Bảng kê chứng từ tạm ứng

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
192
lượt xem
27
download

Bảng kê chứng từ tạm ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bảng kê chứng từ tạm ứng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê chứng từ tạm ứng

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BẢNG KÊ CHỨNG TỪ TẠM ỨNG Nguồn kinh phí :............................... Chương :.................Loại :..........Khoản :................ Từ ngày :.......…..Đến ngày :.................................. STT Chứng từ Mục Nội dung tạm ứng Số tiền Số Ngày Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên,  đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản