intTypePromotion=1

Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
2.009
lượt xem
91
download

Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản"

  1. Bộ, Sở : … Mẫu số: B01-H Đơn vị : … (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Tháng :……………. Chương:...............Nguồn :..................... SỐ PHÁT SINH SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲ KỲ NÀY LŨY KẾ SỐ DƯ CUỐI KỲ Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2