BIÊN BẢN THẨM TRA HỒ SƠ ĐẤT ĐAI

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
144
lượt xem
9
download

BIÊN BẢN THẨM TRA HỒ SƠ ĐẤT ĐAI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..ngày….tháng….năm…….. BIÊN BẢN THẨM TRA HỒ SƠ ĐẤT ĐAI - Căn cứ đề nghị của : ........................................................................ ngày….tháng…..năm….Sở Địa chính tỉnh (thành phố): .................................. đã tiến hành thẩm tra hồ sơ đất đai. Thành phần gồm: 1 ........................................................................................................ 2. ....................................................................................................... Nhận xét đánh giá 1. Về vị trí địa điểm công trình:............................................................. - Là phù hợp với quy hoạch (lý do?) .................................................... - Không phù hợp với quy hoạch (lý do?)............................................... 2. Về quy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN THẨM TRA HỒ SƠ ĐẤT ĐAI

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..ngày….tháng….năm…….. BIÊN BẢN THẨM TRA HỒ SƠ ĐẤT ĐAI - Căn cứ đề nghị của : ........................................................................ ngày….tháng…..năm….Sở Địa chính tỉnh (thành phố): .................................. đã tiến hành thẩm tra hồ sơ đất đai. Thành phần gồm: 1 ........................................................................................................ 2. ....................................................................................................... Nhận xét đánh giá 1. Về vị trí địa điểm công trình:............................................................. - Là phù hợp với quy hoạch (lý do?) .................................................... - Không phù hợp với quy hoạch (lý do?)............................................... 2. Về quy mô đất: - Là phù hợp vì: ................................................................................. - Không thích hợp vì: .......................................................................... 3. Về hiện trạng khu đất: Loại đất: .............................................................................................. ........................................................................................................... 4. Về giá thuê đất: ............................................................................... 5. Những vấn đề cần xử lý: - Đền bù, giải toả: .............................................................................. - Những tồn tại, vướng mắc, biện pháp giải quyết: ............................... 6. Kết luận, kiến nghị: .......................................................................... GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản