BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHUNG NÂNG DI ĐỘNG

Chia sẻ: Nguyen Hung Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
140
lượt xem
28
download

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHUNG NÂNG DI ĐỘNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHUNG NÂNG DI ĐỘNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHUNG NÂNG DI ĐỘNG

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KTAT-KHU VỰC I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ -------------------- ...................., ngày........tháng........năm 200.... BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHUNG NÂNG DI ĐỘNG Số:............................. Chúng tôi gồm: 1. ........................................................................ Kiểm định viên .............................. 2. ....................................................................... Kiểm định viên.............................. Đã tiến hành kiểm định khung nâng di động tại: ........................................................................................ Địa chỉ:...................................................................................................................................................................... Vị trí lắp đặt thiết bị: ........................................................................................................................................... Chứng kiến việc kiểm định và thông qua biên bản có: Chức vụ: ........................................ 1. .................................................................... □; □; □ Lần đầu Định kỳ Bất thường I-LÝ DO KIỂM ĐỊNH: II-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ: - Mã hiệu:......................................................... - Trọng tải thiết kế:........................................... tấn - Số chế tạo:..................................................... - Vận tốc nâng:................................................ m/ph - Năm sản xuất: ............................................. - Chiều cao nâng:..................................................m - Nhà chế tạo: ................................................ - Công dụng :............................................................. III-TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: ................................................................................................................................ IV-KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THEO TCVN 4244-86: A. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật: T Không Ghi Không Ghi Danh mục Đạ Danh mục Đạt TT đạt đạt T chú chú t Lý lịch máy trục Giấy chứng nhận kiểm định Số: 1 2 B-Kiểm tra bên ngoài; thử không tải: T Không Ghi Không Ghi Cơ cấu; bộ phận Đạt Cơ cấu; bộ phận Đạt TT đạt đạt T chú chú Phanh nâng, hạ 1 Bàn nâng(cabin) 9 Thiết bị nâng hạ Phanh hãm bảo hiểm 2 10 Thiết bị di chuyển Khung đế 3 11 Kết cấu kim loại 4 12 Còi/chuông Chân chống phụ Tiếp địa (chống sét) 5 13 Thiết bị khống chế Thiết bị báo quá tải 6 14 hành trình nâng hạ Thiết bị báo cân 7 Hệ thống điều khiển 15 bằng
  2. Cơ cấu nâng tải 8 C-Thử tải: - Vị trí treo tải và thử tải tương ứng: Trọng tải tương Tải thử tĩnh Tải thử động T Không Vị trí xếp tải Đạt đạt ứng (tấn) (tấn) (tấn) T 1 Trên bàn nâng 2 Độ ổn định T Không Ghi T Không Ghi Kết quả thử tải Đạ Kết quả thử tải Đạt đạt đạt T chú T chú t 1 Kết cấu kim loại Thiết bị dẫn 5 hướng 2 Kết cấu cabin Hệ thống điều khiển 6 3 Phanh nâng tải Phanh hãm bảo 7 hiểm 4 động cơ dẫn động Chân chống 8 D-Kết luận và kiến nghị: 1.Kiến nghị: ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... 2.Kết luận: Vận thăng chở hàng đã được kiểm định theo TCVN 4244-86, đủ điều kiện hoạt động với trọng tải lớn nhất là: tấn/m. 3. Thời gian kiểm định lần sau: ........... /........... /200....... Biên bản được thông qua tại:.................................................................................................... ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN KIỂM ĐỊNH VIÊN (Ký tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản