1.3.2 Chiến lược giá ........................................................................................... 8 1.3.3 Chiến lược phân phối ............................................................................. 10 1.3.4.Chiến lược chiêu thị ................................................................................ 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TRÀ MY TRONG THỜI GIAN QUA .........................12 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY............................................. 12 2.1.1 Lịch sử hình thành ................................ ................................ ........................... 12 2.1.2 Mục tiêu, lĩnh vực kinh doanh ................................ ................................ ........ 12 2.1.3 Sơ đồ tổ chức ................................ ................................ ................................ .... 13 2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÀ MY GIAN ĐOẠN 2008-2010.................................................................................. 15 2.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TRÀ MY...................................................... 16 2.3.1 Môi trường vĩ mô ................................ ................................ ............................. 16 2.3.2 Các yếu tố vi mô...................................................................................... 18 2.3.3 Nhận xét .................................................................................................. 20 2.4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TRÀ MY ............................................................................................................. 21 2.4.1.Thị trường ................................ ................................ ................................ ........ 21 ii
 4. 2.4.2 Khách hàng ................................ ................................ ................................ ...... 21 2.4.3 Phân tích sản phẩm ................................ ................................ ......................... 22 2.4.4 Phân tích giá................................ ................................ ................................ ..... 23 2.4.5 Phân phối ................................ ................................ ................................ ......... 24 2.4.6 Chiêu thị ................................ ................................ ................................ ........... 25 2.4.7 Nhận xét ................................ ................................ ................................ .......... 26 2.5 NGHIÊN CỨU VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG CAMERA QUAN SÁT TẠI THỊ TRƯỜNG TP.HCM ................................................................................ 27 2.5.1 Sơ lược về bảng nghiên cứu ................................ ................................ ............. 27 2.5.2 Kết quả nghiên cứu ................................ ................................ .......................... 27 2.6 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT .............................................................. 35 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TRÀ MY .........................38 3.1 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI ...................... 38 3.2 CÁC GIẢI PHÁP MARKETING MIX.................................................... 38 3.2.1 Chíến lược sản phẩm ................................ ................................ ....................... 38 3.2.2 Chiến lược giá cả ................................ ................................ .............................. 39 3.2.3 Chiến lược phân phối................................ ................................ ....................... 40 3.2.4 Chiến lược chiêu thị ................................ ................................ ......................... 40 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỤ TRỢ ............................................................. 42 3.2.1 Giải pháp về nhân lực ................................ ................................ ...................... 42 3.2.1 Giải pháp về nguồn vốn ................................ ................................ ................... 42 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC ............................................... 43 KẾT LUẬN .......................................................................................44 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO iii
 5. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu, các quý thầy cô Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện học tập và truyền đạt kiến thức quý báu và hữu ích cho chúng em trong suốt quá trình học tập ở trường. Đặc biệt, em tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Nhơn, người đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập này. Thông qua báo cáo thực tập này, em xin cảm ơn ban lãnh đạo Công Ty TNHH DV TM Phát triển công nghệ Trà My, các anh chị phòng kinh doanh và các bộ phận phòng ban khác đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em tiếp cận thực tế tại đơn bị cũng như cung cấp và hướng dẫn cho em những tại liệu cần thiết trong suốt thời gian thực tập. Song với trình độ và kiến thức có hạn, chắc chắn báo cáo này không thể tránh khỏi những sai sót. Chính vì vây, em rất mong nhận được những đóng góp quý báu của quý Thầy Cô và Cô Chú anh chị trong công ty. Em xin chân thành cảm ơn! iv
 6. NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 v
 7. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 vi
 8. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 vii
 9. DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ Tên sơ đồ, bảng, biểu đồ Trang SƠ ĐỒ 2.1- Sơ đồ tổ chức của công ty Trà My 13 BẢNG 2.1- Bảng phân tích tình hình lợi nhuận của công ty trong giai đoan 15 2008-2010 BẢNG 2.2 -Các hình thức khuyến mãi 33 BIỂU ĐỒ 2.1- Kênh tìm kiếm thông tin về sản phẩm 28 BIỂU ĐỒ 2.2 - Nhận biết của khách hàng về nhà cung cấp camera quan sát 28 BIỂU ĐỒ 2.3- Nguồn thông tin khi khách hàng muốn biết về sản phẩm 29 BIỂU ĐỒ 2.4- Lợi ích khách hàng mong muốn khi mua sản phẩm 30 BIỂU ĐỒ 2.5- Các tiêu chí khi chọn lựa nhà cung cấp, lắp đặt camera 31 BIỂU ĐỒ 2.6- Các yếu tố khi chọn lựa sản phẩm camera quan sát 32 BIỂU ĐỒ 2.7- Giá mong muốn khi mua sản phẩm camera quan sát 33 BIỂU ĐỒ 2.8- Nhận xét về chất lượng sản phẩm cua công ty Trà My 34 BIỂU ĐỒ 2.9- Nhận xét của khách hàng dịch vụ bảo hành của công ty Trà 35 My viii
 10. CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BHYT : Bảo hiểm y tế BHXH : Bảo hiểm xã hội TNHH TM DV PTCN : Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ phát triển công nghê TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh ix
 11. Báo cáo tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sau nhiều năm đổi mới nền kinh tế, nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Một nền kinh tế mở như hiện nay cho phép các doanh nghiệp tự chủ hoạt động kinh doanh của mình. Đó là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp, cho phép các doanh nghiệp tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để quản lý tốt quá trình kinh doanh trong điều kiện nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi con người cần nhận biết đầy đủ thông tin về hoạt động kinh tế, hiện tượng xã hội, quá trình kĩ thuật, hoạt động tài chính, nắm bắt đầy đủ và kịp thời hơn thông tin về nhu cầu ngày càng tăng, để từ đó ra các quyết định đúng đắn thúc đẩy sản xuất xã hội phát triển Cùng với xu hướng đó, vai trò của hoạt động marketing ngày càng được khẳng định trên thị trường. Nó giúp cho các đơn vị kinh doanh định hướng hoạt động kinh doanh của mình. Từ việc nghiên cứu thị trường, nhu cầu thị trường đến việc thúc đẩy tiêu thụ doanh số bán và tăng sự thỏa mãn khách hàng. Marketing được coi là một trong những bí quyết tạo nên sự thành công của doanh nghiệp và là công cụ cạnh tranh có hiệu quả. Qua quá trình thực tập tại công ty Trà My với mong muốn được sử dụng những kiến thức đã học góp phần làm tăng năng lực Marketing tại công ty Trà My, cá nhân tôi chọn đề tài : "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DịCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÀ MY” làm đề tài nghiên cứu cho báo cáo tốt nghiệp của mình. Mục đích của đề tài nhằm phân tích tình hình thực trạng về hoạt động marketing tại công ty để đề xuất các giải pháp marketing cho công ty. Ngoài ra đề tài còn nhằm củng cố và nâng cao những nhận thức về Marketing ở các cơ sở kinh doanh thương mại nhằm rèn luyện và hoàn thiện các phương pháp nghiên cứu để vận dụng trong quá trình công tác của tôi sau khi tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu về công tác marketing của công ty Trà My, từ đó đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại công ty 3. Đối tượng nghiên cứu GVHD: TS. Nguyễn Văn Nhơn SVTH: Hoàng Thị Bích Trâm 1
 12. Báo cáo tốt nghiệp Đối tượng nghiên cứu là tình hình marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại phát triển công nghệ Trà My 4. Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích môi truong kinh doanh, tình hình marketing tại công ty. 5. Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu duy vật biện  Phương pháp thống kê mô tả  Phân tích bảng biểu  Phương pháp so sánh 6. Kết cấu đề tài Chương 1 : Cơ sở lý luận về marketing Chương 2: Thực trạng về hoạt động marketing của công ty Trà My trong thời gian qua Chương 3 : Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty Trà My GVHD: TS. Nguyễn Văn Nhơn SVTH: Hoàng Thị Bích Trâm 2
 13. Báo cáo tốt nghiệp CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 1.1.1 Khái niệm về marketing Theo hiệp hội marketing Hoa Kỳ ” Marketing là một quá trình hoạch định và quản lý thực hiện việc định giá, chiêu thị và phân phối các ý tưởng, hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích tạo ra những giao dịch để thỏa mãn những mục tiêu của cá nhân, của tổ chức, của xã hội”. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Là làm việc với thị trường để biến những trao đổi tiềm năng thành hiện thực nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của con người. Marketing là một quá trình quản lí mang tính xã hội, nhờ nó các cá nhân và các nhóm người khác nhau nhận được cái mà họ cần và mong muốn, thông qua việc tạo ra, cung cấp và trao đổi các sản phẩm có giá trị với những người khác. 1.1.2 Các quan điểm markreting  Quan điểm sản xuất : Quan điểm này cho rằng khách hàng sẽ có cảm tình với những hàng hóa được bán rộng rãi và giá cả phải chăng, do đó hoạt động quản trị cần tập trung nỗ lực vào việc hoàn thiện hoạt động sản xuất và phân phối có hiệu quả.  Quan điểm sản phẩm: Quan điểm này cho rằng khách hàng thích những sản phẩm có chất lượng cao nhất, có tính năng sử dụng cao nhất, do đó doanh nghiệp phải tập trung mọi nỗ lực để thường xuyên cải tiến sản phẩm.  Quan điểm bán hàng: Cho rằng khách hàng sẽ không mua nhiều sản phẩm của doanh nghiệp nếu nh ư doanh nghiệp không thường xuyên tiến hành các nỗ lực về chiêu thị và tiêu thụ.  Quan điểm marketing: Cho rằng chìa khóa để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp là xác định cho được nhu cầu của thị trường mục tiêu, và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách tối đa, hiệu quả hơn đối thủ cạnh tranh.  Quan điểm marketing xã hội: Cho rằng hoạt động của doanh nghiệp là nhằm xác định nhu cầu ước muốn cũng như sở thích của thị trường mục tiêu và tiến hành thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả hơn đối thủ cạnh tranh theo cách thức duy trì và phát triển lợi ích của người tiêu dùng xã hội. 1.1.3 Mục tiêu của hệ thống marketing GVHD: TS. Nguyễn Văn Nhơn SVTH: Hoàng Thị Bích Trâm 3
 14. Báo cáo tốt nghiệp  Tối đa hóa mức độ tiêu dùng: Việc xác lập mục tiêu này của marketing dựa trên một giả định là khi con người càng mua sắm và tiêu dùng nhiều hơn thì họ càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Những người làm marketing cho rằng marketing tạo điều kiện dễ dàng và kích thích tiêu dùng tối đa, nhờ đó sẽ thúc đẩy sản xuất, tạo ra nhiều công ăn việc làm và đem lại sự thịnh vượng tối đa.  Tối đa hóa sự thỏa mãn của người tiêu dùng: Doanh nghiệp chỉ có thể đạt các mục tiêu kinh doanh của mình dựa trên sự nỗ lực nhằm gia tăng sự thõa mãn của khách hàng. Với nguồn lực giới hạn, mỗi doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh phải cố gắng sử dụng hợp lí để đáp ứng yêu cầu của các nhóm lợi ích khác nhau và việc gia tăng sự thõa mãn của nhóm người này có thể làm phương hại đến lợi ích của nhóm người khác.  Tối đa hóa sự lựa chọn của người tiêu dùng: Mục tiêu này được đưa ra nhằm gia tăng sự đa dạng của sản phẩm và khả năng lựa chọn của người mua với hàm ý rằng người tiêu dùng có nhiều khả năng hơn để lựa chọn, do đó họ có thể tìm mua đúng loại hàng nào thỏa mãn được ước muốn của họ, làm cho họ cảm thấy hài lòng nhất.  Tối đa hóa chất lượng cuộc sống: Nhiều người cho rằng, các vấn đề marketing sẽ được giải quyết một cách toàn diện và triệt để hơn nếu người làm marketing đứng trên quan điểm marketing xã hội và hệ thống marketing lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống làm mục tiêu cơ bản cho hoạt động của mình. 1.1.4 Tiến trình quản trị marketing Quản trị marketing là quá trình tập trung nguồn lực của công ty vào các mục tiêu dựa trên những cơ hội của thị trường. Nó là ”quá trình hoạch định và quản lý khái niệm, định giá, chiêu thị và phân phối sản phẩm để tạo nên các trao đổi với các nhóm mục tiêu để thỏa mãn khách hàng và đạt được mục đích của tổ chức” Quá trình marketing theo Philip Loter được cụ thể hóa thành các bước sau: - Bước 1: Phân tích cơ hội marketingPhân tích cơ hội marketing bao gồm việc phân tích môi trường marketing. Môi trường marketing gồm có môi trường vĩ mô và môi trường vi mô, môi trường bên trong và môi trường bên ngoài công ty. - Môi trường vĩ mô bao gồm các môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội, dân số, chính trị luật pháp, công nghệ, thiên nhiên. - Môi trường vi mô gồm có người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, các tổ chức marketing trung gian như phân phối, quảng cáo, nghiên cứu thị trường. - Môi trường bên trong công ty tạo nên điểm yếu hay điểm mạnh của công ty. GVHD: TS. Nguyễn Văn Nhơn SVTH: Hoàng Thị Bích Trâm 4
 15. Báo cáo tốt nghiệp - Bước 2: Xác định mục tiêu và thiết kế các chiến lược marketing Chiến lược marketing bao gồm chiến lược chọn thị trường mục tiêu (marketing targeting). Tạo vị trí sản phẩm trên thị trường mục tiêu, các chiến lược marketing cạnh tranh và phát triển và chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix) - Bước 3: Hoạch định chương trình marketing Chương trình marketing bao gồm các quyết định : Làm cái gì? Khi nào làm? Ai sẽ làm? Và chi phí bao nhiêu? Như vậy chương trình marketing cụ thể hóa các công việc cụ thể thực hiện nh ư các quyết định nghiên cứu thị trường, về sản phẩm, giá cả, chiêu thị, phân phối.. - Bước 4: Triển khai marketing Mix - Bước 5: Thực hiện chiến lược marketing - Bước 6: Kiểm tra hoạt động marketing 1.2 VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA MARKETING TRONG KINH DOANH Qua nghiên cứu và phân tích lịch sử phát triển của marketing các nhà kinh tế khẳng định marketing ra đời trước hết chính là để nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động thương mại, tiêu thụ sản phẩm, giải quyết những khó khăn rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt cũng như xác định được cơ hội của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra giải pháp kinh doanh có hiệu quả nhất. Marketing còn có chức năng hết sức quan trọng đó là chức năng kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp với thị trường. Marketing hướng các nhà quản trị vào việc trả lời hai câu hỏi: - Một là, liệu thị trường có cần hết hay mua hết số sản phẩm doanh nghiệp tạo ra hay không? - Hai là, liệu cái giá mà doanh nghiệp định bán, người tiêu dùng có đủ tiền mua hay không? Qua đó marketing đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp h ướng theo thị trường, biết lấy thị trường – nhu cầu và mong muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh.  Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing của Doanh nghiệ p Hoạt động marketing của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng chịu tác động của nhiều nhân tố, các nhân tố đó hình thành môi trường kinh doanh của một doanh nghiệp. Môi trường được tiếp cận dưới góc độ Marketing là môi trường marketing. Môi trường marketing là tổng hợp tất cả các yếu tố, những lực lượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động hoặc ra GVHD: TS. Nguyễn Văn Nhơn SVTH: Hoàng Thị Bích Trâm 5
 16. Báo cáo tốt nghiệp các quyết định của bộ phận marketing trong doanh nghiệp đến khả năng thiết lập hoặc duy trì mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng. 1.3 CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX  Khái niệm chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là một chương trình hành động tổng quát hướng đến việc thực hiện những mục tiêu của doanh nghiệp. Chiến lược không nhằm vạch ra một cách chính xác làm thế nào để có thể đạt được những mục tiêu vì đó là nhiệm vụ của vô số các chương trình hỗ trợ, các chiến lược chức năng khác. Chiến lược chỉ tạo ra cái khung để hướng dẫn tư duy và hành động. Chiến lược là một tập hợp những mục tiêu và chính sách cũng như các kế hoạch chủ yếu để đạt được các mục tiêu đó, nó cho thấy rõ doanh nghiệp đang và sẽ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh nào.  Khái niệm chiến lược marketing Chiến lược marketing là sự lí luận (Logic) marketing nhờ đó một đơn vị kinh doanh hi vọng đạt được các mục tiêu marketing của mình. Chiến lược marketing bao gồm các chiến lược chuyên biệt liên quan đến những thị trường mục tiêu, marketing- mix và ngân sách marketing. Do chịu tác động của nhiều yếu tố, nên khi xây dựng chiến lược marketing phải xuất phát từ nhiều căn cứ khác nhau. Có ba căn cứ chủ yếu người ta gọi là tam giác chiến lược là: căn cứ vào khách hàng, căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp, căn cứ vào đối thủ cạnh tranh. 1.3.1 Chiến lược sản phẩm Sản phẩm là tất cả những gì có thể thoả mãn được nhu cầu hay mong muốn và được chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý, mua sử dụng hay tiêu dùng. Sản phẩm có thể là những vật thể là những hàng hoá hữu hình, dịch vụ, ý tưởng… Một sản phẩm luôn gồm có những đặc điểm v à thuộc tính hữu hình cũng như vô hình. Khi sáng tạo ra một sản phẩm, nhà thiết kế cần phải chú ý và nhận thức 3 tầng khác nhau của sản phẩm: Sản phẩm cốt lõi: Đây là thành phần người mua thực sự cần mua.   Sản phẩm hiện thực: bao gồm các yếu tố đặc điểm sử dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, chất lượng. GVHD: TS. Nguyễn Văn Nhơn SVTH: Hoàng Thị Bích Trâm 6
 17. Báo cáo tốt nghiệp Sản phẩm hoàn chỉnh: sau cùng nhà thiết kế có thể bổ sung thêm những dịch  vụ và lợi ích phụ cho sản phẩm nh ư lắp đặt, bảo hành, dịch vụ giao hàng… để cho sản phẩm trở thành sản phẩm hoàn chỉnh. 1.3.1.2 Chiến lược cho các giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm  Chiến lược marketing cho giai đoạn phát triển sản phẩm mới: Sản phẩm mới được thể hiện bằng 2 dạng: mới đối với công ty (công ty sản xuất sản phẩm lần đầu tiên, mặc dù sản phẩm đã có trên thị trường); mới đối với thị trường khi nó lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Qui trình đối với một sản phẩm mới bao gồm các giai đoạn: - Phát triển ý tưởng về sản phẩm mới: Các ý tưởng này xuất phát từ nhiều nguồn như khách hàng, đối thủ cạnh tranh, ban lãnh đạo… Nhưng nhu cầu và ước muốn của khách hàng là cơ sở và điểm xuất phát cho ý tưởng sản phẩm mới. - Sàng lọc ý tưởng: khi đã có ý tưởng, công việc tiếp theo là sàng lọc các ý tưởng này để chọn ý tưởng tiềm năng và loại ý tưởng không khả thi, và phải được đánh giá kỹ lưỡng. - Phát triển và thử nghiệm sản phẩm: thông qua các công cụ nghiên cứu thị trường, công ty sẽ biết được mức độ phù hợp của sản phẩm đối với thị trường. - Phát triển chiến lược marketing cho thương hiệu: Nhà marketing hoạch định sơ bộ chiến lược và chương trình marketing để tung thương hiệu sản phẩm mới ra thị trường. - Phân tích kinh doanh: Khi xây dựng chiến lược và chương trình marketing cho thương hiệu sản phẩm mới, công ty cần phân tích đánh giá lại mức độ hấp dẫn của nó cũng như mức độ phù hợp với mục tiêu chung về doanh thu, chi phí,….  Chiến lược marketing cho giai đoạn giới thiệu: Có 4 chiến lược công ty có thể sử dụng trong giai đoạn giới thiệu sản phẩm:  Chiến lược hớt kem nhanh: Công ty quảng cáo rầm rộ, và định mức giá cao để thu lợi nhuận nhanh - Chiến lược hớt kem chậm: công ty định giá cao nhưng mức độ chiêu thị thấp để giảm chi phí. - Chiến lược thẩm thấu nhanh: công ty định giá thấp nhưng thực hiện các chương trình quảng bá rầm rộ, nên phù hợp với thị trường lớn, khả năng xâm nhập của đối thủ cạnh tranh cao, độ nhạy giá cả của khách hàng rất cao. - Chiến lược thẩm thấu chậm: công ty định giá thấp nhưng mức độ quảng bá cũng thấp, phù hợp thị trường lớn, khả năng xâm nhập của đối thủ cạnh tranh không cao, độ nhạy giá cả cao. GVHD: TS. Nguyễn Văn Nhơn SVTH: Hoàng Thị Bích Trâm 7
 18. Báo cáo tốt nghiệp  Chiến lược marketing cho giai đoạn tăng trưởng: Là giai đoạn sản phẩm được thị trường chấp nhận, doanh số tăng nhanh. Để kéo dài giai đoạn tăng trưởng các công ty thường áp dụng một số chiến l ược để được mức tăng trưởng cao như sau: nâng cao chất lượng sản phẩm, xâm nhập vào các thị trường mới, mở rộng kênh phân phối.  Chiến lược marketing cho giai đoạn trưởng thành Các công ty có thể thực hiện hai nhóm chiến lược chính trong giai đoạn trưởng thành: điều chỉnh thị trường và điều chỉnh hỗn hợp marketing. - Điều chỉnh thị trường: thông qua việc kích thích khách hàng cũ tiêu dùng nhiều hơn, thuyết phục những người chưa tiêu dùng thành khách hàng của thương hiệu và tham gia và các khúc thị trường mới. - Có thể điều chỉnh, bổ sung các thành phần của hỗn hợp marketing nh ư cải tiến chất lượng sản phẩm, các đặc tr ưng bổ sung, kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc,… Công ty có thể điều chỉnh giá, hệ thống phân phối, cải tiến dịch vụ khách h àng.  Chiến lược marketing cho giai đoạn suy thoái Trong giai đoạn này các doanh nghiệp thường áp dụng chiến lược sản xuất và marketing cầm chừng như: giảm chi phí thiết kế, nghiên cứu, quảng cáo,… chờ đối thủ cạnh tranh bỏ cuộc hoặc loại bỏ sản phẩm. 1.3.2 Chiến lược giá Giá cả hàng hoá là số tiền hoặc những vật gì khác cần để đổi được một sản phẩm. Giá cả có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế, công ty kinh doanh và trong tâm trí khách hàng.  Chiến lược giá hớt kem (hớt váng sữa): Điều kiện áp dụng: - Khách hàng: phù hợp khi độ nhạy giá cả của khách hàng thấp do mức độ dị biệt của thương hiệu cao và khúc thị trường này có đủ qui mô để kinh doanh có hiệu quả (Đủ lượng khách hàng chấp nhận giá cao). - Chi phí: sản xuất với quy mô nhỏ không cao lắm. - Đối thủ cạnh tranh khó khăn trong việc tham gia thị trường  Chiến lược giá xâm nhập thị trường: Với chiến lược này, công ty ấn định giá thấp với hy vọng sẽ hấp dẫn, thu hút nhiều khách hàng nhằm giành được một thị phần lớn. Việc ấn định giá thấp sẽ được thuận lợi trong điều kiện sau: GVHD: TS. Nguyễn Văn Nhơn SVTH: Hoàng Thị Bích Trâm 8
 19. Báo cáo tốt nghiệp - Khách hàng: phù hợp trong trường hợp độ nhạy về giá cả cao để có được thị trường với qui mô lớn - Chi phí: chi phí tương đối nhỏ - Cạnh tranh: đối thủ cạnh tranh cho phép công ty định giá xâm nhập để hấp dẫn khách hàng.  Chiến lược giá trung hoà Là chiến lược giá cả được định theo đa số khách hàng, và tương xứng với giá trị của thương hiệu. Công ty chọn chiến lược giá trung hoà không tập trung vào vai trò của giá cả mà chú trọng đến các thành phần khác của marketing Khách hàng: khách hàng khó khăn xác định giá trị thương hiệu (thương hiệu mới xâm nhập thị trường). Vì vậy giá thương hiệu quá cao hay quá thấp sẽ khó thuyết phục khách hàng. - Chi phí: qui mô hiệu quả kinh tế không quá cao cũng không quá thấp - Cạnh tranh: đối thủ cạnh tranh rất nhạy cảm với doanh số, luôn t ìm cách tấn công giá cả.  Điều chỉnh giá Doanh nghiệp điều chỉnh giá cả tuỳ theo những điều kiện kinh doanh khác nhau và các yếu tố của hiện trạng thị trường như:  Giảm giá: Nhiều công ty áp dụng việc giảm giá để kích thích khách hàng trong các trường hợp sau: thanh toán sớm, mua số lượng lớn, thực hiện một số chức năng theo cho nhà sản xuất như tồn kho, thống kê; mua hàng trái thời vụ; trao đổi hàng hoá như trả bằng cũ để mua hàng mới, thực hiện chiêu thị.  Chính sách giá phân biệt: Nhiều công ty thường hay thay đổi giá căn bản cho ph ù hợp với từng đối tượng khách hàng, phù hợp với từng sản phẩm, khu vực tiêu thụ… Đây là trường hợp công ty bán một sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau, không dựa trên cơ sở là chi phí khác nhau. Có nhiều dạng giá phân biệt - Định giá theo phân khúc: ở những nhóm khách hàng khác biệt nhau có những giá khác nhau. - Định giá theo dạng sản phẩm: công ty đưa ra nhiều dạng khác nhau của một sản phẩm và định giá khác nhau cho từng dạng. - Định giá theo khu vực: những khu vực khác nhau sẽ có mức giá khác nhau tuy rằng chi phí như nhau. GVHD: TS. Nguyễn Văn Nhơn SVTH: Hoàng Thị Bích Trâm 9
 20. Báo cáo tốt nghiệp - Định giá theo thời gian: định giá thay đổi theo ngày khác nhau, đôi khi giờ khác nhau. Thí dụ: vào mạng buổi tối, ban ngày cước phí khác nhau… - Khi thực hiện chính sách giá phân biệt cần phải chú ý đến các điều kiện sau: - Phải hợp pháp. Nhiều nơi có luật cấm áp dụng chính sách giá phân biệt nếu không chứng minh được có sự khác nhau về chi phí. - Khách hàng ở khu vực giá thấp không mua đi, bán lại - Đối thủ cạnh tranh không tấn công bằng giá vào khu vực gía cao.  Giá tâm lý Giá cả thường phản ánh về các thuộc tính của sản phẩm. Rất nhiều khách h àng dùng giá cả để đo lường chất lượng sản phẩm. Khi áp dụng chính sách này, nhà sản xuất xem xét các yếu tố tâm lý của giá cả chứ không đơn thuần về khía cạnh kinh tế. Định giá theo tâm lý người mua.  Giá chiêu thị Công ty thực hiện chính sách giá chiêu thị trong một giai đoạn nào đó sẽ bán giá thấp hơn giá đã ghi trên sản phẩm, và trong nhiều trường hợp, thấp hơn chi phí để kích thích số lượng hàng bán.  Định giá theo vùng địa lý Công ty cần xem xét giá cả của sản phẩm khi bán ở các vùng địa lý khác nhau. Khi áp dụng chính sách giá này công ty cần chú ý chính sách giá của các đối thủ cạnh tranh. 1.3.3 Chiến lược phân phối Kênh phân phối là một tập hợp các công ty và cá nhân có tư cách tham gia vào quá trình lưu chuyển sản phẩm hoặc dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Hệ thống tổ chức kênh phân phối có thể chia làm ba dạng chính:  Kênh phân phối truyền thống: Bao gồm các nhà sản xuất, bán buôn, bán lẻ hoạt động độc lập nhau để tìm kiếm khả năng tối đa hoá lợi nhuận cho tổng thể  Kênh phân phối dọc-VNS: bao gồm các nhà sản xuất một hay nhiều người bán sỉ, một hay nhiều người bán lẻ hoạt động như một hệ thống nhất.  Hệ thống kênh phân phối ngành –HMS: Hai hay nhiều công ty không có liên hệ với nhau trong cùng một cấp của kênh phân phối liên kết lại với nhau để theo đuổi các cơ hội marketing Các quyết định về kênh phân phối gồm: Xác định vai trò hoạt động của việc phân phối, lựa chọn các kênh phân phối chủ yếu, đánh giá các kênh phân phối chủ yếu. Các phương thức phân phối sản phẩm GVHD: TS. Nguyễn Văn Nhơn SVTH: Hoàng Thị Bích Trâm 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2