Bí quyết sống lâu sống khỏe ở quanh ta

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
145
lượt xem
34
download

Bí quyết sống lâu sống khỏe ở quanh ta

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mong ước sâu xa của con người vẫn là sống lâu, sống khỏe, sống có ích, nhưng có một hiện tượng cực kỳ bất bình thường vẫn hiện hữu, đó là tuyệt đại đa số người ta chết vì bệnh, rất ít người chết vì già. Vậy làm sao để có được bí quyết sống lâu, sống khỏe?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết sống lâu sống khỏe ở quanh ta

  1. Bí quy t s ng lâu s ng kh e quanh ta Mong ư c sâu xa c a con ngư i v n là s ng lâu, s ng kh e, s ng có ích, nhưng có m t hi n tư ng c c kỳ b t bình thư ng v n hi n h u, ó là tuy t i a s ngư i ta ch t vì b nh, r t ít ngư i ch t vì già. V y làm sao có ư c bí quy t s ng lâu, s ng kh e? Ăn u ng phù h p M t l i s ng lành m nh khoa h c s tránh ư c nhi u b nh mãn tính: gi m ư c 55% s ngư i tăng huy t áp (THA), xu t huy t não, 75% s ngư i b nh i máu cơ tim, 50% s ngư i m c ái tháo ư ng, 1/3 s ngư i b ung thư và tu i th trung bình s tăng thêm 10 năm.
  2. nh: Inmagine Th c ăn phù h p cơ th không quá béo cũng không quá g y, m máu bình thư ng, máu không quá c cũng không quá loãng. Các th c này không ph i tìm ki m âu xa, ph n l n ch là nh ng ăn th c u ng r t quen thu c như: rư u vang , canh n m, canh xương; th m chí c nh ng th c tư ng r t bình dân nhưng l i có tác d ng c bi t t t v a b dư ng v a phòng ng a ư c nhi u b nh như: trà xanh, s a chua, s a u nành; ki u m ch, khoai lang tr ng, khoai lang , khoai tây, c t , y n m ch, kê, u, rau như: cà r t, bí , mư p ng, cà chua, t i, rong bi n... Ch ng h n 1g rong bi n b ng 1.000g t ng h p các loài rau, ngu n ch t
  3. dinh dư ng l i c bi t phong phú, toàn di n, cân b ng, ki m tính. ương nhiên, không h xem nh các lo i th t nhưng cũng c n ph i bi t nên l a ch n lo i th t nào. Các nhà khoa h c nh n th y ng v t càng nh thì ch t lư ng protein càng t t. Ăn th t ng v t 4 chân không t t b ng th t ng v t 2 chân, th t ng v t 2 chân không t t b ng ng v t nhi u chân. Ngư i cao tu i, nh t là cơ th suy như c nên ăn cá, c bi t cá bé, tôm bé ăn ư c c con, ăn c u l n uôi t t hơn ăn cá to, tôm to. C th m i ngày, ch c n: - U ng 100 - 200ml s a trư c khi i ng + 1 viên vitamin C, 1 viên vitamin B t ng h p. N u chưa quen tiêu hóa s a tươi thì t m thay b ng s a chua ho c s a u nành (tuy hàm lư ng canxi trong s a u nành ch b ng m t n a trong s a bò). Nh u ng “m t túi s a bò m i ngày” mà ngư i Nh t ngày nay ã cao b ng ngư i Âu, M chưa nói n tác d ng làm tăng trí thông minh, tăng s c kháng, ch ng các b nh nhi m khu n.
  4. - Ăn 200g b t. H n ch kh u ph n b t là bi n pháp gi m béo t c là gi m các tai bi n tim m ch. Nên u ng canh trư c khi ăn cơm, khi n ta ăn ch m hơn, ăn ít hơn bình thư ng, d dày không quá căng, dáng ngư i thon th , nhanh nh n và kh e m nh. - V n ăn th t, ăn tr ng ư c nhưng ch nên ăn 1/3 lư ng bình thư ng. Ăn tho i mái thì l i có h i, nh t là v i ngư i cao tu i. - Nên thư ng xuyên áp d ng “ch ít nhi t lư ng”. Nên ăn th c thô - m m – không ng t - không m n (như: ngô bung, khoai lang lu c, cháo loãng 1 - 2 b a/tu n); nên ăn thêm 2 b a ph m i ngày. - Ăn ch ng 400g rau xanh + 100g qu chín. Ăn nhi u rau qu tươi gi m ư c r t nhi u b nh ung thư. Nh ng ngư i tính tr m m c, hay phi n mu n m i ngày nên ăn 1 qu t chín (ch n lo i t không quá cay). - Ăn s ng 1 qu cà chua chín m i ngày s gi m ư c 50% s trư ng h p viêm ho c ung thư tuy n ti n li t. - M i ngày u ng 50 - 100ml rư u nho , rư u n p c m (có màu tím phòng ư c b nh xơ c ng ng m ch).
  5. - Nên ăn các lo i rau, c , qu có màu vàng, màu : cà r t, dưa h u, khoai lang , bí ngô, ngô h t. - U ng nư c chè xanh, n oc càng xanh càng t t nhưng không u ng quá nhi u, quá c. - M i sáng ăn m t bát cháo y n m ch ho c ăn bánh làm b ng b t y n m ch. - Ăn 5 - 10g m c nhĩ en m i ngày (xào, n u canh, úc ch tr ng) ho c l y 10g m c nhĩ en, 50g th t n c, 3 lát g ng, 5 qu táo en em s c lên (như s c thu c), thêm ít mu i, r i ăn, ăn li n trong 45 ngày. m c bình thư ng, m c nhĩ en giúp máu lưu thông toàn thân và lên não y hơn nên duy trì ư c trí nh , v n hành t t các b ph n, các giác quan c a cơ th .
  6. nh: Inmagine V n ng cũng là y u t quan tr ng cho s c kh e, trong ó i b là cách rèn luy n s c kh e t t nh t cho m i l a tu i, c bi t v i ngư i cao tu i. Ngư i Trung Hoa xưa r t có lý khi nh n nh: “Nư c ch y thì không th i; v n ng làm cho th c ăn d tiêu hóa, máu ư c lưu thông, b nh t t ư c tiêu tr ”... Không v n ng ho c ít v n ng s d n n trì tr và b nh t t. T t nhiên, ph i là m t ch v n ng h p lý phù h p v i tu i tác và tình tr ng s c kh e. Khoa h c ã ch ng minh i b giúp m ch máu m m tr l i, ng th i làm gi m m máu. V y i b th nào là t t nh t? T t nh t nên i b trên 3km, th i gian trên 30 phút, m i tu n ít nh t 5 l n. Sau khi i b , nh p tim + s tu i ph i b ng 170. N u nh p tim quá nhanh là quá s c; n u nh p tim ch m hơn c n tăng thêm th i gian và dài quãng ư ng i. Ngư i có b nh tim, nh t là ngư i cao tu i, tu i trung niên nên t p luy n vào bu i chi u t i sau ăn 45 phút. Ngư i cao tu i nên t i b lên c u
  7. thang, h n ch dùng thang máy gi m ái tháo ư ng, nh i máu cơ tim, xơ c ng m ch vành, THA. T t nhiên, th i gian i b c n phù h p tu i tác, th i ti t. Ngoài i b , ngư i cao tu i cũng nên t p thái c c quy n, luy n khí công. Theo quy lu t ng h sinh h c, bu i sáng thân nhi t cao, huy t áp tăng, n i ti t t thư ng th n cao g p 4 l n bu i t i. T p luy n bu i sáng s m r t nguy hi m. Bu i s m ch nên i b , th d c nh , i thái c c quy n, luy n khí công. tránh nguy cơ nh i máu cơ tim, t t huy t áp, ngư i cao tu i nên th c hi n 3 cái n a phút và 3 cái n a gi , ó là: n u êm c n th c d y, hãy n m yên trên giư ng n a phút - ng i trên giư ng n a phút r i hãy t chân xu ng tn a phút - n a phút sau hãy ng d y i; bu i sáng i b n a gi - bu i trưa ng n a giơ - bu i t i i b n a gi . Tr ng thái tâm lý Tâm tr ng nh hư ng r t nhi u n vi c phát sinh và phát tri n các b nh tim m ch nên th c hi n: hãy quên i quá kh , không câu n hi n t i, t n hư ng cái sung sư ng có ư c hôm nay, l c quan yêu i nhìn v tương lai. Hãy
  8. quên tu i già, quên b nh t t... m t tinh th n c i m , yêu i và tính cách lương thi n, r ng lư ng, lao ng c n cù, v n ng v a s c s giúp con ngư i trư ng th . N u tr ng thái tâm lý không t t thì ăn u ng, t p luy n cũng vô ích. nh: Inmagine Trong l i s ng l c quan thì cư i ư c coi là m t tiêu chu n s c kh e, cư i không ch tu i tác mà là tâm thái. Cư i c bi t t t cho ư ng hô h p và ư ng tiêu hóa. Cư i tránh ư c r t nhi u b nh: thiên u th ng, au lưng, viêm kh p, táo bón, ung thư d dày, ru t vì khi cư i tu n hoàn phát tri n. Cu i cùng, ngư i cao tu i c n coi s c kh e là
  9. trung tâm, có s c kh e là có t t c ; trong sinh ho t i thư ng c n thoáng m t chút: bao dung, tho i mái, t nhiên i v i m i ngư i, m i vi c; l y vi c giúp ngư i làm vui, l y vi c hi u bi t làm vui, hài lòng v i cu c s ng hi n có. Như th , bí quy t s ng lâu không ph i âu xa, mà ngay trong tay m i ngư i, do chính m i ngư i quy t nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản