Biểu mẫu "Bảng kê chứng từ tạm ứng"

Chia sẻ: Dao Ngoc Bich Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
855
lượt xem
103
download

Biểu mẫu "Bảng kê chứng từ tạm ứng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê chứng từ tạm ứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Bảng kê chứng từ tạm ứng"

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BẢNG KÊ CHỨNG TỪ TẠM ỨNG Nguồn kinh phí :............................... Chương :.................Loại :..........Khoản :................ Từ ngày :.......…..Đến ngày :.................................. STT Chứng từ Mục Nội dung tạm ứng Số tiền Số Ngày Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên,  đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản