Bảo vệ tài liệu Word

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
165
lượt xem
61
download

Bảo vệ tài liệu Word

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc bảo vệ tài liệu trên Word được phân thành các mức độ. Mức độ cao nhất là bảo vệ khi mở tập tin Word, mức độ thứ hai là bảo vệ sự thay đổi dữ liệu trong tập tin Word.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo vệ tài liệu Word

  1. Bao ve tai lieu word Bảo vệ tài liệu Word Việc bảo vệ tài liệu trên Word được phân thành các mức độ. Mức độ cao nhất là bảo vệ khi mở tập tin Word, mức độ thứ hai là bảo vệ sự thay đổi dữ liệu trong tập tin Word. Sử dụng mức độ nào là do bạn quyết định, tùy thuộc vào mục đích của bạn. Nguyên tắc bảo vệ cho mỗi mức là bạn gán mật khẩu (Password). Khi đó, chỉ khi người nào nhập đúng mật khẩu đã gán mới có thể làm được việc bạn đã bảo vệ. 1. Cài đặt bảo vệ khi lưu tập tin Word: Khi bạn thực hiện việc lưu tài liệu, hộp thoại Save As hiển thị: • Bạn chọn lệnh Tools. • Một danh sách các lệnh hiển thị, bạn chọn lệnh General Options. • Hộp thoại General Options hiển thị:
  2. • Password to open: đặt mật khẩu bảo vệ khi mở tập tin Word. • Password to modify: đặt mật khẩu bảo vệ khi tập tin Word có sửa chữa. • Nếu không muốn đặt mật khẩu, bạn chọn tùy chọn Read- only recommended thì tập tin Word chỉ cho đọc chứ không cho sửa chữa nội dung. 2. Thực hiện cài đặt ngay trong văn bản Word: • Chọn nhóm lệnh Review, chọn tiếp lệnh Protect Document. • Một danh sách menu lệnh hiển thị: bạn chọn lệnh Restrict Formatting and Editing. • Hộp thoại Restrict Formatting and Editir hiển thị:
  3. • Bạn nhấn tùy chọn Limit formatting to a selection of styles. Tùy chọn này giúp bạn đặt mật khẩu bảo vệ trang văn bản khi được mở. • Bạn chọn tiếp Yes, Start Enforcing Protection. • Hộp thoại Start Enforcing Protection hiển thị: • Enter new password (optional) : nhập mật khẩu bảo vệ văn bản. • Reenter password to confirm: nhập lại mật khẩu vừa nhập trước đó. • Nhấn OK để áp dụng. Bảo vệ nội dung trang văn bản không cho sửa chữa, chỉ cho đọc: • Bạn chọn tùy chọn Allow only this type of editing in the document. Tùy chọn này giúp bạn lựa chọn chế độ bảo vệ tài liệu chỉ đọc. • Trong ô bạn chọn No changes (Read only). • Chọn Yes, Start Enforcing Protection. • Hộp thoại Start Enforcing Protection hiển thị:
  4. • Enter new password (optional) : nhập mật khẩu bảo vệ văn bản. • Reenter password to confirm: nhập lại mật khẩu vừa nhập trước đó. • Nhấn OK để áp dụng. Developer by Qis Technology
Đồng bộ tài khoản