intTypePromotion=1

Biểu mẫu Biên bản xác nhận giờ ca máy thi công

Chia sẻ: P Nam Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
3.682
lượt xem
92
download

Biểu mẫu Biên bản xác nhận giờ ca máy thi công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng có thêm biểu mẫu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Biên bản xác nhận giờ ca máy thi công" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Biên bản xác nhận giờ ca máy thi công

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN XÁC NHẬN GIỜ CA MÁY THI CÔNG Căn cứ hợp đồng thuê máy xúc số…../HĐTM ký ngày…../……/…….giữa  công ty …………………………………… với………………………. ……………………………………………………………………………………….. Hôm nay, ngày…….tháng…năm…….. Tại……………………………………………………………chúng tôi gồm: BÊN A: …………………………………. ­  Ông ……. Chức vụ: …………………….. ­  Ông ………………. Chức vụ: ………………. BÊN B: ………………………………………………………………………….. ­  Ông (bà):  Chức vụ:   Hai bên đã tiến hành nghiệm thu, xác nhận giờ máy thi công theo thực tế để  xác định giá trị thanh toán hợp đồng, cụ thể như sau: I. GIÁ TRỊ HỢ ĐỒNG: KHỐI  ĐƠN GIÁ  THÀNH  LƯỢNG  STT LOẠI MÁY ĐVT HỢP ĐỒNG TIỀN GHI CHÚ THỰC  (VNĐ) (VNĐ) HIỆN Máy xúc đào bánh lốp gầu  1 Giờ 300.000 0,18m3 Cộng trước thuế Thuế VAT (10%) CỘNG  GIÁ TRỊ SAU THUẾ II. CHẤT LƯỢNG: Đảm bảo theo yêu cầu của bên A. III. KẾT LUẬN: Hai bên đồng ý nghiệm thu số giờ máy trên làm cơ sở để thanh toán  Hai bên thống nhất lập biên bản nghiệm thu xác định giá trị thanh toán của Hợp  đồng số…../HĐTM ký ngày…….tháng…..năm…….. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01  bản. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2