Bảo vệ mắt bé

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
4
download

Bảo vệ mắt bé

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đa phần chúng ta đều nghĩ rằng cách tốt nhất để giữ an toàn cho mắt là hạn chế bé chơi thể thao nhưng thực tế, còn có biết bao hiểm họa dình dập “cửa sổ tâm hồn” của bé mỗi ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo vệ mắt bé

  1. B o v m t bé a ph n chúng ta u nghĩ r ng cách t t nh t gi an toàn cho m t là h n ch bé chơi th thao nhưng th c t , còn có bi t bao hi m h a dình d p “c a s tâm h n” c a bé m i ngày. Tr thư ng b ch n thương m t khi chơi th thao nhưng m t bé ôi khi cũng b t n thương khi chơi trò b n súng hay nh ng chơi có th phóng ra v t ch t và c bi t là do chính nh ng tia t ngo i t ánh n ng m t tr i gây ra. An toàn khi chơi th thao i v i các b c cha m , m b o an toàn cho m t bé, yêu c u hàng u i v i tr trư c khi chơi th thao là ph i eo kính b o v
  2. thay vì kính m t thông thư ng. Kính b o v là lo i kính ôm khít l y m t, ư c làm b ng nh a d o có b n cao Nh ng môn th thao thư ng gây ch n thương cho m t nhi u nh t là bóng chày, bóng r và bóng á. Tuy nhiên, r t nhi u môn th thao khác cũng có th gây t n thương cho m t như các môn th thao dư i nư c, chơi golf... Ngăn ng a t n thương cho m t eo kính b o v m t c bi t quan tr ng n u con b n ã có t t nào ó v m t. Khi ra n ng, eo kính râm chưa b o v con b n kh i tia t ngo i mà bé còn c n ph i i mũ r ng vành, m c trang ph c ch ng n ng n u bé trên 6 tháng tu i. Không cho tr ra ngoài tr i trong th i gian t 10 - 16h h ng ngày. Ngoài ra, các hóa ch t c h i, các lo i nư c t y r a và các lo i hóa ch t khác c n ngoài t m nhìn c a tr b i chúng có th gây b ng m t khi tr ti p xúc.
  3. Khi cho tr i bơi, nên cho tr eo kính bơi nư c không gây kích ng m t.
Đồng bộ tài khoản