BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦU TRỤC

Chia sẻ: Nguyen Hung Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
351
lượt xem
92
download

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦU TRỤC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦU TRỤC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦU TRỤC

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KTAT-KHU VỰC I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- -------------------- Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 07 năm 2008 BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦU TRỤC Số (N0):........................../KĐI Chúng tôi gồm: 1. KS Nguyễn Quốc Hùng Kiểm định viên số: 16 Đã tiến hành kiểm định thiết bị tại : CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU Địa chỉ : Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Tỉnh Vĩnh Phúc Chứng kiến việc kiểm định và thông qua biên bản có: Chức vụ: .................................. .................................. 1.Ông(Bà): □ □ Lần đầu Định kỳ  ; Bất thường ; I-LÝ DO KIỂM ĐỊNH: II-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ: - Mã hiệu: - Vận tốc di chuyển palăng : 18 m/ph CẦU TRỤC MỘT DẦM - Số cầu trục: - Vận tốc di chuyển máy trục : 18 m/ph N0 01/2003 - Năm chế tạo: - Khẩu độ 2003 : 17 m - Nhà chế tạo: - Độ cao nâng móc chính Cty Nagoya : 5.5 m - Trọng tải thiết kế : 3.0 tấn - Trọng tải ở cuối công xôn : / - Vận tốc nâng - Công dụng : Phục vụ sản xuất : 7.5 m/ph III-TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 4244-1986 IV-KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THEO TCVN 4244-86: 1. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật: Danh mục Đạ Không TT Ghi đ ạt t chú Giấy chứng nhận đăng ký 2 12/26/VPH Lý lịch máy trục 1  2-Kiểm tra bên ngoài; thử không tải: Cơ cấu; bộ Đạ Không Cơ cấu; bộ Đ ạt TT Ghi TT Không Ghi phận đ ạt phận đ ạt t chú chú 1 Móc chính 10 Phanh nâng chính   11 Cụm puli Phanh nâng phụ 2 /  Phanh di chuyển 3 Cáp nâng chính 12   xe con Cáp nâng phụ Đường ray, nền 4 / 13  ray Kết cấu kim loại Kẹp ray 5 14 /  dầm chính Khung máy trục 6 15 Còi (chuông) /  Phanh di chuyển Thiết bị khống 7 16   máy trục chế độ cao Cơ cấu nâng Thiết bị khống 8 17   chế di chuyển xe chính con
  2. Cơ cấu nâng phụ Hệ thống điện 9 / 18  Cơ cấu di chuyển Hệ thống điều 19 21   khiển xe con Cơ cấu di chuyển Thiết bị khống 20 22   máy trục chế di chuyển máy trục 3-Thử tải: Vị trí treo tải và Đạt Trọng tải tương Tải thử tĩnh Tải thử động TT Không kết quả thử đ ạt ứng (tấn) (tấn) (tấn) Giữa khẩu độ 1 3,0 3.7 3.3  Cuối công xôn 2 Độ ổn định 3  TT Đánh giá kết quả Đạ Không Đánh giá kết Đ ạt Ghi TT Không Ghi đ ạt qu ả đ ạt t chú chú Kết cấu kim loại Phanh nâng tải 1 5   Hệ thống điều Phanh di chuyển 2 6   khiển xe con Thiết bị chống Phanh di chuyển 3 / 7  quá tải máy trục Cáp nâng tải 4  4-Kết luận và kiến nghị: 1.Kiến nghị : - Huấn luyện an toàn cho người vận hành máy trục. - Bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ. 2.Kết luận: - Theo yêu cầu của đơn vị sử dụng,tải trọng được giảm xuống so với thiết kế - Thiết bị đã được kiểm định theo TCVN 4244-86, đủ điều kiện hoạt động với trọng tải lớn nhất là : 3.0 tấn 3. Thời gian kiểm định lần sau : 08/07/2010 ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN KIỂM ĐỊNH VIÊN (Ký tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản