intTypePromotion=1

Biểu mẫu Biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên năm học 2014-2015

Chia sẻ: Trần Nguyễn Thanh Đàn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
778
lượt xem
20
download

Biểu mẫu Biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên năm học 2014-2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Biểu mẫu "Biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên năm học 2014-2015" dưới đây để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dung dễ dàng sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên năm học 2014-2015

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  ­  Tự  do  ­  Hạnh phúc  BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP DƯỚI LÊN LỚP TRÊN  NĂM HỌC  2014 – 2015 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Căn cứ  Điều 15, Thông tư  số  30/2014/TT­BGDĐT ngày   28/8/2014 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Căn cứ vào  kết quả  học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học 2014­2015. Hôm nay, vào lúc..... giờ......, ngày …../ 05 /2015 , tại trường Tiểu học Đặng  Trần Côn. Chúng tôi gồm có: 1. Bên bàn giao: ………………………. GVCN lớp: .........năm học 2014­2015 2. Bên nhận bàn giao:............................... GVCN lớp:.........năm học 2015­2016 3. Với sự chứng kiến của đại diện nhà  trường: ..................................................... Hai bên tiến hành nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh từ  lớp dưới lên   lớp trên, với nội dung cụ thể sau: A. SỐ LƯỢNG Tổng số học sinh  Học sinh dân tộc HS  khuyết  HS có HCKK  Số lượng nữ Số lượng nữ tật B. CHẤT LƯỢNG TSHS Kiến thức Năng lực Phẩm chất Đạt CĐ Đạt CĐ Đạt CĐ * Chất lượng cụ thể môn Toán ­ Tiếng Việt. TSHS TOÁN TIẾNG VIỆT Điểm Điểm Điểm Dưới 5 Điểm Điểm Điể Dưới  9­10 7­8 5­6 9­10 7­8 m 5
  2. 5­6 C. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CỦA LỚP 1. Ưu điểm ... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………2.  Hạn chế và những điểm cần lưu ý ... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… D. HỒ SƠ BÀN GIAO: Bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông  tư số 30/2014/TT­BGDĐT: 1. Danh sách học sinh (nhà trường giữ) 2. Học bạ:............quyển 3. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục:  1 quyển 4. Bài kiểm tra định kì cuối học kì I, cuối năm học của 2 môn (Toán – Tiếng  Việt)/ (………………………) 5.  Bài kiểm tra  lại (nếu có): ..........bài Nay chúng tôi nhất trí bàn giao chất lượng học sinh cuối năm với tình hình chất   lượng nói trên. Bên nhận bàn giao chịu trách nhiệm về  tình hình học sinh lớp mình   kể từ năm học mới. Biên bản này được lập thành 3 bản, bên bàn giao giữ 1 bản, bên nhận bàn giao  giữ 1 bản và được lưu vào hồ sơ của nhà trường Biên bản hoàn thành vào lúc ............  giờ............ , cùng ngày.       BÊN BÀN GIAO                  BÊN NHẬN BÀN GIAO    Giáo viên chủ nhiệm             Giáo viên chủ nhiệm 
  3.                 ( Ký và ghi họ tên)               ( Ký và ghi họ tên )                 Nguyễn Thị Hoàn                                                    Phùng Thị Nam XÁC NHẬN NHÀ TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG                                                        ( Ký tên và đóng dấu ) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  ­  Tự  do  ­  Hạnh phúc  BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP DƯỚI LÊN LỚP TRÊN  NĂM HỌC  2014 – 2015 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Căn cứ  Điều 15, Thông tư  số  30/2014/TT­BGDĐT ngày   28/8/2014 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Căn cứ vào  kết quả  học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học 2014­2015. Hôm nay, vào lúc..... giờ......, ngày …../ 05 /2015 , tại trường Tiểu học Đặng  Trần Côn. Chúng tôi gồm có: 1. Bên bàn giao: ………………………. ……….GVCN lớp: .....năm học 2014­2015 2. Bên nhận bàn giao:.......................................... GVCN lớp:......năm học 2015­2016 Hai bên tiến hành nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh từ  lớp dưới lên   lớp trên, với nội dung cụ thể sau: C. SỐ LƯỢNG Tổng số học sinh  Học sinh dân tộc HS  khuyết  HS có HCKK  Số lượng nữ Số lượng nữ tật D. CHẤT LƯỢNG TSHS Kiến thức Năng lực Phẩm chất
  4. Đạt CĐ Đạt CĐ Đạt CĐ * Chất lượng cụ thể môn Toán ­ Tiếng Việt. TOÁN TIẾNG VIỆT TSHS Điể Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Dưới  Dưới 5 m 9­10 7­8 5­6 9­10 7­8 5 5­6 C. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CỦA LỚP 1. Ưu điểm ... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………2.  Hạn chế và những điểm cần lưu ý ... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… D. HỒ SƠ BÀN GIAO: Bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông  tư số 30/2014/TT­BGDĐT: 1. Danh sách học sinh (nhà trường giữ) 2. Học bạ:............quyển (Lưu trong hồ sơ) 3. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục:  1 quyển (Lưu trong hồ sơ) 4. Bài kiểm tra định kì cuối học kì I, cuối năm học của 2 môn (Toán – Tiếng  Việt)/ (………………………) (Lưu trong hồ sơ) 5.  Bài kiểm tra  lại (nếu có): ..........bài
  5. Nay chúng tôi nhất trí bàn giao chất lượng học sinh cuối năm với tình hình chất   lượng nói trên. Bên nhận bàn giao chịu trách nhiệm về  tình hình học sinh lớp mình   kể từ năm học mới. Biên bản này được lập thành 2 bản, bên bàn giao giữ 1 bản, bên nhận bàn giao  giữ 1 bản. Biên bản hoàn thành vào lúc ............  giờ............ , cùng ngày.       BÊN BÀN GIAO                  BÊN NHẬN BÀN GIAO    Giáo viên chủ nhiệm             Giáo viên chủ nhiệm                  ( Ký và ghi họ tên)               ( Ký và ghi họ tên )                 Nguyễn Thị Hoàn                                                    Phùng Thị Nam
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2