Mẫu biên bản thẩm định số liệu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
149
lượt xem
9
download

Mẫu biên bản thẩm định số liệu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản thẩm định số liệu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản thẩm định số liệu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI......... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------o0o------------------- ............., ngày.......tháng.......năm....... MÉu sè: 12­TBH BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH SỐ LIỆU THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC Quý....... năm .................. Của BHXH................................................................ Thành phần gồm có: - Đại diện BHXH................................................... Ông, Bà................................................................ - Đại diện BHXH................................................... Ông, Bà................................................................ Căn cứ vào báo cáo thu BHXH quý.......năm...............của BHXH.................................................... Sau khi kiểm tra toàn bộ số liệu thu BHXH, BHYT các bên thống nhất xác định số liệu như sau: STT Chỉ tiêu Số báo cáo Số kiểm tra 1 2 3 4 1 Số người tham gia BHXH, BHYT BB 2 Quỹ lương đóng BHXH 3 Quỹ lương đóng BHYT 4 Tổng số phải thu BHXH, BHYT 5 Trong đó: kỳ trước chuyển sang + Thừa + Thiếu 6 Số tiền đã thu 7 Trong đó: Số tiền lãi chậm nộp 8 Số tiền chuyển kỳ sau Err:508 Err:508 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 1. Ý kiến của BHXH.................. 2. Ý kiến của BHXH.................. ĐẠI DIỆN BHXH ........ ĐẠI DIỆN BHXH ..........
  2. ..tháng.......năm....... MÉu sè: 12­TBH BUỘC ......................... ......................... ...................... ố liệu như sau: Chênh lệch 5=4-3 BHXH ..........

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản