Biểu mẫu "Bảng điểm danh nhân viên hàng tháng"

Chia sẻ: Havang Havang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.009
lượt xem
94
download

Biểu mẫu "Bảng điểm danh nhân viên hàng tháng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu này để ghi chép lại sự có mặt của nhân viên hàng tháng. Mẫu này còn cung cấp 1 bản ghi chép chi tiết về lý do vắng mặt của nhân viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Bảng điểm danh nhân viên hàng tháng"

  1. Employee Attendance Record Employee I.D. #: Social Security #: Department: Date Hired: 20___ Vacation Due: Sick Leave Due: Ngày : For The Month of:____________________________________ Ngày  Day Present Vacation Sick Day Present Vacation Sick Ngày 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 31 Employee Signature ____________________________________             Ngày___________________ Manager Signature______________________________________             Ngày ___________________ Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
  2. Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Đồng bộ tài khoản