BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC Ô TÔ/BÁNH XÍCH

Chia sẻ: Nguyen Hung Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
252
lượt xem
61
download

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC Ô TÔ/BÁNH XÍCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC Ô TÔ/BÁNH XÍCH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC Ô TÔ/BÁNH XÍCH

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KTAT-KHU VỰC I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------- -------------------- ............., ngày........tháng........năm 200.... BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC Ô TÔ/BÁNH XÍCH Số (N0):....................../KĐI Chúng tôi gồm: 1. ............................................................................. Kiểm định viên số:....................... 2. ............................................................................. Kiểm định viên số:...................... tiến kiểm định cần trục tại: Đã hành ô tô/bánh xích ................................................................................. Địa chỉ:...................................................................................................................................................................... Chứng kiến việc kiểm định và thông qua biên bản có: Chức vụ: .................................. 1. ......................................................................... Chức vụ: .................................. 2. .......................................................................... □; □; □ Lần đầu Định kỳ Bất thường I-LÝ DO KIỂM ĐỊNH: II-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ - Loại, mã hiệu:.................................................... - Vận tốc quay:....................................................v/ph - Số chế tạo:...................................................... - Vận tốc di chuyển máy trục:.........................m/ph - Năm chế tạo: ........................................ - Tầm với:................................................................m - Nhà chế tạo: ........................................ - Trọng tải ở tầm với lớn nhất :.........................tấn - Trọng tải thiết kế:........................... tấn - Công dụng:............................................................ - Vận tốc nâng:....................................m/ph III-TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: IV-KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THEO TCVN 4244-86 1. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật: Danh mục Đạ Không Danh mục T Ghi TT đ ạt T t chú Lý lịch máy trục Giấy chứng nhận đăng ký Số: 1 2 Biên bản kiểm soát Số: 3 2-Kiểm tra bên ngoài; thử không tải: Cơ cấu; bộ phận Đạ Không Cơ cấu; bộ Đạt TT Ghi TT Không Ghi đ ạt p h ận đ ạt t chú chú Cơ cấu nâng phụ 1 Móc chính/móc 8 phụ Cơ cấu nâng cần 2 Cum pu li 9 Cơ cấu ra vào cần 3 Cáp nâng chính 10
  2. Cáp nâng phụ Chân chống (xích) 4 11 Giằng cần 5 12 Còi/chuông Cáp nâng cần Kết cấu kim loại 6 13 cần Cơ cấu nâng chính Khung máy trục 7 14 TB báo tốc độ gió Phanh nâng phụ 15 22 Thiết bị khống chế Phanh nâng cần 16 23 độ cao Thiết bị khống chế Thiết bị báo tầm 17 24 góc nâng cần với và tải trọng tương ứng Đối trọng Hệ thống điều 18 25 khiển Cơ cấu di chuyển Hệ thống thuỷ 19 26 lực Hệ thống ra vào 20 Phanh nâng chính 27 cần Phanh di chuyển 21 3-Thử tải: Vị trí treo tải và Đ ạt Tầ m Trọng tải Tải thử tĩnh Tải thử động T Khôn kết quả thử g đ ạt với tương (tấn) (tấn) T ứng (tấn) Tầm với nhỏ nhất 1 R= Tầm với lớn nhất 2 R= Cần phụ 3 Chiều dài cần chính 4 Độ ổn định 5 T Đánh giá kết quả Đạ Không Đánh giá kết Đạt Ghi TT Không Ghi đ ạt quả đ ạt T t chú chú 1 Kết cấu kim loại Phanh cơ cấu 6 quay 2 Phanh nâng tải Phanh di chuyển 7 3 Phanh nâng cần Chân chống (dải 8 xích) 4 Thiết bị chống quá Hệ thống thuỷ 9 tải lực 5 Cáp nâng tải Hệ thống điều 10 khiển 4-Kết luận và kiến nghị: 1.Kiến nghị: ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... 2.Kết luận: Cần trục ô tô/bánh xích đã được kiểm định theo TCVN 4244-86, đủ điều kiện hoạt động với trọng tải lớn nhất là: tấn/ m.
  3. 3. Thời gian kiểm định lần sau:...................................................................................................................... ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN KIỂM ĐỊNH VIÊN (Ký tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản