Biểu mẫu: " Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
345
lượt xem
34
download

Biểu mẫu: " Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: " Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: " Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai"

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc …..ngày….tháng….năm…….. BIÊN BẢN THẨM TRA HỒ SƠ ĐẤT ĐAI - Căn cứ đề nghị của :................................................................................. ngày….tháng…..năm….Sở Địa chính tỉnh (thành phố):....................................... đã tiến hành thẩm tra hồ sơ đất đai.       Thành phần gồm:       1.....................................................................................................................        2.....................................................................................................................       Nhận xét đánh giá 1. Về vị trí địa điểm công trình:..................................................................... - Là phù hợp với quy hoạch (lý do?)............................................................ - Không phù hợp với quy hoạch (lý do?)...................................................... 2. Về quy mô đất: - Là phù hợp vì:........................................................................................... - Không thích hợp vì:................................................................................... 3. Về hiện trạng khu đất: Loại đất:.......................................................................................................... ........................................................................................................................ 4. Về giá thuê đất:......................................................................................... 5. Những vấn đề cần xử lý: - Đền bù, giải toả:........................................................................................ - Những tồn tại, vướng mắc, biện pháp giải quyết:...................................... 6. Kết luận, kiến nghị:.................................................................................... GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH                                                                         (Ký tên, đóng dấu) 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản