Biểu mẫu " Bảng kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định thưởng hàng ngày"

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
597
lượt xem
175
download

Biểu mẫu " Bảng kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định thưởng hàng ngày"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Biểu mẫu " Bảng kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định thưởng hàng ngày" dành cho các công ty, cơ quan, bộ phận nhân đánh giá nhân viên trong quá trình quản trị nhân sự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bảng kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định thưởng hàng ngày"

  1. Công ty TNHH Tín Trực BẢNG KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH THƯỞNG HÀNG NGÀY Họ tên: Mã số Nhân viên: Bộ phận: Bậc lương: Nội Quy Công ty Vệ sinh Công nghiệp Đinh mức hang ngay ̣ ̀ ̀ Bộ phận Chât́ Chuyên Ngày Sử dụng Ly ́ do Ký tên Người kiêm tra ̉ Kiểm Tra Nội Quy Khu vực Thiêt bị ́ lượng Kế hoach Đam bao ̣ ̉ ̉ Vượt ̀ cân NPL Tổ trưởng Thiết bị 1 HCNS Quản lý Tổ trưởng Thiết bị 2 HCNS Quản lý Tổ trưởng Thiết bị 3 HCNS Quản lý Tổ trưởng Thiết bị 4 HCNS Quản lý Tổ trưởng Thiết bị 5 HCNS Quản lý Tổ trưởng Thiết bị 6 HCNS Quản lý Tổ trưởng Thiết bị 7 HCNS Quản lý Tổ trưởng Thiết bị 8 HCNS Quản lý Tổ trưởng Thiết bị 9 HCNS Quản lý Tổ trưởng Thiết bị 10 HCNS Quản lý Tổ trưởng Thiết bị 11
  2. 11 HCNS Quản lý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản