Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu "Bảng câu hỏi về công việc"

Chia sẻ: Havang Havang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1.103
lượt xem
315
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng mẫu này khi mô tả về công việc cụ thể mà nhân viên phải phụ trách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Bảng câu hỏi về công việc"

  1. CÔNG TY................ Phòng Nhân Sự BANG CÂU HOI VỀ CÔNG VIÊC ̉ ̉ ̣ Nêu cân thiêt, xin dung thêm giây để trinh bay nhưng phân dươi đây và cac phương diên khac ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ trong công viêc cua ban mà bang câu hoi nay không đề câp đên. ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Chức danh công ̣ viêc :.................... Bộ phân ̣ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Văn ̀ phong ̣ tai :.................... Người soan thao : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ̣ ̉ Người ̣ duyêt :.................... ̀ Ngay : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . TOM TĂT VỀ CÔNG VIÊC ́ ́ ̣ Tom tăt ngăn gon vai trò và muc đich công viêc cua ban (Không nên dai quá hai câu) – tư hoi ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ vì sao công viêc hiên hưu và điêu gì sẽ không thưc hiên đươc nêu không có công viêc nay? ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ́ TRACH NHIÊM CHINḤ ́ Mô tả nhưng nhiêm vụ chinh trong công viêc cua ban và (nhưng) kêt quả cuôi cung cân ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ phai đat đươc. Xêp thư tư ưu tiên cho nhưng nhiêm vụ nay tuy theo tinh chât quan trong ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ cua chung, ví dụ số 1 danh cho nhiêm vụ quan trong nhât. ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ́ Đề nghị : Liêt kê nhiêm vụ và (nhưng) kêt quả cuôi cung trươc, sau đó sẽ xêp chung theo ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ thư tư ưu tiên. Thư tư Nhưng nhiêm vụ và (Cac) kêt quả cuôi cung ̣ ́ ́ ́ ̀ ưu tiên Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
  2. NHƯNG THACH THƯC CUA CÔNG VIÊC ́ ̉ ̣ Mô tả nhưng thach thưc hoăc nhưng vân đề chủ yêu trong công viêc mà ban găp phai. ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ a) Khó khăn cụ thể .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. b) Khó khăn phưc tap ̣ .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. NĂNG LƯC CUA BAN (KIÊN THƯC, KỸ NĂNG, KHẢ NĂNG) TUY THUÔC VAO NHU ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ CÂU CÔNG VIÊC CÂN TUYÊN ̀ ̉ Nêu rõ nhưng kiên thưc, kỹ năng và khả năng cân phai có để thưc hiên thanh công công viêc ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ nay. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. KINH NGHIÊM VÀ TRINH ĐỘ CHUYÊN MÔN ̣ ̀ Nhưng kinh nghiêm cân thiêt phai có để thưc hiên thanh công công viêc nay. ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Chi tiêt về trinh độ chuyên môn, trinh độ hoc vân va/hoăc viêc đao tao chuyên nganh cân phai ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ có để thưc hiên thanh công công viêc nay. ̣ ̀ ̣ ̀ .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. THÂM QUYÊN ĐƯA RA QUYÊT ĐINH ̉ ̀ ́ ̣ Mô tả thâm quyên mà ban đươc phep trong công viêc băng cach nêu rõ nhưng quyêt đinh nao ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ban đươc yêu câu phai đưa ra, và nhưng quyêt đinh nao ban đươc yêu câu phai đề xuât ý ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ kiên.́ a) Quyêt đinh đưa ra ́ ̣ .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. b) Quyêt đinh đề xuât ́ ̣ ́ .................................................................................................................................................................. Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
  3. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. NHƯNG THÔNG TIN KHAC ́ Liêt kê nhưng tông tin cho thây pham vi và quy mô cua nhưng hoat đông mà công viêc cua ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ban trưc tiêp hoăc gian tiêp có liên quan đên. Ví du, số lương nhân viên dươi quyên ban, ngân ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ sach mà ban trưc tiêp quan ly, hoăc nhưng chi phí mà ban có quyên phê duyêt hoăc có trach ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ nhiêm tư vân. ̣ ́ .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Số liệu ưng dụng trong công việc của bạn Mưc độ ảnh hưởng đối vơi các số liệu ghi trên cột trái (trong năm hiện tại hoặc dư báo cho năm tơi) * Chi phí được duyệt:................................... ................................................................................... * Lợi nhuận:.................................................. ................................................................................... * Mục tiêu doanh số:..................................... ................................................................................... * Ngân sách điều hành:................................. ................................................................................... * Chi phí quảng cáo:...................................... .................................................................................. * Vốn luân chuyển:....................................... .................................................................................. * Chi phí đầu tư:........................................... .................................................................................. * Ngân sách mua hàng:.................................. .................................................................................. * Lương nhân viên:....................................... ................................................................................... * Nhân viên - trực tiếp:................................. .................................................................................. - gián tiếp:................................ .................................................................................. Các thông tin khác ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC Liệt kê chưc danh nhưng cá nhân, các phòng và các cơ quan mà bạn thường xuyên tiếp xúc, trừ thương cấp và thuộc cấp của bạn. Việc liệt kê này cần bao gồm nhưng cuộc tiếp xúc cả trong lẫn ngòai Công ty. Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
  4. Nhưng cuộc tiếp xúc thường xuyên Tính chất hoặc mục đích CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG TỔ CHƯC Liệt kê chưc danh người giám sát trưc tiếp của bạn, các chưc danh khác báo cáo cho người giám sát của bạn và nhưng chưc vụ báo cáo của bạn. Liệt kê nhưng lĩnh vưc trách nhiệm của các cá nhân do bạn chỉ huy. ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2