Báo cáo viên và nhiệm vụ của báo cáo viên trong tập huấn bồi dưỡng thường xuyên

Chia sẻ: Thanh Lich | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
108
lượt xem
14
download

Báo cáo viên và nhiệm vụ của báo cáo viên trong tập huấn bồi dưỡng thường xuyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Báo cáo viên và nhiệm vụ của báo cáo viên trong tập huấn bồi dưỡng thường xuyên" trình bày vì sao giáo viên phải cần người hướng dẫn và tư vấn tự học?, phân biệt khái niệm hướng dẫn tự học và tư vấn tự học?, giáo viên cần hướng dẫn, tư vấn những gì để họ tự học?,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo viên và nhiệm vụ của báo cáo viên trong tập huấn bồi dưỡng thường xuyên

  1. TẬP HUẤN BÁO CÁO VIÊN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Người thực hiện: Trường tiểu học Xuân Hồng 2
  2. PHẦN II: BÁO CÁO VIÊN VÀ NHIỆM VỤ CỦA BÁO CÁO VIÊN TRONG TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 1.  VÌ SAO GIÁO VIÊN PHẢI  CẦN NGƯỜI HƯỚNG DẪN VÀ TƯ VẤN TỰ HỌC?  2.  PHÂN BIỆT KHÁI NIÊM HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VÀ TƯ VẤN TỰ HỌC?  3.  GIÁO VIÊN CẦN HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN NHỮNG GÌ ĐỂ HỌ TỰ HỌC?  4.  PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT  HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN  TỰ HỌC?  5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÁO CÁO VIÊN TRONG  HƯỚNG DẪN VÀ  TƯ VẤN  TỰ HỌC?
  3. PHẦN II: BÁO CÁO VIÊN VÀ NHIỆM VỤ CỦA BÁO CÁO VIÊN TRONG TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 1.  VÌ SAO GIÁO VIÊN PHẢI  CẦN NGƯỜI HƯỚNG DẪN VÀ TƯ VẤN TỰ HỌC?           HĐ NHÓM: (10 PHÚT)        HÃY VIẾT MỘT SỐ KHÓ KHĂN MÀ  THẦY CÔ CHO LÀ LỚN NHẤT TRONG  QUÁ TRÌNH TỰ HỌC. THẦY CÔ ĐàGIẢI  QUYẾT KHÓ KHĂN ĐÓ NHƯ THẾ NÀO?
  4. I. VÌ SAO GIÁO VIÊN CẦN CÓ NGƯỜI HƯỚNG DẪN VÀ T Ư VẤN TỰ H ỌC? Những khó khăn trong tự hoc: Ngay cả những giáo viên có thâm niên công tác lâu năm vẫn g ặp ph ải nh ững khó khăn trong tự học để nâng cao trình độ: - Những khó khăn trong quá trình xác định mục đích tự học, nội dung t ự h ọc, lập kế hoạch tự học của giáo viên. - Những khó khăn liên quan trực tiếp tới nhận thức của giáo viên trong quá trình bồi dưỡng, tự bồi dưỡng. - Khó khăn nảy sinh trong quá trình lĩnh hội kiến thức và hình thành k ỹ năng - Những khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao sau bài giảng. - Những khó khăn này có thể liên quan đến các hoạt động ngh ề nghiệp, năng lực vận dụng, năng lực thực hành của giáo viên hoặc đến chính các ph ương tiện học tập. - Những khó khăn trong tự học của giáo viên còn bao hàm toàn cảnh b ức tranh về cuộc sống của giáo viên trong quá trình công tác đó là môi tr ường làm việc của nhà trường nơi họ công tác, yếu tố gia đình, hoàn cảnh cá nhân, các chế độ chính sách của nhà trường, của ngành đối với giáo viên.
  5. I. VÌ SAO GIÁO VIÊN PHẢI CÓ NGƯỜI HƯỚNG DẪN VÀ T Ư V ẤN TỰ H ỌC? • Vì vậy, trong quá trình tự học, tự nghiên cứu giáo viên luôn cần ng ười hướng dẫn và tư vấn tự học đê giải quyết các khó khăn nhằm đạt được m ục tiêu. Với vai trò là người hướng dẫn, tư vấn, báo cáo viên cần xác định rõ đâu là những khó khăn của giáo viên rồi sau đó tiếp cận nó một cách hệ thống từ đó xác định nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho người học để họ xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp tự học và sử dụng thời gian tự học hợp lý, hiệu quả.
  6. 2.  PHÂN BIỆT KHÁI NIÊM HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VÀ TƯ VẤN TỰ HỌC? * Hướng dẫn tự học: Là quá trình mang tính trực tiếp, thường diễn ra tại thời điểm xác định trong quá trình dạy học, bồi dưỡng nhằm giúp người học xác định sự lựa chọn trợ giúp tự học thành công và hiệu quả. * Hướng dẫn tự học là một thuật ngữ được áp dụng trong quá trình dạy học hay tập huấn bồi dưỡng giáo viên giúp người học thực hiện các mục tiêu kế hoạch dạy học đề ra, thông qua đó làm phong phú thêm vốn tri thức hiểu biết cá nhân tự biến đổi mình theo yêu cầu của nghề nghiệp.n tự học: là quá trình mang tính khái quát hơn, không bị hạn chế về cả * Tư vấ không gian và thời gian. Tư vấn tự học được hiểu là sự giúp đỡ người học với sự quan tâm đến mọi mặt của người học đặc biệt là vốn sống, vốn kinh nghiệm của người học. Tư vấn tự học là giúp người học có những lời khuyên để họ quyết định cách thức tiến hành hành động học tập và sự lựa chọn n ội dung, phương pháp tự học, sử dụng thời gian và phương tiện hỗ trợ m ột cách hữu ích. •Tư vấn tự học thường được xem là một phần của các hoạt động hướng dẫn tự học, * Hướng dẫn và tư vấn tự học có quan hệ mật thiết với nhau vì cùng thực hiện mục đích tạo ra một cơ hội cho người học thấy được nhiều lựa chọn có thể sau đó giúp người học có được sự lựa chọn nội dung, phương pháp, biện pháp kỹ thuật để học một cách hiệu quả và thành công với chi phí thời gian và công sức ít nhất.
  7. CÁC NỘI DUNG HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN TỰ HỌC CHO GIÁO VIÊN Thầy cô hãy xác định những nội dung cần trợ giúp trong quá trình tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên.
  8. 3. GIÁO VIÊN CẦN HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN NHỮNG GÌ ĐỂ HỌ TỰ HỌC? Nội dung hướng dẫn, tư vấn tự học cho giáo viên: 1. Hướng dẫn tư vấn xác định mục tiêu, nội dung tự học. 2. Hướng dẫn tư vấn lập kế hoạch tự học. 3. Hướng dẫn tư vấn chia sẻ kinh nghiệm và khó khăn với đồng nghiệp để học lẫn nhau. 4. Hướng dẫn tư vấn lựa chọn phương pháp và kỹ thuật tự học. 5. Hướng dẫn tư vấn tự kiểm tra, đánh giá kết quả tự học. 6. Hướng dẫn tư vấn kỹ năng thực hành, vận dụng tri thức vào thực tiễn giảng dạy và giáo dục học sinh.
  9.  4.  PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT  HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN  TỰ HỌC? Phương pháp : 1. PP tự định hướng: thông qua chỉ dẫn gợi ý để người học tự xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp học tập 2. Khêu gợi sự tưởng tượng vượt qua thách thức giúp người học vượt qua những rào cản để đạt mục đích Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, tự chủ cho người học giúp người học nhìn trước vấn đề. Khai thác vốn sống, vốn kinh nghiệm hiểu biết của người học Hướng dẫn người học tự lựa chọn nội dung học tập Kỹ thuật hướng dẫn tư vấn tự học. - Chẩn đoán trong khi giảng bài chia sẽ thông tin. + Sử dụng các câu hỏi. + Sử dụng các bản đồ khái niệm + Quan sát phản ứng của học viên - Chẩn đoán sau bai học: + Phân tích bài làm theo đề mục +Phản hồi thông tin từng nhóm hoặc từng học viên + Phân tích băng ghi hình và ghi tiếng.
  10. 5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÁO CÁO VIÊN TRONG  HƯỚNG DẪN VÀ  TƯ VẤN  TỰ HỌC? - Có kiến thức chuyên môn, nắm vững nội dung, phương pháp chương trình, SGK - Năm vững chương trinh bồi dưỡng thường xuyên - Có khả năng hướng dẫn, tư vấn cho GV tư học BDTX - Nắm vững quy trình tổ chức, kỹ thuật và phương pháp tập huấn - Phải lắng nghe và thấu hiểu người học - Đưa ra những kỳ vọng tích cực đối với người học - Tạo ra được những thử thách - Định hướng để người học tư duy một cách có hệ thống - Coi người học là đối tượng hợp tác, chia sẽ cùng hướng tới m ục tiêu - Tạo cho người học có niềm tin ở người hướng dẫn và tư vấn - Có nghệ thuật thu hút người học tham gia

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản